Ekonomi ve Hukuk Dergisi

dergi kapak
54
-2017-
>>   . Sayı Diğer Makaleler

Orijinal dili

: tr

  • Emel Coşkun
Türkiye’de Kağıtsız Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler

ÖZ

Bu yazı toplumsal cinsiyet perspektifinden kağıtsız göçmen kadınların ve sığınmacıların Türkiye’deki göç rejimi içindeki konumlarına odaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyet kadın göçmenlerin sadece cinsiyete dayalı işgücü piyasasına katılım biçimlerini değil aynı zamanda gündelik yaşamlarında da belirleyici bir rol oynamaktadır, özellikle de kağıtsızlıkla birleştiğinde. Kağıtsız göçmen kadınlar ve sığınmacılar en güvencesiz işlerde çalışırken toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsel taciz gibi risklere maruz kalmaktadır. Mevcut literatüre dayanan bu yazı ile kağıtsız göçmen kadınların sosyal hizmetlere erişmelerinin önündeki yasal ve pratik engelleri ortaya koymak ve bu grup için sosyal hizmetlerin önemini vurgulanması amaçlanmaktadır
Anahtar Kelimeler : Göçmen kadınlar, kağıtsız göç, sosyal hizmetler, Türkiye
Undocumented Migrant Women and Social Work in Turkey

ABSTRACT

This paper focuses on the position of undocumented migrant women and refugee women in Turkey’s migration regime and their needs in terms of social work from a gender perspective. Gender does not only determine women migrant’s participation into labour market but also their daily practices especially when it combines with being undocumented. Undocumented women migrants and refugee women are exposed to gender based discrimination and sexual harassment while they work in most unsecure conditions. Based on existing literature, this paper aims to show the practical and legal obstacles that prevent undocumented migrant women from accessing to social services, and the importance of social work for this group
Keywords : Migrant women, undocumented migration, social work, Turkey

Kaynak Göster

APA
COŞKUN, E., & . ( 2017). Türkiye’de Kağıtsız Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler. Çalışma ve Toplum, 3(54), 1299-1316. https://doi.org/