• Sunuş

    Murat ÖZVERİ

    63. sayımızla tekrar merhaba.

    Bu sayımızı “Türkiye’de Çocuk Emeği ve İşçiliği” özel sayısı olarak Saniye Dedeoğlu’nun editörlüğünde hazırladık. Kendisine ve yazılarını bizimle paylaşan yazarlara teşekkür ediyoruz.

    63. sayımızda da Federal Mahkeme kararları, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, ve Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu toplam 74 adet karar yayımlanmıştır.

    Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 64. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ