Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
78
-2023-

Makalenin Dili

: TR

  • Hediye Ergin
  • Emre Ertan
Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Tespitinde ve Yetki Tespitine İtiraz Davasında Merkez Ofisin Durumu

ÖZ

Toplu iş sözleşmesi yetki koşullarından biri, işçi sendikasının işyerinde veya işletmede yasanın aradığı çoğunluğu sağlamasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetki tespiti yaparken resmi kayıtları esas almakta; mal veya hizmet üreten ana işyerinden farklı bir işkolunda (10 numaralı ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar) yer alan ve idari/mali işlerin yürütüldüğü merkez ofisi çoğunluk tespitinde dikkate almamaktadır. İşverence açılan yetki tespitine itiraz davasında ise merkez ofisin işyerine bağlı yer niteliği taşıyıp taşımadığı gündeme gelmektedir. Zira merkez ofisin yetki tespiti yönünden işyerine bağlı bir yer mi yoksa ana işyerinden bağımsız bir işyeri mi olduğu sorusuna verilecek yanıt işçi sendikasının yetkisini doğrudan etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler : Toplu iş sözleşmesi, Toplu iş sözleşmesi yetkisi, Yetki tespitine itiraz davası, Merkez ofis, İşyerine bağlı yer
The Central Office in the Determination of Collective Labor Agreement Competence and in the Authorization Dıspute

ABSTRACT

One of the conditions of collective labor agreement is that the labor union must obtain the majority required by law in the workplace or enterprise. The Ministry of Labor and Social Security takes the official records into consideration when it determines the competent labor union. The central office where administrative/financial affairs are carried out and which falls under a different branch of activity (number 10 trade, office, education and fine arts) from the main workplace producing goods or services, is not taken into consideration in the determination of the majority. In case of an objection to the determination of competence filed by the employer, whether the central office is a place connected to the workplace comes to the fore. The answer to the question of whether the central office is a place connected to the workplace or a workplace independent from the main workplace in terms of determination of competence directly effects the competence of the labor union.
Keywords : Collective labor agreement, Competence for the collective labor agreement, Authorization dispute, Central office, Unit connected to the workplace

Kaynak Göster

APA
ERGİN, H., & ERTAN, E., & . ( 2023). Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin Tespitinde ve Yetki Tespitine İtiraz Davasında Merkez Ofisin Durumu. Çalışma ve Toplum, 3(78), 2043-2068. https://doi.org/10.54752/ct.1325490