• Kitap Tanıtımı: İş Hukuku

    Sarper SÜZEK

    img2 

    Baskı Tarihi:        Eylül 2015

    Baskı Sayısı:        11.Baskı

    Yayınevi:        Beta Yayınları

     

    Birinci Kitap: Genel Esaslar

    Birinci Bölüm: İş Hukukuna Giriş

    Konu 1: İş Hukukuna Giriş

    Konu 2: İş Hukukunun Özellikleri

    Konu 3: İş Hukukunun Kaynakları

    Konu 4: Uluslar Arası İş Hukuku

    Konu 5: İş Hukukuyla İlgili Devlet Organları

    Konu 6: İş Hukuku Yaptırımları

    İkinci Bölüm: Temel Kavramlar

    Konu 7: İşçi

    Konu 8: İşveren

    Konu 9: İşyeri

    Konu 10: İş Hukukunun Kapsamı

    İkinci Kitap: Bireysel İş Hukuku

    Birinci Bölüm: İş Akdi

    Konu 11: İş Akdi Kavramı

    Konu 12: İş Akdinin Kurulması

    Konu 13: İşçinin Borçları Ve Sorumluluğu

    Konu 14: İşverenin Ücret Ödeme Borcu

    Konu 15: İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu

    Konu 16: İşverenin Eşit Davranma Ve Diğer Borçları

    Konu 17: İş Akdinin Askıya Alınması

    Konu 18: İş Akdinin Sona Ermesi Ve Süreli Fesih

    Konu 19: İş Güvencesi

    Konu 20: İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi

    Konu 21: İş Akdinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları

    İkinci Bölüm: İşin Düzenlenmesi

    Konu 22: Çalışma Süreleri

    Konu 23: Dinlenme Süreleri

    Konu 24: İş Sağlığı Ve Güvenliği

    Konu 25: İş Aracılığı

    Konu 26: İş Denetimi Ve Kamusal Yaptırımlar

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ