DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2005/2 (5)              

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/120

Esas No:              2005/10-70

Karar No:            2005/101

Tarihi:                 23.02.2005

 • ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA ALINAN YAŞ DÜZELTİLMESİ KARARLARI

 • YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINDA DİKKATE ALINMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde 6023 S.TTBK/28

Esas No:              2004/9-753

Karar No:            2005/12

Tarihi:                 02.02.2005    

 • İŞYERİ HEKİMİNİN TTB ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA BİR ÜCRETLE ÇALIŞABİLECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/60 818 S.BK/113

Esas No:              2004/10-737

Karar No:            2005/26

Tarihi:                 02.02.2005

 • BAĞIMLILIK UNSURUNUN İŞVERENİN İŞ ORGANİZASYONU İÇERİSİNDE YER ALARAKTA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ

 • SİGORTALI OLMANIN BİR HAK OLMASININ YANINDA AYNI ZAMANDA YÜKÜMLÜLÜKTE OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/60 818 S.BK/113

Esas No:              2004/10-771

Karar No:            2005/24

Tarihi:                 02.02.2005 

 • YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN FAİZ İSTEMİNDE DE FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASININ GEREKMESİ

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde 3417 S.ÇTTK/5

Esas No:  2005/5391

Karar No: 2005/8029

Tarihi:      10.03.2005

 •  NEMA ALACAĞI

 • SSK HUSUMET YÖNELTİLEMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13,14

 

Esas No:  2004/12845

Karar No: 2005/7716

Tarihi:      08.03.2005

 

 • VEKİLLİKTEN İSTİFA

 •  İSTİFANIN ASİLE TEBLİĞ EDİLMEMESİ

 •  USULÜNE UYGUN KESİN SÜRE VERİLMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13

 Esas No:  2004/13414

Karar No: 2005/7439

Tarihi:      07.03.2005

 •  KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ TUTARI

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13,14,35 ,42,56

 Esas No:           2005/6628

Karar No:          2005/7496

Tarihi:   07.03.2005       

 •  İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN DEĞİŞMEMESİ

 • UNVANI DEĞİŞEN ŞİRKETTE GEÇEN SÜREDEN DE SORUMLU OLMA

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/5

 Esas No:           2005/2236

Karar No:          2005/7172

Tarihi:              03.03.2005

 •  İŞ YASASI KAPSAMININ BELİRLENMESİ

 • KAPICI KONUTLARINDAN KİRA ALINAMAMASI

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13,14

 

Esas No:           2004/17017

Karar No:          2005/7206

Tarihi:   03.03.2005       

 •  EMEKLİLİKTEN SONRA KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

 • EMEKLİ OLDUĞU TARİHTE KIDEM TAZMİNATI ALMAMA

 • KIDEM TAZMİNATININ HESABI

   

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13,14

 Esas No:           2004/17310

Karar No:          2005/7218

Tarihi:   03.03.2005       

 •  İBRANAMENİN ÇELİŞKİLİ OLMASI

 • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ALINAN İBRANAME

  

 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

Esas No:           2004/15040

Karar No:          2005/6243

Tarihi:   24.02.2005       

 •  İŞYERİ DEVRİ

 • DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUĞU

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/26

Esas No:           2004/11472

Karar No:          2005/6007

Tarihi:   22.02.2005       

 •  ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI TÜRK LİRASI OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

 • SÖZLEŞMEDE YAZILI ÜCRETİN İHTİRAZİ KAYITSIZ EKSİK ALINMASI

 • FARK ÜCRET

  

İlgili Kanun / Madde  1475 S.İşK/14,56  818 S.BK/118

 Esas No:           2004/11465

Karar No:          2005/5999

Tarihi:   22.02.2005

 •  KIDEM TAZMİNATI

 • TAKAS MAHSUP DEFİ

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,18-21  2821 S.SK/31

Esas No:           2004/32618

Karar No:          2005/5690

Tarihi:   21.02.2005       

 •  ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANMASI

 • İŞE İADEDEN ASIL İŞVERENİN SORUMLU OLMASI

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

  

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/104,113

 Esas No:           2004/15605

Karar No:          2005/5785

Tarihi:   21.02.2005       

 •  DAVA GÖRÜLÜRKEN DAVA KONUSU İKRAMİYE ALACAĞININ ÖDENMESİ

 • ALACAĞIN KONUSUZ KALMASI

 • KONUSUZ KALAN ALACAĞIN FAİZİNE İLİŞKİN DAVA AÇILMADAN KARAR VERİLEMEMESİ

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

 

Esas No:           2004/15589

Karar No:          2005/4386

Tarihi:   16.02.2005       

 • İŞYERİNDE KAVGA

 • HAKLI FESİH

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14,35,56

Esas No:           2004/13375

Karar No:          2005/4441

Tarihi:   16.02.2005       

 •  MAKBUZ NİTELİĞİNDE İBRANAME

 • İBRANAMEDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENDİĞİ İBARESİNİN DAVACININ 1 YILDAN FAZLA ÇALIŞTIĞININ KABULÜ ANLAMINA GELMESİ

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

 Esas No:           2004/10507

Karar No:          2005/4324

Tarihi:   15.02.2005       

 •  İŞYERİ HİSSELERİNİN DEVRİ

 • KIDEM TAZMİNATINDAN DEVRE KADAR GEÇEN SÜREYLE SINIRLI SORUMLULUK

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/26  818 S.BK/325

Esas No:           2004/10541

Karar No:          2005/4340

Tarihi:   15.02.2005

 •  İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE  ZARAR VERMESİ DURUMUNDA ZARARIN OLUŞUMUNDA KUSURUNUN YA DA İHMALİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA NEDENİYLE ELDE ETTİĞİ KAZANIMLARIN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

 Esas No:           2004/12339

Karar No:          2005/4341

Tarihi:   15.02.2005

 •  İŞYERİ DEVRİ

 • KIDEM SÜRESİNİN HESABINDA HER İKİ İŞYERİNDE GEÇEN SÜRENİN BİRLEŞTİRME-SİNİN GEREKMESİ

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

 Esas No:           2004/12340

Karar No:          2005/4342

Tarihi:   15.02.2005

 •  İKİ FARKLI İŞYERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARIN BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ

   

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

 Esas No:           2004/14214

Karar No:          2005/4058

Tarihi:   14.02.2005

 •  EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA

 • YENİ BİR HİZMET AKDİ

   

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/161

 Esas No:           2004/14528

Karar No:          2005/4135

Tarihi:   14.02.2005       

 •  FAHİŞ CEZAİ ŞARTTA İNDİRİM ZORUNLULUĞU

   

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş/14

 

Esas No:           2004/14529

Karar No:          2005/4136

Tarihi:   14.02.2005       

 •  KIDEM TAZMİNATI

 • HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ

 • ASKERLİK SÜRESİ

   

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/54,56

 Esas No:           2004/14081

Karar No:          2005/4111

Tarihi:   14.02.2005

 •  YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGEYLE KANITLANMASI ZORUNLULUĞU

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13,14,35,56

 Esas No:           2004/14106

Karar No:          2005/4122

Tarihi:   14.02.2005       

 •  BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET

 • EKSİK İNCELEME

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-20

 Esas No:           2004/28938

Karar No:          2005/4129

Tarihi:   14.02.2005       

 •  GEÇERLİ FESİH İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA KARARININ BULUNMASININ YETERLİ OLMAMASI

 • YENİ İŞÇİ ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • EKSİK İNCELEME

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

 

Esas No:           2005/424

Karar No:          2005/3763

Tarihi:   10.02.2005       

 •  GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

 • E-MAİLLE UYGUNSUZ MESAJ GÖNDERME

 • GEÇERLİ FESİH

 

 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/34

 Esas No:           2004/13259

Karar No:          2005/3782

Tarihi:   10.02.2005       

 •  İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMASI

 • ÜCRET ÖDENMEDİĞİ İÇİN ÇALIŞILMAYAN SÜRENİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEYECEĞİ

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14,17,18

 Esas No:           2004/13470

Karar No:          2005/3800

Tarihi:   10.02.2005       

 •  FESHİN 6 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/42,

Esas No:           2004/13482

Karar No:          2005/3782

Tarihi:   10.02.2005

 ISLAHLA  ZAMAN AŞIMI

GENEL TATİL ÜCRETİ

MAKTU ÜCRET

  

İlgili Kanun / Madde 2821 S.SK/16

 Esas No:           2004/985

Karar No:          2005/3647

Tarihi:   08.02.2005

 •  SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN ŞUBE YÖNETİM KURULUNU GÖREVDEN ALMA YETKİSİNİN BULUNMAMASI

 • SENDİKA YÖNETİM KURURLUNUN DİSİPLİN KURULUNUN YETKİLERİNİ KULLANAMAYACAĞI

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13,14,35 818 S.BK/325

 Esas No:           2004/9243

Karar No:          2005/3625

Tarihi:   08.02.2005                  

 •  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI

 • HÜKME BİLİRKİŞİ RAPORUNU DAYANAK ALAN KARARIN RAPORLA ÇELİŞMESİ

 • FESİHTEN SONRA KALAN SÜRE ÜCRETİ İÇİN İNDİRİM YAPILMASI

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13,14,

 Esas No:           2004/9287

Karar No:          2005/3641

Tarihi:   08.02.2005       

 •  İLK DÖNEM HİZMETLERİN İSTİFA NEDENİYLE SONA ERMESİ

 • İHBAR KIDEM TAZMİNATI

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:           2004/22251

Karar No:          2005/3652

Tarihi:   08.02.2005       

 •  4857 SAYILI YASA DÖNEMİNDE OLUŞMAYAN EYLEM NEDENİYLE FESİH

 • ŞAHSİ MENFAAT SAĞLANMAMIŞ OLMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

Esas No:           2004/950

Karar No:          2005/3328

Tarihi:   07.02.2005       

 •  KIDEM TAZMİNATINA ESAS GÜNLÜK ÜCRETİN BELİRLENMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:           2004/1606

Karar No:          2005/3297

Tarihi:   07.02.2005       

 •  FESHE DAYANAK GÖSTERİLEN NEDENLE İŞLETMENİN DURUMUNUN ÇELİŞMESİ

 • FESİHTE İŞÇİNİN VASIFLARININ GÖZETİLMESİ

 • FESHİN SON ÇARE OLMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:           2004/1609

Karar No:          2005/3300

Tarihi:   07.02.2005       

 •  FESHİN SON ÇARE OLARAK  DÜŞÜNÜLMEMESİ

 • FESİH İÇİN GÖSTERİLEN NEDENLE FESHİN ÇELİŞKİLİ OLMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/13,14,56

 Esas No:           2004/13529

Karar No:          2005/3151

Tarihi:   07.02.2005       

 •  SADECE İZNE HAK KAZANILAN TARİHLERİN YAZILI OLDUĞU İZİN DEFTERİNE İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

 • İZİN DEFTERİNDE İZNE ÇIKIŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİNİN DE BELİRTİLMESİNİN GEREKTİĞİ

 

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

 Esas No:           2004/15527

Karar No:          2005/3279

Tarihi:   07.02.2005       

 •  İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ

 • FAZLA İŞÇİ İDDİASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 • MAKTU HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ

 

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

 Esas No:           2004/27242

Karar No:          2005/3322

Tarihi:   07.02.2005

 •  ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

 • ÜST İŞVEREN AÇISINDAN HUSUMET YOKLUĞU

 • ALT İŞVERENİN BAŞKA İŞYERLERİNİN DE BULUNMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:           2004/28073

Karar No:          2005/3229

Tarihi:   07.02.2005       

 •  İŞLETMENİN KİRAYA VERİLMESİ

 • FESİHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:           2004/749

Karar No:          2005/2984

Tarihi:   03.02.2005

 •  İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLEMEMESİ

 • DİĞER HAKLARIN SAKLI TUTULMASI TALEBİNİN REDDİNİN VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİNİ GEREKTİRMEMESİ

   

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:           2004/1084

Karar No:          2005/3101

Tarihi:   03.02.2005

 •  İŞE İADE TAZMİNATININ ALT SINIRDAN BELİRLENMESİ

 • GEREKÇE BELİRTME ZORUNLULUĞU

 • İŞÇİNİN KIDEMİNE GÖRE ÜST SINIRIN DİKKATE ALINMASI

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/35

 Esas No:           2004/27767

Karar No:          2005/3061

Tarihi:   03.02.2005

 •  FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

 • İNDİRİM YAPILMA ZORUNLULUĞU

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

 Esas No:           2004/574

Karar No:          2005/2876

Tarihi:   02.02.2005       

 •  EKONOMİK KRİZ GEREKÇESİYLE FESİH

 • YENİ BİR ŞİRKETİ BÜNYESİNE ALMA

 • GEÇERSİZ FESİH

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-20

 Esas No:           2004/32049

Karar No:          2005/2901

Tarihi:   02.02.2005       

 •  İŞ VE İŞVERENE HAKARET

 • GEÇERLİ FESİH

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

 Esas No:           2004/31715

Karar No:          2005/2889

Tarihi:   02.02.2005

 •  İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE ALINMASI

 • DAVANIN KONUSUZ KALMAYACAĞI

 • BOŞTA GEÇEN SÜRENİN ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/14,26,56 2821 S.SK/61

 Esas No:           2004/12851

Karar No:          2005/2861

Tarihi:   02.02.2005       

 •  TEMERRÜDE DÜŞÜRME

 • FAİZ BAŞLANGICI

 • TİS DOĞAN ALACAK

 • İŞLETME KREDİSİ FAİZİ

  

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/18,19,20

 Esas No:           2004/31375

Karar No:          2005/2841

Tarihi:   01.02.2005

 •  İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

 • YAZILI SAVUNMA ALINMAMA

 • GEÇERSİZ FESİH

  

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/13,14,35 818 S.BK/ 339    6023 S.TTBK/28

 Esas No:           2004/7476

Karar No: 2005/2741

Tarihi:   01.02.2005

 •  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

 • İŞYERİ HEKİMİNİN ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

 • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN İŞYERİ HEKİMİNİN ÜCRETİNDE TARİFEYLE BAĞLI OLMAMA

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/13,14,35

 Esas No:           2004/8761

Karar No:          2005/2729

Tarihi:   01.02.2005       

 •  İBRANAMEDE YER VERİLMEYEN ALACAKLAR

 • CEVAP DİLEKÇESİYLE İBRANAMENİN ÇELİŞMESİ

 • GEÇERSİZ İBRANAME

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/18,19,20

 Esas No:           2004/31121

Karar No:          2005/2839

Tarihi:   01.02.2005

 •  GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH FARKI

 • DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH NEDENİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/13,14,35

 Esas No:           2004/7540

Karar No:          2005/2732

Tarihi:   01.02.2005

 •  DİSİPLİN KURULUNDA İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI

 • DAHA AZ SORUMLULUĞU OLAN İŞÇİYE DAHA AĞIR CEZA VERİLMESİ

 • İŞÇİYE KARŞI EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/18,19,20 4046 S.ÖK/ 22

 Esas No:           2004/30981

Karar No:          2005/2829

Tarihi:   01.02.2005

 •  ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVİR

 • HUSUMET

 • DEVİR ALAN İŞVERENİN İŞÇİLERİ HİÇ ÇALIŞTIRMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

                                               

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde 506S.SSK/68               

Esas No:               2004/9641

Karar No:             2005/169

Tarihi:    26.01.2005

                 

İlgili Kanun / Madde 818S.BK/41

 Esas No:               2004/1351

Karar No:             2005/2

Tarihi:    25.01.2005          

 •  ÇELİŞKİLİ KUSUR BİLİRKİŞİSİ RAPORLARINA DAYANILARAK KARAR OLUŞTURULAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/68

Esas No:               2004/11376

Karar No:             2005/25

Tarihi:    25.01.2005

 •  YETİM AYLIĞI BAĞLATIRKEN KURUMU YANILTMA

  

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/85

 Esas No:               2004/5405

Karar No:             2004/9409

Tarihi:    18.10.2004          

 •  ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASIYLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI-LIĞIN SONA ERMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 1479S.BAĞ-K/Ek 12

Esas No:               2004/5089

Karar No:             2004/9428

Tarihi:    18.10.2004

 •  SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCUNUN BULUNMAMASININ GEREKMESİ

   

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/Ek 34

 Esas No:               2004/8332

Karar No:             2004/8297

Tarihi:    30.09.2004

 •  İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

 • İTİBARI HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

  

İlgili Kanun / Madde 506 SSK/10,26,87

 Esas No:               2004/750

Karar No:             2004/2567

Tarihi:    03.03.2004

 •  ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN GEÇİRDİĞİ KAZADAN ÜST İŞVERENİNİN SORUMLULUK KOŞULLARI

 • İHALE MAKAMI

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK

 

 

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde 4857S.İşK/20

Esas No:       2005/284

Karar No:      2005/3780

Tarihi: 25.02.2005

 •  İŞE İADEYE İLİŞKİN KARARLARIN İLAMLI İCRAYA KONULAMAMASI

 

 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde 2926 S.Tar.BağK/7

Esas No:           2004/10665

Karar No:          2004/9860

Tarihi:   22.11.2004

 •  ZORUNLU TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

 • KURUMUN RE’SEN TESCİL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE SİGORTALININ ZARARA UĞRATILAMAYACAĞI

   

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/79

 Esas No:           2004/6121

Karar No:          2004/9586

Tarihi:   09.11.2004       

 • İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE BORDROLARIN KESİNTİLİ ÇALIŞMANIN KARİNESİNİ OLUŞTURMASI

  

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/24

 

Esas No:           2004/8605

Karar No:          2004/9466

Tarihi:   09.11.2004       

 •  ANA BABAYA GELİR BAĞLANABİLMESİ İÇİN ANA BABANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN BİRİSİNE TABİ ÇALIŞMASININ OLMAMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/11

 Esas No:           2004/8871

Karar No:          2004/9254

Tarihi:   03.11.2004

 •  İŞ KAZASININ YASAL UNSURLARI

  

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/41,43,44

 Esas No:           2004/8874

Karar No:          2004/8924

Tarihi:   25.10.2004

 • HAKKANİYET İNDİRİMİ İÇİN KUSUR DURUMU VE MÜZAYAKA DURUMUNUN GERÇEKLEŞMİŞ  OLMASININ GEREKMESİ

  

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/79

 Esas No:           2004/3360

Karar No:          2004/7279

Tarihi:   29.09.2004       

 • KURUM MÜFETTİŞİ TARAFINDAN ÇALIŞMANIN TESPİTİ

 • HAK  DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN İŞLEMEMESİ

  

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK/82

 Esas No:           2004/457

Karar No:          2004/4186

Tarihi:   27.04.2004

 • PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUK

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

 

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde 4857S.İş.K/18-21

 Esas No:           2004/3086

Karar No:          2004/3572

Tarihi:   28.10.2004

 •  İŞE İADE TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLEMEMESİ

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta