Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Taner Akpınar
-

ABSTRACT

This study concerns the social security system in Turkey and tells the story of its establishment period. The aim of the study is to show the political and economic realities behind the chronological history of social security. Main conclusion is that social security progressed parallel to the capitalist industrialisation, but it was designed to support capitalist production. In this context, firstly, social security covered civilian and military bureaucrats in the evolving process of modern bureaucracy. Secondly, social security was employed as an efficient instrument to attract the workers to the urban areas during the state controlled industrialisation period. Lastly, the scope of social security was widened to increase aggregate demand in domestic markets in the period of the import substitution industrialisation
Keywords : Social security, social insurance, history of social security
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin kuruluş hikayesini konu almaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal güvenliğin kronolojik geçmişinin ötesine geçerek, kuruluş sürecinin politik ve ekonomik arka planına bakmaya çalışmaktır. Çalışmanın ulaştığı temel sonuç, sosyal güvenliğin kuruluş sürecinin, kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimine paralel bir gelişim seyri izlemiş olduğudur. Sosyal güvenlik, kapitalizmin gelişimini destekleyecek bir yapı olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu bağlamda, sosyal güvenliğin ilk olarak kapitalist bürokrasinin oluşum sürecinde, asker ve sivil bürokrasiye yönelik olarak oluşturulduğu görülmektedir. Bunun ardından, devletçi sanayileşme modeli çerçevesinde, gereksinim duyulan emek gücünün yaratılmasını kolaylaştırma noktasında etkin bir araç olarak kullanılmıştır. Kuruluş sürecinin son aşamasında ise, sosyal güvenlik, ithal ikameci sanayileşme stratejisi bağlamında, iç pazarı canlandıracak biçimde kurgulanmıştır
Anahtar Kelimeler : ÖZSosyal güvenlik, sosyal sigorta, sosyal güvenlik tarihi

Cite This Article

APA
AKPINAR, T., & . ( 2014). Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci. Çalışma ve Toplum, 3(42), 137-158. https://doi.org/