Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Alaeddin Bobat
  • Emin Çakılcı
Academic Incentive Regulation as a Performance Means: Questions in Problem

ABSTRACT

Turkish Academic Incentive Regulation prepared with regard to Higher Education Staff Law dated October 11, 1983 was gone in effect in 2015 and renewed in 2016. The goal of this regulation is to support financially the performance of academic staff in charge in state universities and to encourage them to do the scientific works. At the same time, this regulation determines the procedure and principles of academic incentive. But, the regulation contains both many problems and questions as to form, substance and linguistic, and contradictions or differences among the regulations of 2015 and 2016 issues. This study aims to examine Turkish Academic Incentive Regulations comparatively and to reveal the problems and questions encountered in practice.
Keywords : Turkish Academic Incentive Regulation, problem, questions, Academic performance, Academic Incentive, financial rewards
Performans Aracı Olarak Akademik Teşvik Yönetmeliği: Sorun İçinde Sorular

ÖZ

2015 yılında başlayan ve 2016 yılında da devam eden Akademik Teşvik Yönetmeliği, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ek 4. Maddesine göre hazırlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, Devlet Yükseköğretim Kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas olacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanının hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesapları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususları belirlemektir. Ancak, gerek dil gerekse içerik açısından yönetmeliğin pek çok sorunu ve akla takılan pek çok sorusu bulunmaktadır. Ayrıca, 2015 yılı ile 2016 yılı yönetmelikleri arasında göze çarpan ve tartışmaya açık birçok farklılık bulunmaktadır. Bu çalışmada, 2015 ve 2016 yılında Resmi Gazetede yayımlanan Akademik Teşvik Yönetmelikleri hem kuramsal hem de uygulamada yaşanılan sorunlar açısından karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve sorunlar ile akla takılan sorular irdelenmektedir
Anahtar Kelimeler : ÖZAkademik Teşvik Yönetmeliği, AkademikPerformans, Finansal ödüller, Akademik Teşvik, Sorunlar, Sorular

Cite This Article

APA
BOBAT, A., & ÇAKILCI, E., & . ( 2017). Academic Incentive Regulation as a Performance Means: Questions in Problem. Çalışma ve Toplum, 4(55), 1931-1952. https://doi.org/