Economics and Law Journal

dergi kapak
28
-2011-
Primary Language
: tr
  • Sevgi Işık
The Plan of Employee Stock Ownershıp in Unıted States Within The Scope of Wealth Redistribution

ABSTRACT

In this study, the plan of employee stock ownership is discussed within the scope of wealth redistribution. After reviewing the historical development of employee stock ownership in United States, the plan of employee stock ownership which takes an important role in redistribution of wealth will be explained and after all development process of the plan, types of the plan and its advantages will be discussed
Keywords : Property, United States, Employee Stock OwnershipPlan
Amerika’da Mülkiyetin Tabana Yayılması Çerçevesinde Çalışanların Hisse Senedi Sahipliği Planı ESOP

ÖZ

Bu çalışmada, mülkiyetin tabana yayılması çerçevesinde çalışanların hisse senedi sahipliği planı ele alınmaktadır. Amerika’da çalışanların mülkiyet sahipliğinin tarihsel gelişimi anlatıldıktan sonra, Amerika’da işletme sermayesinin tabana yayılmasında etkin bir rol oynayan çalışanların hisse senedi sahipliği planı açıklanacak, ardından planın oluşum süreci, planın çeşitleri ve sağladığı avantajlar ele alınacaktır
Anahtar Kelimeler : ÖZMülkiyet, Amerika, Çalışanların Hisse SenediSahipliği Planı

Cite This Article

APA
IŞIK, S., & . ( 2011). Amerika’da Mülkiyetin Tabana Yayılması Çerçevesinde Çalışanların Hisse Senedi Sahipliği Planı ESOP. Çalışma ve Toplum, 1(28), 265-278. https://doi.org/