Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
29
-2011-
>> 
  • 29

    Kadın İstihdamı ve Atipik Çalışma özel sayısı

 . Sayı Diğer Makaleler

Orijinal dili

: tr

  • Tijen Erdut
Toplumsal Cinsiyet Bakımından Evde Çalışma

ÖZ

Toplumsal cinsiyet bakımından evde çalışma büyük ölçüde kadınçalışması haline gelmiş olan, kadınların genellikle ücretsiz aile çalışanıstatüsünde bulunduğu, işbölümünün toplumsal cinsiyete dayandığı veyaşam alanının kadınlar tarafından ekonomik faaliyet alanınadönüştürüldüğü bir çalışma biçimi olarak tanımlanabilir. Evdeçalışma, kadın emeğine ulaşmak isteyen işverenler tarafındantoplumsal cinsiyet normlarının aşılmasını sağlayan ideal bir çalışmabiçimi olarak değerlendirilmekte, aile içi dayanışmanın, din, etnik vekast aidiyetinin sağladığı üstünlüklerden yararlanılması ve yasalarınaşılarak enformel alana erişilmesinde bir yöntem olarakkullanılmaktadır. Evde çalışma kadınların “kadın işleri” olaraktanımlanan işlerde, çalışma koşulları üzerinde kontrolü olmaksızınçalıştırılması, toplumsal yaşamdan dışlanması ve toplumsal cinsiyetedayalı eşitsizliğin yeniden üretilmesi ile sonuçlanmaktadır
Anahtar Kelimeler : Evde çalışma, taşeronlaşma, toplumsal cinsiyet
Homework from Gender Perspective

ABSTRACT

Homework, from gender perspective, can be described as a form ofemployment performed mostly by women who are in the status ofunpaid family members in which the division of labour is decided bygender and the living spaces are transformed into economically activespaces by women. It is considered as an ideal form of employment toovercome gender norms by employers who want to get access tofemale labour. Employers use homework to benefit from solidaritywithin households and religious, ethnical and cast identities, as well asto bypass labour legislations through informal labour markets.Homework leads women into so-called “women’s work” with nocontrol over working conditions and isolation from social life thusreproduces gender inequality
Keywords : Homework, subcontracting, gender

Kaynak Göster

APA
ERDUT, T., & . ( 2011). Toplumsal Cinsiyet Bakımından Evde Çalışma. Çalışma ve Toplum, 2(29), 55-82. https://doi.org/