Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Merve Menekşe Özer
Women Witnesses In Pathriarchal Capitalist Working Life

ABSTRACT

The aim of this article is to clarify the patriarchal problems which women witness in their labor life. Thus, it had been given a place to women workers’ comprehension forms of patriarchal problems which they are facing in public and private spaces. The data in this study base on a research done with 590 workers. The research that encompass 10 province had taken 30 months. The expressions of 120 women workers interviewed with face to face take part in the basis of article’s interpretations. The common view of these women’ expressions indicates that the work takes important place in their life.
Keywords : Patriarchy, capitalizm, women labor, shift
Ataerkil Kapitalist Çalışma Yaşamından Kadın Tanıklıkları

ÖZ

Bu makalenin amacı kadınların çalışma hayatında tanıklık ettikleri ataerkil problemleri açığa çıkarmaktır. Bu nedenle işçi kadınların kamusal ve özel alanda karşılaştıkları ataerkil problemleri ele alış biçimlerine yer verilmiştir. Bu çalışmada bulunan veriler 590 işçi ile yapılan bir araştırmaya dayanmaktadır. 10 ili kapsayan araştırma 30 ay sürmüştür. Kişilerle yapılan yüz yüze görüşmelerdeki 120 kadın işçi ifadesi bu makalenin yorumlarının temelinde yer almaktadır. Tüm kadın ifadelerinden ortaya çıkan ortak nokta, çalışmanın kadınların hayatında önemli bir alanı işaret etmesidir.
Anahtar Kelimeler : ÖZAtaerki, kapitalizm, kadın emeği, vardiya

Cite This Article

APA
ÖZER, M., & . ( 2017). Women Witnesses In Pathriarchal Capitalist Working Life. Çalışma ve Toplum, 3(54), 1397-1424. https://doi.org/