DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2005/1 (4)                                                             

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

İlgili Kanun / Madde: 4857 S.İş.K/20

Esas No: 2004/499

Karar No: 2004/1489

Tarihi:29.01.2004

 • İŞE İADE DAVASI AÇILDIKTAN SONRA İŞE DAVETİN DAVAYI KONUSUZ BIRAKMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/20  2821 S.Sen.K/31

Esas No: 2004/2171

Karar No: 2004/6493

Tarihi: 15.03.2004 

 • İŞE İADE

 • SENDİKAL TAZMİNAT

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/14,26

Esas No: 2004/18893

Karar No: 2004/7996

Tarihi: 08.04.2004

 • İKRAMİYE

 • EŞİT İŞE EŞİT İŞLEM BORCU

 • HAKLI FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 2822 S.TSGLK/3 - 2821 S.Sen.K/4

Esas No: 2004/9695

Karar No:2004/8995

Tarihi:21.04.2004

 • İŞLETME DÜZEYİNDE YETKİ

 • BEKLETİCİ MESELE

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/13,14 - 818 S.BK/179

Esas No:2003/18970

Karar No:2004/9000

Tarihi:21.04.2004

 • İŞYERİ DEVRİ KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK

 • İŞYERİ DEVRİNDE DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/13,14,17,35

Esas No:2003/20199

Karar No:2004/9258

Tarihi:22.04.2004

 • İŞE DEVAMSIZLIĞIN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • DAVACI TANIK ANLATIMLARININ KARŞISINDA İŞVEREN TANIKLARININ SOYUT ANLATIMLARINA DEĞER VERİLMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/1

Esas No:2003/20352

Karar No:2004/9110

Tarihi:22.04.2004

 • AYNI İŞYERİNDE DEĞİŞİK ALT İŞVERENLERE BAĞLI KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

 • SON ALT İŞVERENİN TÜM İŞÇİLİK SÜRESİNDEN SORUMLU OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde 2247 S.UYMK/30

Esas No:2004/9899

Karar No:2004/9416

Tarihi:26.04.2004

 • GÖREVLİ YARGI YOLU

 • ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN KAPSAM DIŞI PERSONEL

 • İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde 1086 S.HUMK/7

Esas No:2004/21875

Karar No:2004/9409

Tarihi:26.04.2004

 • GÖREVLİ MAHKEME

 • ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ  

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/17

Esas No:2004/22585

Karar No:2004/10066

Tarihi:28.04.2004

 • DEVAMSIZLIĞIN GEÇERLİ BİR NEDENE DAYANMASI  

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/14,54

Esas No:2003/19709

Karar No:2004/10084

Tarihi:28.04.2004

 • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI

 • KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ ALACAKLARA ISLAH TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜL-MESİNİN GEREKTİĞİ

 • İZİN BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 2822 S.TSGLK/11

Esas No:2003/22885

Karar No:2004/10444

Tarihi:03.05.2004

 • TEŞMİKARARININ RESMİ GAZETEDE İLANIYLA BAŞLAYIP TİS SÜRESİNİN SONA ERMESİYLE SON BULMASI

 • TEŞMİKARARI İLE UYGULANAN TİS HÜKÜMLERİNİN HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM ETMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/14,26

Esas No:2004/22907

Karar No:2004/10458

Tarihi:03.05.2004

 • ÜCRETİN HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/35,42

Esas No:2004/3141

Karar No:2004/10519

Tarihi:04.05.2004

 • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMALARIN GÖSTERİLMESİ

 • İMZALI ÜCRET BORDROSUNUN KAPSADIĞI DÖNEME İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE GENETATİÜCRETİNİN İSTENEMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 4773 S.İş.K/13

Esas No:2004/837

Karar No:2004/12071

Tarihi:07.05.2004

 • EKONOMİK KRİZ İDDİASI

 • GEÇERLİ FESHİN SAPTANMASI

 • EKSİK İNCELEME

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/18

Esas No:2004/10440

Karar No:2004/11007

Tarihi:10.05.2004

 • İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMAK İÇİNALTI AYLIK KIDEMİN GEREKLİLİĞİ

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/14,16

Esas No:2004/104

Karar No:2004/10869

Tarihi:10.05.2004

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA SONRASI İŞTEN AYRILMADA TÜM SÜRELER ÜZERİNDEN SON ÜCRETE GÖRE KIDEM TAZMİNATI HESABI

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/14

Esas No:2003/16699

Karar No:2004/11271

Tarihi:11.05.2004

 • EVLİLİK NEDENİYLE FESİH

 • KIDEM TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/1

Esas No:2004/1126

Karar No:2004/11275

Tarihi:11.05.2004

 • İHALE MAKAMI

 • ALT İŞVEREN-ÜST İŞVEREN

 • İŞÇİLİK HAKLARINDAN DAYANIŞMALI SORUMLULUK

 • ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN BİRDEN FAZLA ÜST İŞVERENLER YANINDA ÇALIŞTIRILMASI

 • BİRDEN FAZLA ÜST İŞVERENLERİN YANINDA AYNI ALT İŞVERENE BAĞLI ÇALIŞAN İŞÇİNİN İHBAR VE KIDEM SÜRESİNİN VE ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/18,19,21

Esas No:2004/733

Karar No:2004/11649

Tarihi:13.05.2004

 • İADE TAZMİNATININ MİKTAR OLARAK BELİRLENMEMESİ

 • İADE TAZMİNATININ TALEP OLMASADA HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ

 • İADE TAZMİNATININ ÜSTE SINIRDAN VERİLMESİ İÇİN GEREKÇE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU  

yukarı çık

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/14,17

Esas No:2003/717

Karar No:2004/11689

Tarihi:13.05.2004

 • FESİH SEBEBİYLE BAĞLILIK

 • FESİH İÇİN SOYUT ANLATIMLARIN YETERLİ OLMAMASI

 • KIDEM TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/50,56

Esas No:2004/23749

Karar No:2004/12114

Tarihi:17.05.2004

 • YILLIK İZNE HAK KAZANMAK İÇİN

 • GEREKLİ SÜRENİN HESABI

 • TESPİT DAVASININ KOŞULLARI

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İş.K/26,14,16

Esas No:2004/3586

Karar No:2004/12160

Tarihi:18.05.2004

 • ÇİFT BORDRO İDDİASININ ARAŞTIRILMASI

 • İŞYERİNDE YEMEK UYGULAMASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE 5 AY SES ÇIKARTILMAMIŞ OLMASI –KABUL

 • TAZMİNATA ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİ ESASI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/19,20

Esas No:2004/1424

Karar No:2004/12595

Tarihi:26.05.2004

 • GEÇERSİZ FESİH İŞE İADE

 • İBRANAME

 

İlgili Kanun / Madde 2822 S.TSGLK/13,14,15

Esas No:2004/13157

Karar No:2004/12584

Tarihi:26.05.2004

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/2,18,19,20

Esas No:2004/10215

Karar No:2004/12744

Tarihi:27.05.2004

 • ALT İŞVEREN-MUVAZA

 • GERÇEK İŞVEREN

 • FESİHTE YASANIN BELİRLEDİĞİ ŞEKLİ KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K/8

Esas No:2004/1550

Karar No:2004/13370

Tarihi:03.06.2004

 • BAĞIMLILIK

 • İŞYERİNİN YURT DIŞI OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K/20

Esas No:2004/1080

Karar No:2004/13416

Tarihi:03.06.2004

 • FESİH SEBEBİNİN GÖSTERİLMEMESİ

 • DAVACININ ESKİ İŞİNE DAVET EDİLMEMESİ

 • İADEYİ İSTEMEMİŞ SAYILMAMA

 

İlgili Kanun / Madde 5004 S. Büt.K/10

Esas No:2004/12579

Karar No:2004/13577

Tarihi:07.06.2004

 • 5004 SAYILI YASADAN YARARLANANLAR İHBAR TAZMİNATI ALAMAZ

 

İlgili Kanun / Madde 818 S. BK/348,349

Esas No:2004/18581

Karar No:2004/14299

Tarihi:08.06.2004

 • İŞÇİNİN REKABET YASAĞI KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN GÖZETİLMESİ

 • EKSİK İNCELEME  

 

İlgili Kanun / Madde 1475.S. İş./26

Esas No:2003/18876

Karar No:2004/14256

Tarihi:08.06.2004

 • SÖZLEŞME METNİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

 • TARTIŞMALI ÜCRET ALACAĞININ LİKİT OLMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde 1475S. İş/14,56

Esas No:2003/19557

Karar No:2004/14884

Tarihi:15.06.2004

 • İBRANAME TARİHİNDEN SONRA YAPILAN ÖDEME ÇELİŞKİLİ DURUM

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K/20,34

Esas No:2004/3377

Karar No:2004/15404

Tarihi:21.06.2004

 • İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINMA

 • İŞE ŞARTLI DÖNÜŞ ÖNERİSİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İş.K/20

Esas No:2004/15842

Karar No:2004/15334

Tarihi:21.06.2004

 • ÖNESÜRESİ İÇERİSİNDE EMEKLİLİK

 • GEÇERLİ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K/18,20

Esas No:2004/16338

Karar No:2004/15344

Tarihi:21.06.2004

 • DAVACIYLA AYNI NİTELİĞİ TAŞIYAN YENİ

 • İŞÇİ ALINMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İş.K/13,14,35 - 1086 S.HUMK/275

Esas No:2004/17373

Karar No:2004/15887

Tarihi:28.06.2004

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ HESABI

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN HESABINDA DEĞER-LENDİRİLEMEYECEĞİ

 • GENEL VE HUKUKİ BİLGİLERLE ÇÖZÜLEBİLECEK KONULARDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K/18,19,20

Esas No:2004/5522

Karar No:2004/19993

Tarihi:27.09.2004

 • FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI OLARAK YAPILMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K/18,19,20

Esas No:2004/5518

Karar No:2004/20018

Tarihi:27.09.2004

 • İŞLETMENİN BÜTÜNÜNÜ SEVK VE İDARE ETMEYEN GENEMÜDÜR YARDIMCISI İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDADIR

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İş.K/13 - 2821 S.SK/31

Esas No:2004/13246

Karar No:2004/21982

Tarihi:05.10.2004

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

 • USULİ KAZANANILMIŞ HAK

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde: 4773 S.K. değ.1475 S. İş.K/13 -2821 S.SK/30

Esas No:2004/6558

Karar No:2004/23719

Tarihi:21.10.2004

 • SALT İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ OLMANIN FESHİ ENGELLEMEMESİ  

 

İlgili Kanun / Madde: 818 S.BK/158

Esas No:2004/5632

Karar No:2004/24444

Tarihi:27.10.2004

 • CEZAİ ŞARTIN TEK TARAFLI OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

 

İlgili Kanun / Madde: 4857 S. İş.K/18,19,20

Esas No:2004/12698

Karar No:2004/25058

Tarihi:08.11.2004

 • FESHİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMEMESİ

 • ASIİŞLERDE DAHİBAZI İŞLERİN İŞÇİ ÇIKARTILDIĞI DÖNEMDE ALT İŞVERENE VERİLMESİ

 • TOPLU ÇIKARMA İÇİN YAPILAN BİLDİRİMDEKİ İŞÇİ SAYISININ AŞILMASI GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K/18,19,20

Esas No:2004/8753

Karar No:2004/25671

Tarihi:11.11.2004

 • İŞÇİNİN İŞTEN AYRILMAK İÇİN YAZDIĞI İLERİ SÜRÜLEN DİLEKÇENİN KUŞKULU OLMASI

 • FESHİN EKONOMİK NEDENLERE DAYANDIĞININ KANITLANAMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21,26

Esas No:2004/10560

Karar No:2004/26027

Tarihi:06.12.2004

 • HAKSIZ FESHE KARŞI İADE DAVASI AÇILMASI DURUMUNDA 6 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DİKKATE ALINMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:2004/11759

Karar No:2004/26275

Tarihi:06.12.2004

 • TEKNOLOJİK NEDENLERE DAYALI FESİHLERDE BU NEDENLERİN FESHİ GEREKLİ KILDIĞININ SOMUT OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKLİ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:2004/28355

Karar No:2004/26161

Tarihi:06.12.2004

 • İŞE İADE KARARININ UYGULANMAMASI DURUMUNDA 4 AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRENİN KIDEM SÜRESİNE EKLENMESİ GEREKTİĞİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KESİNTİSİZ DEVAM ETTİĞİNİN KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 • İŞE BAŞLATMAMA HALİNDE FESHİN BU TARİHTE GERÇEKLEŞMESİ

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:2004/9588

Karar No:2004/26823

Tarihi:09.12.2004

 • ÖDENEK YOKLUĞUNUN GEÇERLİ BİR FESİH NEDENİ SAYILMAMASI

 • FESİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMEMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

Esas No:2004/27003

Karar No:2004/27998

Tarihi:16.12.2004

 • İŞGÜCÜ FAZLALIĞININ İŞLETMEYİ ETKİLEYEN OBJEKTİF NEDENLERLE ORTAYA ÇIKMIŞ OLMASI

 • İŞLETMESEKARARLAR SONUCU FESHİN ZORUNLU HALE GELMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

 • İŞLETMESEKARARLA ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFE FESİHTEN BAŞKA BİR YOLLA ULAŞILMASININ MÜMKÜN OLMASI

 • FESİN SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMEMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARLARI 


 

 

İlgili Kanun / Madde  506 SSK/39

Esas No:2004/4856

Karar No:2004/6645

Tarihi:07.07.2004

 • HASTALIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN YARDIMLARDAN HAK SAHİBİNİN KUSURU ORANINDA İNDİRİM YAPILMASI

 

İlgili Kanun / Madde  1136 S.AV.K/169

Esas No:2004/4919

Karar No:2004/7277

Tarihi:13.09.2004

 • AVUKATLIK ÜCRETİNİN KARŞI TARAFA YÜKLETİLMESİ

 

İlgili Kanun / Madde  506 SSK/120

Esas No: 2004/3869

Karar No:2004/7700

Tarihi:20.09.2004

 • YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINDA MAHKEME KARARIYLA DÜZELTİLEN YAŞIN ESAS ALINAMAMASI

İlgili Kanun / Madde  1479 S.Bağ-Kur/120 - 1086 S.HUMK/75

Esas No:2004/4245

Karar No:2004/7770

Tarihi:21.09.2004

 • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

 • HÜKMÜN İNFAZA ELVERİŞLİ OLMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde  506 SSK/60

Esas No:2004/3076

Karar No:2004/7879

Tarihi:23.09.2004

 • ASKERLİK BORÇLANMASININ AKTARILMASI

 

İlgili Kanun / Madde  506 SSK/60 - 3201 S.K/3

Esas No:2004/10906

Karar No:2004/9187

Tarihi:13.10.2004

 • BULGARİSTAN’DA GERÇEKLEŞEN HİZ-METLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

 • EKSİK İNCELEME

 

 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde  818 S.BK/41,49

Esas No:  2003/10064

Karar No:  2004/3559

Tarihi:  06.04.2004

 • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI DAVASINDA TARAFLARIN SENDİKA OLMASININ GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİNİN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde  5521 S.İşMK/5  -  1086 S.HUMK/187,478

Esas No:2004/5453

Karar No:2004/5801

Tarihi:14.06.2004

 • YETKİ İTİRAZININ İLK İTİRAZ OLARAK EN GEÇ İLK OTURUMDA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ

 

İlgili Kanun / Madde - 818 S.BK/41

Esas No:2004/5428

Karar No:2004/6031

Tarihi:21.06.2004

 • HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN DÜŞÜK OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde  506 S.SSK/24 - 818 S.BK/41

Esas No:2004/4731

Karar No:2004/6283

Tarihi:24.06.2004

 • SOSYAL SİGORTALARCA ANA-BABAYA GELİR BAĞLANMAMASI

 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ İSTENEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde  506 S.SSK/79

Esas No:2004/6376

Karar No:2004/7375

Tarihi:21.09.2004

 • İŞÇİLİK  ORANININ TESPİTİ

 

İlgili Kanun / Madde  506 S.SSK/ek,38  -  818 S.BK/125

Esas No:2004/2331

Karar No:2004/7661

Tarihi:28.09.2004

 • HAKSIZ FİİL ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

 • KUSUR DURUMUNUN UZMAN BİLİRKİŞİLERCE SAPTANMASI

 

İlgili Kanun / Madde  2004 S.İİK/44,280 - 818 S.BK/179

Esas No:2004/6745

Karar No:2004/7920

Tarihi:04.10.2004 kararı ile onanan ZEYTİNBURNU İCRA MAHKEMESİNİN 

ESAS NO:  2003/594

KARAR NO: 2004/217 sayılı kararı

 • İŞÇİ ALACAĞI

 • MAL KAÇIRMAK AMACIYLA MUVAZAALI DEVİR

 • DEVİR ALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta