• Sunuş I

  Murat ÖZVERİ

  21. sayımızla tekrar merhaba.

  Bu sayımızı kadın emeği konusunu işleyen özel bir sayı olarak çıkartacağımızı 19. Sayımızda duyurmuştuk. Özel sayımızın gönüllü editörlüğünü ise değerli hocamız Prof. Dr. Gülay Toksöz üstlendi. Büyük bir titizlikle sürdürdüğü editörlük için hocamıza ve makalelerini bizim paylaşan araştırmacılara teşekkür ediyor.

  Biz kadın emeği konusunda özel sayı çıkartmaya çalışırken bu konuda öm- rünü vermiş değerli hocamız Türkel Minibaş’ı kaybettik. Kadın emeğini incelediğimiz bu sayıyı onun değerli anısına ithaf ediyoruz.

  Kadın emeği konusunda birçok araştırmacı bize yazı gönderdi. Ne yazık ki sayfa sayımızın sınırları içerisinde tamamını değerlendirme olanağı bulamadık. Bize yazı gönderen tüm araştırmacılara minnettarız. Devam eden sayılarda bu makalelere yer vermeye vermeyi sürdüreceğiz.

  Arş. Gör. Hatice Duygu ÖZER, “Doğum İzninin İşçinin Kıdemine ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi” başlıklı karar incelemesinde doğum iznin işçinin kıdemine olan etkisini işçinin kıdemi kavramından yola çıkarak belirleyen yazar, hamileliğin iş sözleşmesine olan etkisi ve kötü niyet tazminatını karar somutundan hareketle tartışmıştır.

  Bu sayımızda yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9,10,21. HD’nun vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 22. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ