Economics and Law Journal

dergi kapak
64
-2020-
Primary Language
: TR
  • Mustafa Öziş
  • Ferda Dönmez Atbaşı
“The Element of Scientific Truth in Mercantilist Doctrine” in J. M. Keynes’s Analysis

ABSTRACT

In this study, we review Keynes’s analysis of mercantilist doctrine. His strong sympathy of mercantilist doctrine is observed quite well in chapter 23 of General Theory but it is also a well-known fact that Keynes saw himself as a liberal in worldly affairs/political issues throughout all his life. The coexistince of the two issues might seem not possible and contradictory at the first glance but we argue that Keynes considers the first as a necessary condition for the second at least in some economic situations for example when a country has massive unemployment problem. Hence, for him, mercantilism is not based on incorrect arguments from the beginning to the end as classical political economy claims. For example, a country who carries permanent unfavourable balance of trade might apply such trade policies that are quite similar to mercantilist policies in regulated world. We examine how Keynes discusses and binds together these issues in the first two sections. We try to reveal that an intensive grasp of Keynes’s criticism of capitalism is strengthened by the evaluation of his Economic Possibilities for our Grandchildren. In the article, concepts of “money-love” and “money-making” entitled as capitalistic passions and in the course of time he thought that these passions will disappear while correctly regulated capitalism prevails. So, he thinks that capitalism can solve its own economic problems. In the last analysis, he considers that if capitalism is regulated correctly it has capacity to find out its own problems and even mercantilism can contribute to get peace and other good things in a regulated capitalistic world
Keywords : Keynes, mercantilism money-love, economic possibilities for our children
J.M. Keynes’in Analizinde “Merkantilist Doktrindeki Bilimsel Doğruluğun Esası”

ÖZ

Bu çalışmada, Keynes’in merkantilist doktrin analizini gözden geçirmekteyiz. Genel Teori’nin 23. Bölümü’nde merkantilizme yönelik güçlü sempatisi açıkça gözlemlenebilir fakat iyi bilinen bir olgu da Keynes’in siyaset/dünya meselelerinde bütün hayatı boyunca kendisini liberal olarak adlandırmasıdır. Bu ikisinin bir arada olması ilk bakışta mümkün görünmeyip, çelişki olarak değerlendirilebilir ancak tartışmamızda görüleceği üzere, Keynes bazı iktisadi koşullarda, örneğin bir ülkenin kitlesel işsizlik yaşadığı durumda, ilkini ikincisinin gerekli koşulu olarak düşünür. Bu nedenle, Keynes için merkantilizm klasiklerin iddia ettikleri gibi, başından sonuna değin yanlış argümanlara dayanan bir doktrin değildir. Örneğin, sürekli olarak dış ticaret açığı veren bir ülke, kapitalizmin düzenlendiği bir dünyada, merkantilist politikalara benzer politikalar uygulayabilir. İlk iki kısımda Keynes’in bu meseleleri nasıl birbiri ile ilişkilendirdiğini tartışıyoruz. Torunlarımızın Ekonomik Olanakları makalesinin değerlendirilmesinin ise Keynes’in kapitalizm eleştirisinin anlaşılmasına güçlü biçimde katkı yaptığını açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Bu makalesinde, kapitalist tutkular olarak adlandırdığı “para-tutkusu” ve “para-kazanma”nın zaman içinde doğru biçimde düzenlenmiş kapitalizmin işleyişi ile ortadan kaybolacağını ve böylece kapitalizmin kendi kusurlarını çözebileceğini iddia eder. Son tahlilde kapitalizmin doğru biçimde düzenlenmesi durumunda, merkantilizmin dahi barışın ve diğer iyi şeylerin elde edilmesine katkı sağlayacağını düşünür
Anahtar Kelimeler : ÖZKeynes, merkantilizm, para-tukusu, torunlarımız için ekonomik olanaklar

Cite This Article

APA
ÖZİŞ, M., & DÖNMEZ ATBAŞI, F., & . ( 2020). “The Element of Scientific Truth in Mercantilist Doctrine” in J. M. Keynes’s Analysis. Çalışma ve Toplum, 1(64), 117-146. https://doi.org/