Ekonomi ve Hukuk Dergisi

57. Sayı

57
2018

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi özel sayısı
Prof. Dr. A. Gürhan Fişek anısına

  • Aziz Çelik
Sayı -57
(Sayfa : 617
-664)
  • Kuvvet Lordoğlu
  • Mustafa Aslan
Sayı -57
(Sayfa : 715
-732)
  • Gaye Burcu Yıldız
Sayı -57
(Sayfa : 733
-748)