• Kitap Tanıtımı: Himmet, Fıtrat, Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika

  Meryem KORAY, Aziz ÇELİK

  img1 

   

  ISBN 9789750517563        1. baskı - Mayıs 2015        343 sayfa        27,00 TL

  Aziz Çelik (Der.), Meryem Koray (Der.) Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP dönemindeki sosyal politikaları eğitim, sağlık, çalışma ilişkileri, sendikal haklar, sosyal güvenceler, toplumsal cinsiyet, çevre, kentsel dönüşüm konularıyla etraflı biçimde inceleyen bir temel başvuru kitabı.

  ·       Kitap hakkında

  ·       Derleyenler hakkında

  ·       Künye

  AKP iktidarı sosyal politika açısından bir dönüşümü temsil ediyor. Küresel kapitalizmin ve neoliberal politikaların dayatmalarının yanında, bu dönüşümü AKP’nin kendi siyasal-ideolojik zihniyet çerçevesi biçimlendiriyor. Neoliberal, neomuhafazakâr ve neopopülist politikalar AKP’nin sosyal politikalarını kuşatıyor. Sosyal politikanın bu zihniyet dünyasının yön verdiği bir iktidar aracı olarak kullanılmasına yol açıyor. Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP dönemindeki sosyal politikaları eğitim, sağlık, çalışma ilişkileri, sendikal haklar, sosyal güvenceler, toplumsal cinsiyet, çevre, kentsel dönüşüm konularıyla etraflı biçimde inceleyen bir temel başvuru kitabı. Üstelik sadece AKP iktidarının anlayış ve uygulamalarına ilişkin eleştirel bir yaklaşım içermiyor. Sosyoekonomik haklar açısından yaşadığımız kayıplara ve toplumda artan eşitsizliklere ilişkin bir duyarlılıktan hareket ederek, hak temelli bir sosyal devlet alternatifine işaret ediyor.

  Aziz Çelik, Betül Urhan, Binnur Öktem Ünsal, Gülcan Urhan, Hakan Koçak, Kemal İnal, Kuvvet Lordoğlu, Meryem Koray, Murat Özveri, Osman Öztürk, Örgen Uğurlu, Recep Kapar ve Saniye Dede’nin katkılarıyla...

  Kitapta yer alan bölümler

  Sunuş: Bir AKP Dönemi Bilançosu: AKP ve Sosyal Politika!!

  AZİZ ÇELİK,

  MERYEM KORAY

  AKP Dönemi:

  Neo-Liberalizm, Neo-Muhafazakarlık, Neo-Populizm Beşiğinde Sallanan Sosyal Devlet ve Sosyal Politika

  MERYEM KORAY

  Piyasa ve Muhafazakarlığın Elinde Araçsallaşan Eğitim

  KEMAL İNAL

  Sağlıkta Neo-Liberal Dönüşüm ve Hak Kayıpları

  OSMAN ÖZTÜRK

  AKP Döneminde İstihdam, İşgücü ve İşsizlik

  M. HAKAN KOÇAK,

  KUVVET LORDOĞLU

  Ak Parti Döneminde İş Hukukunda Güvencesizliğin Kurumsallaşması

  MURAT ÖZVERİ

  AKP Döneminde Sendikal Haklar: Sendikasız-Grevsiz Kaynaşmış Bir Kitleyiz!

  AZİZ ÇELİK

  AKP İktidarında Sosyal Sigortalar

  RECEP KAPAR

  AKP Döneminde Sosyal Yardım

  GÜLCAN URHAN,

  BETÜL URHAN

  2000'li yıllarda Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Muhafazakaralığın ve Neo-Liberalizmin Gölgesinde Mi?

  SANİYE DEDEOĞLU

  Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çevresel Hassasiyeti İhya Etme Politikaları: Yapar Gibi Yıkmak

  ÖRGEN UĞURLU

  AKP Dönemi Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm

  BİNNUR ÖKTEM ÜNSAL

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ