DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

 

    ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

2012/ 4 (35)

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 11_57.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/9799

2012/3613

01.03.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S.SsK/77

·         YARGI KARARAI İLE KAZANILAN ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMLERİN ÖDEMENİN YAPILDIĞI AYIN PRİME ESAS KAZANÇ MATRAHINA DAHİL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 11_56.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/9799

2012/3613

01.03.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/28

6100 S. HMK/106-109

·         YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ BAĞLANMASINDAN DOĞAN FAİZ TALEBİ

·         ALACAĞIN OBJEKTİF OLARAK TESPİT EDİLEBİKİR NİTELİKTE OLMASI

·         KISMİ DAVA VEYA BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASI AÇILAMAYACAĞI

 

 

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 11_55.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/13631

2012/7051

10.04.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/21

506 S.SSK/10,26

·         RÜCAN TAZMİNAT

·         SİGORTALININ KUSURUNUN %50 SİNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 11_54.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2009/8546

2012/8662

14.05.2012

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/61

·         YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

 

 

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

 11_53.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/2500

2012/9052

17.05.2012

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/81

·         NORMLAR HİYERARŞİSİ

·         GENELGENİN KANUN ÇİZDİĞİ SINIRLARI DARALTAMAYACAĞI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_30.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2009/35292

2012/189

16.01.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

·         FAZLA ÇALIŞMA

·         FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

·         FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜZRETE DAHİL OLDUĞUNA İLİŞKİN ANLAŞMLARIN YILDA 270 SAAT İÇİN GEÇERLİ OLACAĞI

·         GECE ÇALIŞMASININ 7,5 SAATİ GEÇMEYECEĞİ

·         GÜNDE 7,5 SAAT VE ALTINDA ÇALIŞMASI GEREKEN İŞLERDE GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI HALİNDE AŞILAN SÜRENİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN FAZLA ÇALIŞMA NİTELİĞİNDE OLMASI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_29.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2009/27247

2012/560

17.01.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

 • İŞYERİ DEVRİ

 • İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN

 • İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUKLARI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_28.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/54617

2012/687

17.01.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

 • YETKİLİ MAHKME

 • YETKİ İTİRAZI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_27.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/51609

2012/1072

23.01.2012

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK/106, 107, 114, 115

 • BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVASI

 •  DAVA ŞARTI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_26.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/53277

2012/1089

23.01.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

 • İLAVE TEDİYE ALACAĞI

 

        

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_25.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/266

2012/1211

23.01.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_24.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/52395

2012/2235

30.01.2012

İlgili Kanun / Madde

193 S.VUK/31

 • SAKATLIK İNDİRİMİNİ İŞVERENİN UYGULAMAMASI

 • DAVANIN MALİYE HAZİNESİNE KARŞI VERGİ MAHKEMESİNDE AÇILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_23.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2009/37011

2012/2264

30.01.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

 • DEVAMSIZLIĞIN HER DURUMDA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI

 •  TARAF TANIKLARININ FESİH KONUSUNDA AYDINLATICI BİLGİ VERMEMESİ

 • FESHİN İŞVEREN TARGINDAN HAKSIZ OLARAK GEREKLEŞTİRİLDİĞİNİN KABULÜNÜN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_22.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/10115

2012/9215

20.03.2012

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK/120, 324

 • DAVA ŞARTI

 • GİDER AVANSININ DAVA ŞARTI OLMASI

 • DELİL İKAMESİ İÇİN YATIRILMASI GEREKEN AVANSIN GİDER AVANSINDAN FARKLI OLDUĞU

 • GİDER AVANSININ NELER OLDUĞUNUN YATIRILMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARININ ARA KARARINDA AÇIKLANMASININ GEREKMESİ

 • DELİL İKAMESİ AVANSININ DAVA ŞARTI OLMADIĞI YATIRILMAMASININ DELİLDEN VAZ GEÇME SONUCUNU DOĞURACAĞI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_21.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/1137

2012/10820

02.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN GÜNDE 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI

 • ONBİR SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMENİN KONUSUNU OLUŞTURAMAYACAĞI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/1137

2012/10820

02.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN GÜNDE 11 SAATİ AŞAMAYACAĞI

 • ONBİR SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN DENKLEŞTİRMENİN KONUSUNU OLUŞTURAMAYACAĞI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_20.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/5208

2012/12362

11.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_19.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/5209

2012/12363

11.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/25

 • CİNSEL TACİZ

 • HAKLI FESİH

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_12.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/5215

2012/12366

11.04.2012

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HM K/163

 • KESİN SÜRE

 • HAKİMİN BELİRLEDİĞİ SÜRELERİN KURAL OLARAK KESİN OLMAMASI

 • KESİN SÜRENİN HUKUKİ SONUÇLARI

 • KESİN SÜRE KURALININ AMACA UYGUN KULLANILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_18.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/3941

2012/12613

12.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/47

 • KISMİ DAVA

 • ZAMAN AŞIMININ KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN TUTAR KADAR KESİLECEĞİ

 • KISMİ DAVANIN SAKLI TUTULAN HAKLRA İLİŞKİN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_17.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/5907

2012/13018

07.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/24,74

 • ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİN VERİLMEMESİ

 • HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_16.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/4039

2012/13402

17.04.2012

İlgili Kanun / Madde

2822 S. TSGLK/13,14,15

 • OLUMSUZ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

 • MUVAZAA İDDASININ RE’SEN ARAŞTILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_15.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/5955

2012/13497

18.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17, 25

 • İŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENİNİ KANITLAYAMAMASI

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATINDAN VAZ GEÇEREK İŞÇİNİN İŞİ NEDENSİZ BIRAKMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_14.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/5967

2012/13880

19.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17, 25

 • İŞÇİNİN BAĞLI BULUNDUĞU MESLEK ODASININ BELİRLEDİĞİ ÜCRETİN İŞVERENİ BAĞLAMADIĞI

 • İŞÇİNİN HAKSIZ FESİHİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_13.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/7314

2012/14260

25.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/24, 25

1475 S.İşK/14

 • İŞÇİNİN KÜFÜR VE HAKARETE UĞRAMASI

 • İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERK ETMESİ

 • EYLEMLİ FESİH

 • KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_11.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/7031

2012/15007

30.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/63

 

 • ARA DİNLENMESİ

 • ARA DİNLENMELERİNİN 7, 5 SAATLİK İŞ GÜNÜNDE YARIM SAAT 11 SAATLİK İŞ GÜNÜNDE BİR SAAT 11 SAAT VE DAGA FAZLA SÜREN İŞ GÜNLERİNDE 1,5 SAAT OLARAK UYGULANACAĞI

 • ARA DİNLENMESİNDE DİNLENDİRİLMYEN İŞÇİYE ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_10.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/7939

2012/15559

03.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/8

 • İŞ SÖZLEŞMESİ VEKALET VE ESER SÖZLEŞMELERİNİN AYIR EDİCİ UNSURLARI 

 • BAĞIMLILIK

 • HUKUKİ-KİŞİSEL BAĞIMLILIK

 • İŞİN YÖNETİM VE DENTEMİNİN KİME AİT OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_9.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/6619

2012/15624

07.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 • ŞUA İZNİ

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI YERİN RÖNTGEN MAHALLİ OLARAK TECRİT EDİLEN YEREDE OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_8.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2009/44386

2012/16112

08.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 • GÜNDE ANCAK 7,5 SAAT VE DHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

 • HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN 7,5 SAATİ AŞAN ÇALIŞMLARIN FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_7.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2009/44386

2012/16112

08.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 • GÜNDE 24 SAAT ÇALIŞIP 48 SAAT DİNLENME ESASININ UYGULANDIĞI İŞLERDE GÜNLÜK ÇALIŞMANIN 14 SAAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_6.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/3949

2012/16695

14.05.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/57

 • YILLIK İZİN HAKKI

 • İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN PARASI ÖDENEN İZİNLERİNİN KULLANMADIĞI İZİNLERE SAYILAMAYACAĞI

 • İŞÇİNİN ÇALIŞIRKEN YILLIK İZİN HAKKININ BULUNDUĞUNU TESPİTTE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_5.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/13886

2012/19879

07.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32

 

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

 • İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_4.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/21698

2012/20435

11.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

6100 S. HMK/297

 • MAHKEME KARARLARINDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN UNSURLAR

 

             

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_3.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/12046

2012/22761

13.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

2821 S. SK/31

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ İÇİN SENDİKA BAŞVURMADAN İŞÇİ ÇIKARTILMASI

 • EKSİK İNCELEME

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_2.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/12047

2012/22762

07.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17, 18-21,

 • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ İSTENİLEMEYECEĞİ

 • DAVALARIN AYRILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

 11_1.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/15673

2012/23729

19.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32

2822 S. TSGLK/6

 • MUVAZAALI İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPILMASI

 • İŞÇİLERİN TİS İLE ELDE ETTİĞİ KAZANIMLARINGİRİŞ ÇIKIŞ SONRASI YAPILAN SÖZLEŞMELERLE ORATDAN KALDIRILAMAYACAĞI

 

 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 11_62.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/9397

2012/4912

02.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506 T.SSK/79

 • HİZMET TESPİTİ

 • HİZMET TESPİTİ DAVLARINDA İŞVERENİNDE DAVALI GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 11_61.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/3637

2012/5101

02.04.2012

İlgili Kanun / Madde

2926 T.BAĞ-KUR/2

 

 • TARIMSAL FAALİYETİN TESPİTİ

 • TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

 

 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 11_60.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/9842

2012/5157

04.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506 T.SSK/Ek-5

 • İTİBARI HİZMET SÜRESİNİN HESABI

 

 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 11_59.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6998

2012/5507

09.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506 T.SSK/108

 • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

 • İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YETMEMESİ EYLEMLİ ÇALIŞMANINDA GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 11_58.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2010/10507

2012/5567

09.04.2012

İlgili Kanun / Madde

506 T.SSK/32

ILO 102 S.SÖZ/10

 • TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

 • HASTALIK SİGORTASININ KAPSAMI

 • PROTEZ BEDELİNİN TESPİTİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_37.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/1967

2012/6465

05.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 İŞE İADE DE İŞÇİNİN SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_70.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/1933

2012/6508

06.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_69.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13797

2012/6525

06.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2,18-21

 • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZYA DAYANMASADA ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_68.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/1962

2012/6570

06.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 • İŞE BAŞLAMAK İÇİN YAPILAN BAŞVURUSUNUN USULÜNE UYGUN OLMAMASI

 • USULÜNE UYGUN İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSU BULUNMADIĞINDAN FESHE BAĞLI HAKLARIN DAVA EDİLEMEYECEĞİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_67.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13863

2012/6606

09.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2,18-21

 • İŞVERENLİĞİN ÜSTLENDİĞİ İŞİ TAMAMLAMA AŞAMASINA GELDİĞİ İŞÇİ İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN İŞVERENLĞİN BAŞKA İŞYERLERİ VARSA BURALARDA İSTİHDAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_66.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/9642

2012/6633

09.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/11, 18-21

 • İŞİN SÜREKLİ OLMASI

 • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_65.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/4449

2012/6736

09.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 • İŞÇİNİN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARARA NEDEN OLDUĞU İDDASI

 • ZARARI İŞVERENİN KUSURU BULUNMADIĞININ İSPATININ İŞÇİYE AİT OLDUĞU

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_64.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/6667

2012/12185

04.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/2, 18-21

 • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

 • MUVAZAA

 • KAMU KURULUŞLARININ KURDUĞU ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNEDE MUVAZAA HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_63.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/12520

2012/12497

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 • BİRLİKTE İSTİHDAM

 • OTUZ İŞÇİ SAYISININ BİRLİKTE İSTİHDAM EDEN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN TOPLAM İŞÇİ SAYISINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_52.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/14965

2012/12506

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 • FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI YAPILMAMASININ VEYA SEBEBEİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMEİŞ OLMASININ FESHİ GEÇERSİZ KILACAĞI

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_51.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/14975

2012/12511

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 • İŞLETMESEL NEDENLER

 • ŞUBELERİN BİRLEŞMESİ

 • PERSONEL FAZLALIĞININ ORTAYA ÇIKIP ÇIKMADIĞININ ÇIKMIŞ SA FAZLALIĞIN İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE İSTİHDAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_50.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/7936

2012/12517

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 • İSTİFA

 • İŞÇİNİN İSTİFASININ GERÇEK NEDENİNİN HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA GÖREVİ GEREĞİ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_49.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/12563

2012/12529

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 • AYNI FESİH NEDENİYLE İKİ KEZ İŞE İADE KARARI VERİLEMEYECEĞİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_48.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/12566

2012/12532

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

 • İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN HAFTA TATİLİNE DENK GELMESİ

 • DAVANIN TATİL GÜNÜNÜ TAKİP EDEN İLK MESAİ GÜNÜNDE AÇILABİLECEĞİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_47.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/12567

2012/12533

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 18-21

·         EMEKLİLİĞİ HAK ETMİŞ OLMANIN FESİH SEBEBİ YAPILMASI

·         EMEKLİLİĞİ HAK EDENLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNİN OBJEKTİF VE GENEL BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI HALİNDE GEÇERLİ OLACAĞI

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_46.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/5997

2012/12547

05.06.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/ 53

·         MEVSİMLİK İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKININ BULUNMADIĞI

·         MEVSİMLİK İŞÇİLERE TİS İLE YILLIK İZİN HAKKI TANINABİLECEĞİ

·         FİİLİ ÇALIŞMANIN 11 AYIN ÜZERİNE ÇIKTIĞI DURUMLARDA MEVSİMLİK İŞ İLİŞKİSİNİN BULUNMADIĞININ KABULÜNÜN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_45.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/14492

2012/13069

11.06.2012

İlgili Kanun / Madde

212 S. Bİş. K/ 14

·         BASIN İŞ YASASINA GÖRE BEŞ YILLIK KIDEMİN DOLDURULUP DOLDURULMADIĞININ KIDEM TAZMİNATI İÇİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_44.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13098

2012/6144

02.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

·         FESHİN İŞVERENİN İÇ DENETİM RAPORUNDA BELİRTİLEN TESPİTLERE DAYANMASI

·         UZMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELME YAPTIRILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_43.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13105

2012/6151

02.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

·         PERFORMANSA DAYALI FESİH İDDASININ BULUNMASI

·         İKALE GEREKÇESİ İLE DAVANIN RED EDİLEMYECEĞİ

 

             

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_42.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/12823

2012/6156

02.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

 

·         İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

·         FESİH ÖNCESİ İŞÇİ ALIP ÇIKARTMA YAPILMIŞ OLMASI

·         FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_41.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13485

2012/6187

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

·         REKABET YASAĞININ İHLALİ NEDENİYLE FESİH

·         EKSİK İNCELEME

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_40.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/2676

2012/6204

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/41

 

·         FAZLA ÇALIŞMANIN BELİRLENMESİNDE İŞVEREN BELGELERİNİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 

      

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_39.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/2692

2012/6205

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17

4046 S. ÖK/21

·         ÖZLEŞTİRME YASASINDAN KAYNAKLANAN İŞ KAYBI TAZMİNATININ HESAPLAMA ESASLARI

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_38.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/2706

2012/6206

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17,18, 21

1475 S. İşK/14

·         İŞE İADE BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLMEDİĞİ TARİHİN FESİH TARİHİ OLDUĞU

·         KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN İŞE İADE BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLMEDİĞİ TARİHTEN İŞLEYECEĞİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_36.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/2711

2012/6207

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/32

·         İŞVERENİN ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ SİSTEMİ KURMASI

·         EŞİT İŞLEM BORCU

·         KAPSAM DIŞI İŞÇİNİN TİS KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERE YAPILAN ZAMMI EMSAL ALAMAYACAĞI

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_35.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/10209

2012/6210

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

·         GEÇERLİ FESİH SEBEPLERİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_34.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/4313

2012/6276

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

2821 S. SK/31

·         ÜRETİM DARALMASININ KALICI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

·         SENDİKAL NEDEN İDDASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_33.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13788

2012/6317

03.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

·         İŞÇİNİN BİR BAŞKA BÖLÜMDE ÇALIŞIP ÇALIŞMAYACAĞININ SOMUT VERİLERE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_32.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2011/13559

2012/6375

05.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

·         İKALE (BOZMA) SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI İÇİN EK YARAR TEMİN EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

 11_31.pdf

Esas No.

Karar No.

Tarihi:

2012/2684

2012/6383

05.04.2012

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

·         İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

 

 

         

 

 

 

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta