• YAYIN KURULU

  • Prof. Dr. Aziz ÇELİK (Kocaeli Üni.)
  • Prof. Dr. Zeki ERDUT (Dokuz Eylül Üni.)
  • Prof. Dr. Ali GÜZEL (Kadir Has Üni.)
  • Prof. Dr. Alpay HEKİMLER (Eskişehir Osman Gazi Üni.)
  • Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER (Anadolu Üni.)
  • Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU (İstanbul)
  • Prof. Dr. Ahmet MAKAL (Ankara)
  • Prof. Dr. Şule NECEF (Marmara Üni.)
  • Prof. Dr. Gamze Yücesan ÖZDEMİR (Ankara Üni.)
  • Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR (Bandırma 17 Eylül Üni.)
  • Prof. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU (İstanbul Üni.)
  • Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU (Fenerbahçe Üni.)
  • Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL (Kocaeli Üni.)
  • Prof. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ (Pamukkale Üni.)
  • Prof. Dr. Kübra Doğan YENİSEY (İstanbul Bilgi Üni.)
  • Prof. Dr. Engin YILDIRIM (Anayasa Mahkemesi Üyesi)
  • Prof. Dr. Sayım YORĞUN (İstanbul Üni.)
  • Doç. Dr. Recep KAPAR (Muğla SK Üni.)
  • Doç. Dr. M. Hakan KOÇAK (İstanbul)
  • Doç. Dr.  Ferit Serkan ÖNGEL (Gaziantep Üni.)
  • Doç. Dr. M. Onat ÖZTÜRK (Kocaeli Üni.)
  • Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN (Ordu Üni.)
  • Doç. Dr. Betül URHAN (Kocaeli Üni.)
  • Dr. Öğretim Üyesi Özgür MÜFTÜOĞLU (Muğla)
  • Av. Dr. Murat ÖZVERİ (Yayın Yönetmeni/Kocaeli)

  YAYIN YÖNETMENİ VE ALAN EDİTÖRLERİ 

  • Av. Dr. Murat ÖZVERİ (Yayın Yönetmeni/Kocaeli)
  • Prof. Dr. Aziz ÇELİK (Kocaeli Üni.)
  • Prof. Dr. Alpay HEKİMLER (Eskişehir OG Üni.)
  • Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER (Anadolu Üni.)
  • Prof. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ (Pamukkale Üni.)
  • Doç. Dr. Recep KAPAR (Muğla SK Üni.)
  • Doç. Dr. Çağatay Edgücan ŞAHİN (Ordu Üni.)

  DANIŞMA KURULU (Uluslararası)

  • Prof. Berch Berberoglu (University of Nevada)
  • Prof. Marco Hauptmeier (Cardiff University)
  • Prof. Francis Kessler (Sorbonne Law School at University Paris 1)
  • Prof. George Letlhokwa Mpedi (University of Johannesburg)
  • Prof. Luca Nogler (University of Trento)
  • Prof. Immanuel Ness (City University of New York)
  • Prof. Darja Sencur Pecek (University of Maribor)
  • Prof. Carol Daugherty Rasnic (Virginia Commonwealth University)
  • Prof. Reinhard Resch (University of Linz)

  EDİTORYAL SEKRETARYA

  • Araş. Gör. Dr. Feyza TURGAY (Kocaeli Üni.)
  • Av. Adil ANLAMA
  • Av. İrfan TAŞKIN
  • Dilan KIRAN
  • Canan ARSLAN

   


  DANIŞMA KURULU (Ulusal)

  • Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT (MEF Üni.)
  • Prof. Dr. Mustafa ALP (Dokuz Eylül Üni.)
  • Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT  (İstanbul Üni.)
  • Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN  (İstanbul)
  • Prof. Dr. Yusuf ALPER (Uludağ Üni.)
  • Prof. Dr. Kadir ARICI (Hacı Bayram Veli Üni.)
  • Prof. Dr. Berrin Ceylan ATAMAN (Altınbaş Üni.)
  • Prof. Dr. Ufuk AYDIN (İstanbul Aydın Üni.)
  • Prof. Dr. Korkut BORATAV (Ankara)
  • Prof. Dr. Talat CANBOLAT (Milli Savunma Üni.)
  • Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU  (Marmara Üni.)
  • Prof. Dr. Şuayip ÇALIŞ (Sakarya Üni.)
  • Prof. Dr. Nuri ÇELİK*
  • Prof. Dr. Saniye DEDEOĞLU (Abdullah Gül Üni.)
  • Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Yaşar Üni.)
  • Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU (Yıldız Teknik Üni.)
  • Prof. Dr. Toker DERELİ (Işık Üni.)
  • Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ (İstanbul Üni.)
  • Prof. Dr. Münir EKONOMİ (İstanbul)
  • Prof. Dr. Murat ENGİN (Galatasaray Üni.)
  • Prof. Dr. Tijen ERDUT (Dokuz Eylül Üni.)
  • Prof. Dr. Nilay ETİLER (Okan Üni.)
  • Prof. Dr. Öner EYRENCİ (Doğuş Üni.)
  • Prof. Dr. Gürhan FİŞEK*
  • Prof. Dr. Nüvit GEREK (Anadolu Üni.)
  • Prof. Dr. Şükrü HATUN (Koç Üni.)
  • Prof. Dr. Sebiha KABLAY (Ordu Üni.)
  • Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU (TBMM Üyesi)
  • Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ Pamukkale Üni.)
  • Prof. Dr. Pir Ali KAYA *
  • Prof. Dr. Aşkın KESER (Uludağ Üni.)
  • Prof. Dr. Aziz KONUKMAN (Hacı Bayram Veli Üni.)
  • Prof. Dr. Meryem KORAY (İstanbul)
  • Prof. Dr. Metin KUTAL (Kadir Has Üni.)
  • Prof. Dr. Fuat MAN  (Sakarya Üni.)
  • Prof. Dr. Sedat MURAT (Çanakkale 18 Mart Üni.)
  • Prof. Dr. Nergis MÜTEVELLİOĞLU (Muğla)
  • Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU (Yaşar Üni.)
  • Prof. Dr. Ali Rıza OKUR*
  • Prof. Dr. Umut OMAY (İstanbul Üni.)
  • Prof. Dr. Nurcan ÖZKAPLAN (İstanbul)
  • Prof. Dr. İzzettin ÖNDER (İstanbul)
  • Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR (Hacettepe Üni.)
  • Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU (Ankara Üni.)
  • Prof. Dr. Zeki PARLAK İstanbul Üni.)
  • Prof. Dr. Faruk SAPANCALI (Dokuz Eylül Üni.)
  • Prof. Dr. M.Polat SOYER (Dokuz Eylül Üni.)
  • Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI (Medeniyet Üni.)
  • Prof. Dr. Nadir SUĞUR (Anadolu Üni.)
  • Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER (Selçuk Üni.)
  • Prof. Dr. Sarper SÜZEK (Atılım Üni.)
  • Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR (Marmara Üni.)
  • Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN*
  • Prof. Dr. Savaş TAŞKENT (İstanbul)
  • Prof. Dr. Türker TOPALHAN (Hacı Bayram Veli Üni.)
  • Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ (Ankara)
  • Prof. Dr. Can TUNCAY (Bahçeşehir Üni.)
  • Prof. Dr. Mehmet TÜRKAY (İstanbul)
  • Prof. Dr. Devrim ULUCAN (Maltepe Üni.)
  • Prof. Dr. Galip YALMAN (Orta Doğu teknik Üni.)
  • Prof. Dr. Erinç YELDAN (Kadir Has Üni.)

  *Aramızdan ayrılan değerli hocalarımızın hatıralarını ve katkılarını saygıyla anıyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ