DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

2013/ 1 (36)

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 15_67.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/12724

2012/1597

07.02.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S.SsK/79

 • HİZMET TESPİTİ

 • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

 • HİZMETLERİN EMEKLİ SANDIĞI VE SGK TABİ GEÇMESİ HALİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI


 YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 15_66.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/891

2012/6510

07.02.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/39

 • SİGORTALININ TARAFİK KAZASINDA YARALANMASI

 • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN TAHSİLİ


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 15_65.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/3079

2012/9383

22.05.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/Ek-47

 • GELİR VEYA AYLIK ALAN KIZ ÇOCUKLARININ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ AKDEDİLMİŞ ÜLKELERDE GELİR VEYA AYLIK ALMAYA BAŞLAMALARI


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 15_64.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/3079

2012/9383

22.05.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/107

 •  MALÜLLÜK KARARINA İTİRAZ SÜRECİ


YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 15_63.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/836

2012/13890

12.07.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/85

 • ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ

 • ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI


T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

 15_2.pdf

 ESAS

KARAR No:

Tarihi :

No:2012/189

2012/234

05.11.2012 

İlgili Kanun / Madde

399 S.KHK/2

 

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_31.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/1092

2012/11846

09.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 •  RADYOLOJİ SERVİSİNDE GÜNLÜK BEŞ SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR

 • FİİLEN YAPILAN GÖREVİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_30.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/5999

2012/12208

10.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/8,10,11

 •  BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 • İŞİN BELİRSİZ SÜRELİ OLMASI

 • SÖZLEŞMENİN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ ZORUNLU OLMADIĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_29.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/6018

2012/12211

10.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/57

 •  İŞÇİNİN YILLIK İZİNLERİNİN BİR KISMINI KULLANDIĞINI KABUL ETMESİNİN İKRAR NİTELİĞİNDE OLDUĞU


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_28.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/4805

2012/12361

11.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 •  FAZLA ÇALIŞMA

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_27.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/4678

2012/12413

11.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 •  SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMASI

 • GECE ÇALIŞMASI

 • 11 SAATİ AŞAN GÜNLÜK ÇALIŞMANIN DENKLEŞTİRMEYE TABI TUTULAMAYACAĞI

 • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETE 270 SAATLE SINIRLI DAHİL EDİLEBİLECEĞİ

 • GÜNDE 7,5 SAAT VE DAHA AZ ÇALIŞTIRILMASI GEREKEN İŞLERDE 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARIN FAZLA ÇALIŞMA OLACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_26.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/12412

2012/12535

12.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/57

 •  USULİ KAZANILMIŞ HAK

 • YILLIK İZİN


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_25.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/3202

2012/12908

16.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/34

 •  İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN MİKTARININ KARARLAŞTIRILMAMIŞ OLMASI İŞ SÖZLEŞMESİNİN BULUNMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ

 • GENELGE İLE YAPILAN ÜCRET ZAMMINDAN TÜM İŞÇİLERİN GENELGE TARİHİNDEN İTİBAREN YARARLANACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_23.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/7642

2012/14341

25.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/24

 •  ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYACAĞI

 • ÖZEL OKUL ÖĞRETMENİN ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN ÖDENMEMESİ GEREKÇESİ İLE YAPMIŞ OLDUĞU FESHİN HAKLI FESİH OLAMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_22.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/3969

2012/14663

27.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/34

 •  ÜCRET ALACAĞI

 • ÜCRET ALACAĞINA 1475 SAYILI YASA DÖNEMİ İÇİN YASAL 4857 SAYILI YASA DÖNEMİ İÇİN MEVDUAT FAİZİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

 • FAİZ TALEBİNİN YASAL FAİZ OLRAK ADLANDIRILMASININ MEVDUAT FAİZİ UYGULANMASINA ENGEL OLMAYACAĞI

 • MEVDUAT FAİZİNDE ÖZEL KAMU BANKASI AYRIMI YAPILMASISIZIN EN YÜKSEK FAİZ ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • EN YÜKSEK FAİZ ORANIN UYGUŞANIP UYGULANMADIĞININ RE’SEN DENETLENMESİNİN GEREKMESİ

 • EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN TEMERRÜD TARİHİNDEN İTİBAREN BİRER YILLIK DÖNEMLER İÇİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_21.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/10669

2012/16487

10.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 •  FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

 • ÜCRET BORDROLARININ İMZALI OLMASI HALİNDE FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ GÖSTERECEĞİ

 • BORDROLARA İHTİRAZİ KAYIT KONULMASI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_20.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/8804

2012/16626

10.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 •  KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞEMEYECEĞİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_19.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/21247

2012/16736

14.05.2012

İlgili Kanun / Madde

6245 S. HarK/3

 •  HARCIRAH

 • SEYYAR GÖREV TAZMİNATI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_18.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/22849

2012/17760

21.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 •  GECE ÇALIŞMASI

 • GECE ÇALIŞMASINA FAZLA ÇALIŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN HAFTALIK 45 SAATİ AŞMIŞ OLMASININ GEREKMEMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_17.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/10708

2012/18448

28.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/68

 •  ARA DİNLENMESİ

 • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 11 SAAT VE 11 SAATİ AŞTIĞI DURUMLARDA 1 SAAT ARA DİNLENMESİ VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 • ARA DİNLENMESİ SÜRESİNDE İŞÇİNİN SERBEST OLACAĞI

 • ARA DİNLENMESİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA ZORLANAMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2009/50030

2012/19507

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/34,57

 •  ULUSLARARASI TIR ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMAYACAĞI

 • GARANTİ ÜCRET

 • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN GARANTİ ÜCRET VE SEFER PRİMİ İLE BİRLİKTE HESAPLANMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_16.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2009/50037

2012/19513

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 •  FAZLA ÇALIŞMADANYAPILAN %10 HAKKANİYET İNDİRİMİNİN YETERSİZ OLMASI

 • ÜCRETİN BİLİNDİĞİ DÖNEMLERİN ASGARİ ÜCRETE ORANTILANDIRILARAK HESAPLANAMAYACAĞI

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_15.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/17518

2012/19549

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/297

 •  BASİT YARGILAMA

 • HÜKMÜN TEFHİMİ

 • HÜKÜM ÖZETİNİN TAM OLARAK YAZILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_14.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/20866

2012/19632

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

5521 S. İşMK/1

 •  İŞ KUR TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

 • GÖREVLİ MAHKEME

 • İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZDA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_13.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/16803

2012/19643

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 •  İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN BOŞ SENET

 • BOŞ SENET İMZALATILMASI NEDENİYLE MENFİ TESPİT DAVASI AÇMADA İŞÇİNİN HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

 • MENFİ TESPİT DAVASI AÇMAK İÇİN İŞÇİ ALAYEHİNE İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMIŞ OLMASININ GEREKMEMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_12.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/18788

2012/19672

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

5521 S. İşMK/1

 •  VEKALET AKDİ

 • İŞ MAHKEMENİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_11.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/13838

2012/19690

06.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/34

 •  SAAT ÜCRETİNİN HESAPLANMA YÖNTEMİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_10.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/13866

2012/19694

06.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/24

 •  PİRİM ÖDEMLERİNİN KALDIRILMASI

 • İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_9.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/14125

2012/20034

11.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

 • YİRMİ DÖRT SAAT ESASINA DAYALI ÇALIŞMADA GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 14 SAAT OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

 • ON İKİ SAATLİK ÇALIŞMADA 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_8.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/42772

2012/20218

11.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/63

 •  ARA DİNLENMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

  15_7.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/21839

2012/20466

12.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/63

 •  USULİ KAZANILMIŞ HAK


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_6.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/21152

2012/20477

12.06.2012

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/115,120

 • DAVA ŞARTI

 • GİDER AVANSININ DAVA ŞARTI OLMASI

 • GİDER AVANSININ DAVA AÇILIRKEN ALINMASININ ŞART OLMADIĞI

 • DELİL İKAMESİ İÇİN ALINAN AVANSIN DAVA ŞARTI OLMADIĞI

 • GİDER AVANSININ NELERDEN İBARET OLDUĞUNUN NET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_5.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/42428

2012/24282

25.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/47

 •  GENEL TATİL ÜCRETİ

 • VARSAYIMA DAYALI HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI


YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 15_3.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/2995

2012/30457

18.09.2012

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/G.3

 •  BASİT YARGILAMA

 • TEMYİZ SÜRESİNİN TEFHİMDEN BAŞLAYACAĞI


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15_72.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6675

2012/5514

09.04.2012

İlgili Kanun / Madde

5510 T.SGK/13

818 S. BK/47

 • MANEVİ TAZMİNAT TUTARININ DÜŞÜK OLMASI

 • MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN TAKTİR YETKİSİNİN OBJEKTİF OLARAK KULLANILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15_71.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6579

2012/5614

10.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506T.SSK/6,79

 •  HİZMET TESPİTİ DAVASI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEPLİ DAVANIN BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

15_70.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6620

2012/5622

10.04.2012

İlgili Kanun / Madde

5510 T.SGK/41

 

 •  DOĞUM BORÇLANMASININ ANCAK SİGORTALI OLARAK TESCİL SONRASI DOĞUMLAR İÇİN OLANAKLI OLDUĞU


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15_69.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/2563

2012/5895

12.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506T.SSK/79

 •  HİZMET TESPİTİ


YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

 15_68.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/9026

2012/6123

16.04.2012

İlgili Kanun / Madde

1479 S..BağKK/24

 • ZORUNLU BAĞ KUR TESCİLİ BULUNAN SİGORTALIDAN PRİM ALINDIKTAN SONRA PRİM ALINAN SİGORTALILIK DÖNEMİNİN İPTAL EDİLEMEYECEĞİ

 • ZORUNLU SİGORTALILIK KOŞULLARINI TAŞIMADIĞI DÖNEMLER İÇİN HATALI İŞLEM SONUCU YATIRILAN PRİMLERLE GERİYE DÖNÜK SİGORTALI SAYILAMAYACAĞI


YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 15_62.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/13182

2012/14603

13.09.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/21

6098 s. TBK/55

 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

 • İLK PSD DÜŞÜLEBİLECEĞİ

 • BORÇLAR YASASININ 55. MADDESİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHE BAKILMAKSIZIN TÜM FİİL VE İŞLEMLERE UYGULANACAĞI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_61.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13682

2012/6263

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 2, 18-21

 • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN ARASINDA İŞE İADE DAVALARINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMASI

 • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAYAA DAYANDIĞININ TESPİTİ HALİNDE ASIL İŞVEREN İÇİN İŞE İADEYE KARAR VERİLMESİ

 • MUVAZAALI ALT İŞVEREN LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAKTİR EDİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_60.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13111

2012/6660

09.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 2, 18-21

 • İŞÇİNİN EĞİTİMDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA BİR BAŞKA İŞTE ÇALIŞTIRILMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_59.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/12564

2012/12530

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/  18-21

 • İŞE İADE DAVASINDA FESHİN HAKLI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNDE YARAR BULUNDUĞU


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_58.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/16050

2012/13518

14.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21, 22

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN İŞYERİNDE OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKINI KÖTÜYE KULLANIP KULLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_57.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/16105

2012/13519

14.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 11, 18-21

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SÜRELİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_56.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/14286

2012/13953

19.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 21

 • İŞE İADE  BAŞVURUSU

 • İŞVERENİN İŞE DAVETİNE KARŞIN İŞE BAŞLAMAMA

 • İŞE İADE VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN ALINAMAYACAĞI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_55.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/3400

2012/13955

19.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 24

 • İŞÇİNİN ÇALIŞMASININ SAĞLIĞINI BOZDUĞUNU GÖSTERİR TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN RAPOR ALINMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_54.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6549

2012/13972

19.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 17

 • İHBAR ÖNELİ

 • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİHDE OLSA İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_53.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/7228

2012/13973

19.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 2, 17, 57

1475 S. İşK/14

 •  ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN YASADAKİ KOŞULLARIN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMESİ

 • ALT İŞVERENLER DEĞİŞİRKEN VERİLEN ARALARDA İŞÇİNİN ASIL İŞYERİNDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_52.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13678

2012/6259

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/  18-21

 • İŞYERİNDE ÇALIŞAN OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

 • İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA BULUNAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENECEĞİ

 • OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN NİSBİ EMREDİCİ DÜZENLEME OLDUĞU


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_51.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13682

2012/6263

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 2, 18-21

 •  YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

 • YENİDEN YAPILANDIRMANIN KURAL OLARAK GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURDUĞU

 • İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞTE DEĞERLENDİRİLMESİNİN OLANAKLI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_5.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/1981

2012/6272

03.04.2012

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21,25

 

 • DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

 • DEVAMSIZLIK TUTANAKLARIN TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAĞI


YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

15_49.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/1947

2012/6318

04.04.2012

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/ 6

 •  YETKİLİ MAHKEME

 • ŞUBELERİN İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ŞUBELERİN BULUNDUĞU MAHKEMLERİN YETKİLİ OLACAĞI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_48.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13690

2012/6442

05.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21

 •  FESHİN GEÇERLİLİK DENETİMİNDE FESİH TARİHİNDEKİ KOŞULLARIN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_47.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/1967

2012/6465

05.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21

 •  İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞVURMASININ GEREKMESİ

 • İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_46.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/1933

2012/6508

06.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21

 •  İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEKİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN İŞÇİNİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYORMUŞ GİBİ SAPTANMASININ GEREKMESİ

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_45.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13778

2012/6517

06.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21

 •  İŞYERİNDE AÇIK VERİLMESİ

 • AÇIĞIN SORUMLULARININ VE KUSUR ORANLARININ BELİRLENEREK SONUCA GİDİLMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_44.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13796

2012/6524

06.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21

 •  FESİH SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLEN OLGULARLA FESİH ARASINDA SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_43.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13832

2012/6536

06.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/  18-21

 •  ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLDUĞU

 • ALT İŞVERENİN BAŞKA İŞYERLERİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_42.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13083

2012/12543

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/  18-21

 • İŞLETMESEL KARARIN SOMUTLAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 • TUTARLILIK DENETİMİ

 • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_41.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6048

2012/12558

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/  53

 • MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN HAKKI

 • İŞÇİNİN 11 AYIN ÜZERİNDE ÇALIŞMASI HALİNDE YILLIK İZNİ HAK EDECEĞİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_40.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/10549

2012/12731

07.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/  18-21

 • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

 • İŞVERENİN BAŞKA İŞYERLERİNDE İŞÇİLERİ DEĞERLENDİRME OLANAĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_39.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/8425

2012/12762

08.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/  2

 • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ

 • ALT İŞVEREN FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNMADIKÇA ASIL İŞYERİNDE İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ HALİNDE FESHE BAĞLI HAKLARIN DOĞMAYACAĞI


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_38.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/10551

2012/12769

08.06.2012

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21

 • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

 • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_37.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13625

2012/13050

11.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/  18-21

 •  İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

 • İŞLETMESEL KARARDA BELİRTİLEN OLGULARIN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_36.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13633

2012/13055

11.06.2012

 

 •  ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN ASIL İŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_35.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/16285

2012/13281

12.06.2012

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21

 • İŞE İADE DAVASI İÇİN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN NİSBİ EMREDİCİ DÜZENLEME OLDUĞU


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_34.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/16051

2012/13295

12.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 18-21

 •  HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI İLE BAĞLI OLMADIĞI ANCAK MADDİ VAKALARA İLİŞKİN TESPİTİN BAĞLAYICI OLDUĞU


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_33.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/16061

2012/13302

12.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 2,18-21

 •  ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE FESİH

 • ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİNİN İSTİHDAM FAZLALIĞINA YOL AÇIP AÇMADIĞIIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ


YARGITAY

22.HUKUK DAİRESİ

 15_32.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/17321

2012/13336

12.06.2012

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/ 2,18-21

 •  TUTARLILIK VE ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİ


YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

 15_1.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/9-838

2012/715

28.09.2011

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK/107, 115, 119

 

 

 • İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ DAVAYA KONU OLUP OLAMAYACAĞI

 • İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLİ ALACAK OLUP OLMADIĞI


             
   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta