Economics and Law Journal

Primary Language
: tr
  • Murat Özveri
-

ABSTRACT

A substantial part of the laws regulating labour life have been amended for the last ten years. Weakening legal protection of workers is the common part of almost all of those amendments. It is, in fact, declared by those amendments that the legal base of insecured working life has been built. In this paper, this process will be dealed through the concept of “insecurity” and the efforts of creating legal base for insecurity will be discussed
Keywords : Labour Law, Insecurity, Protection, Labour Life
Güvencesiz Çalışmanın Hukuki Dayanakları

ÖZ

Çalışma yaşamını düzenleyen yasaların önemli bir bölümü son on yıl içerisinde değişmiştir. Yapılan değişikliklerin neredeyse tamamında, çalışanlara ilişkin yasal korumanın zayıflatılması, değim yerindeyse sulandırılması ortak paydayı oluşturmuştur. Bu değişikliklerle aslında güvencesiz bir çalışma yaşamının hukuki alt yapısının inşa edildiği ilan edilmiştir. Makalemizde bu süreç, “güvencesizlik” kavramı ile birlikte ele alınıp, güvencesizliğin yaratılmaya çalışılan hukuki çerçevesi ortaya konulmaya çalışılacaktır
Anahtar Kelimeler : ÖZİş Yasası, Güvencesizlik, Koruma, Çalışmayaşamı

Cite This Article

APA
ÖZVERİ, M., & . ( 2012). Güvencesiz Çalışmanın Hukuki Dayanakları. Çalışma ve Toplum, 2(33), 147-172. https://doi.org/