Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Orkun Saip Durmaz
The Establishment of Neo-Liberal Social Policy Regime and JDP

ABSTRACT

Neo-liberalism has created not only its own social policies but also certain actors carrying out these policies. Justice and Development Party JDP , which recently emerges as a prominent political actor, became the primary executive of the neo-liberal reorganization process in social policy area in Turkey. The new social policy which have been pursued JDP; on the one hand, corresponds to the approach which integrates social security system to capital accumulation processes; on the other hand, achieves to develop social aid programs based on clientelism. In this study the new paradigm determining the characteristics of the social policy regime has been taken into consideration. And, by paying regard to JDP’s economic, political and ideological foundations, the some major implementations of social policy which are indicators of the neoliberal transformation have been discussed
Keywords : Neo-liberalism, social policy, social aid, political Islam, Justice and Development Party
Neo-Liberal Sosyal Politika Rejiminin Tesisi ve AKP

ÖZ

Her tarihsel dönemin kendine özgü bir sosyal politika anlayışı ve toplumsal aktörleri vardır. Neo-liberalizm de bu doğrultuda kendi politika uygulamalarını ortaya koymuş ve bu politik uygulamaları yürüten bir takım aktörler yaratmıştır. Adalet Kalkınma Partisi AKP yakın dönemde öne çıkan bir siyasal aktör olduğu gibi, sosyal politika alanında da neo-liberal yeniden yapılanma sürecinin Türkiye’deki başlıca yürütücüsü olmuştur. AKP’de cisimleşen yeni sosyal politika, bir yandan sosyal güvenlik sistemini sermaye birikim süreçleriyle entegre eden bir anlayışa tekabül ederken, diğer yandan klientalist ilişkilere dayalı sosyal yardım programları geliştirmeyi başarmıştır. Bu çalışmada, sosyal politika alanındaki paradigma değişikliği genel hatlarıyla ele alınmış ve AKP iktidarlarının ekonomik, siyasal ve ideolojik dayanakları gözetilerek, neo-liberal dönüşümün göstergeleri olan belli başlı sosyal politika uygulamaları tartışılmıştır
Anahtar Kelimeler : ÖZNeo-liberalizm, sosyal politika, sosyal yardım, siyasal İslam, Adalet ve Kalkınma Partisi

Cite This Article

APA
DURMAZ, O., & . ( 2016). The Establishment of Neo-Liberal Social Policy Regime and JDP. Çalışma ve Toplum, 1(48), 143-168. https://doi.org/