DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama
 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

2012/ 3 (34)

Yargıtay Kararları

01.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857.S. İşK/53

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/3756

Karar No. 2012/3190

Tarihi: 13.02.2012

·         MEVSİMLİK İŞLERDE YILLIK İZİN ALACAĞININ OLMAYACAĞI

·         YILDA 11 AYI AŞAN ÇALIŞMALARDA YILLIK İZNİN HAK EDİLECEĞİ

02.pdf

İlgili Kanun / Madde

854 S. DİşK/28

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/43297

Karar No. 2012/3134

Tarihi: 13.02.2012

·         GEMİ ADAMININ FAZLA ÇALIŞMASI

03.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857.S. İşK/32, 41

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/42452

Karar No. 2012/3132

Tarihi: 13.02.2012

·         İŞYERİNDE İŞÇİNİN YABANCILAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMASI

·         İŞVERENİN İŞÇİYİ GÖZETME BORCU

·         SALDIRI SONUCU YARALANAN İŞÇİNİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEĞİ

04.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857.S. İşK/8

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/40045

Karar No. 2012/3124

Tarihi: 13.02.2012

·         İŞÇİDEN İŞE GİRERKEN ALINAN TEMİNAT SENEDİ

·         İŞE GİRERKEN ALINAN SENEDİN İŞÇİNİN VERMİŞ OLDUĞU ZARAR KADAR GEÇERLİ OLACAĞI

·         İŞE GİRERKEN İŞÇİDEN ALINAN SENETLERE İLİŞKİN TANIK DİNLENE-BİLECEĞİ

05.pdf

İlgili Kanun / Madde

854 S. DİşK/1

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/31285

Karar No. 2012/3117

Tarihi: 13.02.2012

·         DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI

06.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/37001

Karar No. 2012/2580

Tarihi: 01.02.2012

·         FAZLA ÇALIŞMADA HAKKANİYET İNDİ-RİMİ

·         İŞVEREN BELGELERİNE DAYANAN FAZLA ÇALIŞMA HESABINDAN İNDİRİM YAPILAMA-YACAĞI

07.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/36243

Karar No. 2012/2498

Tarihi: 01.02.2012

·         İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

·         İKRAMİYEDE İNDİRİM YAPILMASINI İŞÇİNİN YAZILI OLARAK KABULÜ

·         YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE İRADE SAKATLIĞININ İLERİ SÜRÜLMEMESİ

08.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/38405

Karar No. 2012/2550

Tarihi: 01.02.2012

·         ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ İŞVERENİN YAZILI BELGE İLE KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

09.pdf

İlgili Kanun / Madde

6100 S. HMK/303

1475 S. İşK/14

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/1737

Karar No. 2012/2498

Tarihi: 31.01.2012

·         KESİN HÜKÜM

10.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/25

1475 S. İşK/14

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/36190

Karar No. 2012/2258

Tarihi: 30.01.2012

·         DEVAMSIZLIK NEDENİYLE FESİH

·         İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞININ HER DURUM-DA İŞVERENE HAKLI FESİH OLANAĞI VERMEYECEĞİ

11.pdf

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/36366

Karar No. 2012/1773

Tarihi: 25.01.2012

·         İŞE İADE DAVASININ FESHİN HAKLI NEDENLERLE GERÇEKLEŞTRİLDİĞİ GEREK-ÇESİYLE RED EDİLMESİ

·         İŞE İADE DAVASINDA TESPİT EDİLEN HAKLI FESİH SEBEBİNİN KIDEM TAZMİNATI TALEPLİ DAVADA DEĞERLENDİRİL-MESİNİN GEREKMESİ

·         HAKLI FESİH SEBEBİ GERÇEKLEŞTİREN İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLAN EYLEMİN BU EYLEMDEN YARARLANAN İŞÇİ AÇISINDANDA HAKLI FESİH SEBEBİ OLUŞTURACAĞI

12.pdf

İlgili Kanun / Madde

1475 S. İşK/14

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/36361

Karar No. 2012/1770

Tarihi: 25.01.2012

·         KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİNİN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI

·         TAKSİTLE ÖDEMEYİ KABUL EDEN İŞÇİNİN FAİZ İSTEMİNDEN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞI

·         KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLERİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATININ TAMAMINA İLİŞKİN FAİZİ HAK EDECEĞİ

13.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

1475 S. İşK/14

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/36097

Karar No. 2012/1761

Tarihi: 25.01.2012

·         KISMİ ÖDEME

·         İŞÇİLİK ALACAKLARINDA KISMİ ÖDEME-LERİN DÜŞÜLME ESASLARI

14.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/53906

Karar No. 2012/1613

Tarihi: 24.01.2012

·         ZAMANAŞIMI

·         MÜTESELSİL BORÇLULARDAN BİRİSİ AÇISINDAN KESİLEN ZAMAN AŞIMININ DİĞERLERİ AÇISINDAN DA KESİLECEĞİ

·         ISLAH DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ ISLAH EDİLEN HAKLAR AÇISINDAN HÜKÜM İFADE EDECEĞİ

15.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/29766

Karar No. 2012/1429

Tarihi: 24.01.2012

·         FAZLA ÇALIŞMADA HAKKANİYET İNDİRİMİ

·         FAZLA ÇALIŞMANIN BELGELERE DAYALI HESAPLANMASI DURUMUNDA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAYACAĞI

·         FAZLA ÇALIŞMADAN YAPILAN İNDİRİM TUTARININ HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELEYECEK TUTARDA OLAMAYACAĞI

16.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32, 41, 57

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/43343

Karar No. 2012/1280

Tarihi: 23.01.2012

·         İBRA SÖZLEŞMESİ

·         İŞÇİNİN ALACAKLARINDAN FERAGAT ETMESİ

·         İŞÇİNİN NEDENSİZ FERAGATİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI

17.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/32

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/427

Karar No. 2012/1247

Tarihi: 23.01.2012

·         ÜCRETİN YANLIŞLIKLA NET YERİNE BRÜT YAZILMIŞ OLMASI

·         KAZANILMIŞ HAK OLMAYACAĞI

18.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/57

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/37002

Karar No. 2012/1226

Tarihi: 23.01.2012

·         BİRLİKTE İSTİHDAM

·         TÜM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASININ GEREK-MESİ

19.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/41

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/264

Karar No. 2012/1209

Tarihi: 23.01.2012

·         FAZLA ÇALIŞMA

·         İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN İMZALANAN BORDRO DÖNEMLERİ İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESABI YAPILMAZ

20.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/8

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/35757

Karar No. 2012/1051

Tarihi: 23.01.2012

·         KAPSAM DIŞI PERSONEL

·         İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

·         ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE ÇALIŞAN YARDIMCI DOÇENTLERİN İŞ YASASI KAPSAMINDA OLDUĞU

·         DAVA ŞARTINDAN YOKSUNLUK

21.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/35588

Karar No. 2012/1046

Tarihi: 23.01.2012

·         FESİH BİLDİRİMİ FESİH İRADESİNİ ORTAYA KOYAN İFADELERLE DE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

·         İHBAR TAZMİNATI HAK EDİŞ KOŞULLARI TUTARI

22.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/2, 6

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/34509

Karar No. 2012/990

Tarihi: 19.01.2012

·         ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ

·         İŞÇİNİN ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ

·         İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİNDE OLMA

·         İŞ SÖZLEŞMESİ ALT İŞVERENCE SONA ERDİRİLMEMİŞSE KIDEM İHBAR TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ

23.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/17

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/36122

Karar No. 2012/921

Tarihi: 19.01.2012

·         KÖTÜ NİYET TAZMİNATINI HAK EDİŞ KOŞULLARI

24.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/40934

Karar No. 2012/846

Tarihi: 18.01.2012

·         TEBLİGATIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

25.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İşK/22

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/37886

Karar No. 2012/812

Tarihi: 18.01.2012

·         İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

·         DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ NEDENE DAYAN-MASININ UYGUN VE FESHE GÖRE DAHA HAFİF BİR ÇARE OLMASININ GEREKMESİ

·         DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ AMACA GÖRE ORANTILI OLMALI

·         DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ EN AZ OLUMSUZLUK OLUŞTURACAK ŞEKİLDE ÖNERİLMELİ

26.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş.K/57

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/35351

Karar No. 2012/724

Tarihi: 18.01.2012

·         YILLIK İZİN HAKKI

·         İŞ İLİŞKİSİ DEVAM EDERKEN KULLANIL-MAYAN YILLIK İZNİN TALEP EDİLEME-YECEĞİ

27.pdf

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK/114, 115

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/54596

Karar No. 2012/670

Tarihi: 17.01.2012

·         YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI

·         YARGI YOLUNUN HMK DA DAVA ŞARTLARI ARASINDA DÜZENLENMİŞ OLMASI

·         GÖREVSİZLİK KARARI YERİNE DAVANIN USULDAN DAVA ŞARTLARININ YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNİN GEREKMESİ

28.pdf

İlgili Kanun / Madde

4853 S.TTHK/8

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/28927

Karar No. 2012/577

Tarihi: 17.01.2012

·         NEMA ALACAĞI

·         ZORUNLU TASARRUFLARDAN HAZİNENİN SORUMLU OLMASI İÇİN BORÇLU BELEDİYELERLE UZLAŞMAYA GİDİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

29.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41, 57

1475 S.İşK/14

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/26728

Karar No. 2012/558

Tarihi: 17.01.2012

·         SOSYAL GÜVENLİK KAYITLARINDA BİRDEN FAZLA İŞVERENİN PRİM ÖDEMELERİNİN BULUNMASI

·         İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

30.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/34568

Karar No. 2012/207

Tarihi: 16.01.2012

·         İBRANAME

·         İBRANAMEDE MİKTAR BELİRTİLMEYEN ALACAK KISIMLARINA İLİŞKİN İBRANIN İRADE SAKATLIĞININ BULUNMADIĞI KOŞUL-LARDA GEÇERLİ OLACAĞI

31.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/37

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/34555

Karar No. 2012/206

Tarihi: 16.01.2012

·         ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ ZORUNLU OLMASI

·         RE’SEN YEMİN TEKLİF EDİLEMEYECEĞİ

·         ÖDEME DEFİNİN RE’SEN ARAŞTIRMA YAPMAYI GEREKTİRMESİ

32.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/35166

Karar No. 2012/188

Tarihi: 16.01.2012

·         FAZLA ÇALIŞMA

·         ŞÖFÖR OLARAK ÇALIŞAN

33.pdf

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK/226

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/31038

Karar No. 2012/172

Tarihi: 16.01.2012

·         YEMİN

·         YEMİN VERİLMESİNİN KOŞULLARI

34.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/5

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2010/20078

Karar No. 2012/170

Tarihi: 16.01.2012

·         ZAMANAŞIMI

·         ISLAH DİLEKÇESİ İLE İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALIN-MASININ GEREKMESİ

35.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/6

1475 S.İşK/14

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/34703

Karar No. 2012/150

Tarihi: 16.01.2012

·         İŞYERİ DEVRİ

·         İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ

·         ORGANİK BAĞ

·         İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM T

36.pdf

İlgili Kanun / Madde

1475 S.İşK/14

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/31730

Karar No. 2012/141

Tarihi: 16.01.2012

·         KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE

·         KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE HESABINDA HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

·         KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA EREN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLEBİLECEĞİ

·         KIDEM TAZMİNATI ÖDENEREK SONA ERDİRİLEN SÜRELERİN HİZMET BİRLEŞ-TİRİLMESİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI

·         ARA VERMEDEN ÖNCEKİ SÜREYE İLİŞKİN ON YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN İŞLEYE-CEĞİ

·         MEMURİYETTEN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ DURUMUNDA DA KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERME KOŞULUNUN ARANACAĞI

37.pdf

İlgili Kanun / Madde

6100 S.HMK/305

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/54374

Karar No. 2012/92

Tarihi: 16.01.2012

·         TAVZİH

·         TAVZİH YOLU İLE DAVACININ BORCUNUN GENİŞLETİLEMEYECEĞİ

38.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

 T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/7715

Karar No. 2012/62

Tarihi: 16.01.2012

·         İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN TEK TARAFLI ASKIYA ALINMASININ FESİH ANLAMINA GELECEĞİ

·         VİZELİ ÇALIŞMADA İŞÇİNİN VE İŞVERENİN İRADESİNİN BİRLEŞMESİ

·         ASKI HALİNİN VİZE DÖNEMİNE DENK GELMEMESİ

·         KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İÇİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDA OLMANIN GEREKMESİ

39.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/3496

Karar No. 2012/48

Tarihi: 16.01.2012

·         ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ

·         ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALACAKLARINDAN MÜŞTEREKEN SORUMLU OLACAĞI

40.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/1297

Karar No. 2012/1

Tarihi: 16.01.2012

·         İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN İHTİYADİ HACİZ KARARI

·         İHTİYADİ HACİZDE YETKİLİ MAHKEME

41.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/9219

Karar No. 2012/628

Tarihi: 26.01.2012

·         İKALE

·         MAKUL BİR YARARIN VARLIĞI HALİNDE İKALENİN GEÇERLİ OLACAĞI

42.pdf

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/17, 18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/12448

Karar No. 2012/498

Tarihi: 24.01.2012

·         İHBAR ÖNELİ VERİLEREK FESİH SONRASI İŞE İADE DAVASI

·         İŞE İADEYİ KABUL ETMEYEN İŞVERENİN İHBAR ÖNELİ VERMİŞ OLDUĞU İÇİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEYECEĞİ

43.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/5173

Karar No. 2012/485

Tarihi: 24.01.2012

·         MUVAZAALI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

·         İŞE İADENİN ASIL İŞVERENE VERİLMESİ

·         İŞE İADE DAVASINDA ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN ARASINDA MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNDUĞU

·         ALT İŞVEREN AÇISINDAN MUVAZAA NEDENİYLE RED KARARI VERİLMESİ HALİNDE ALT İŞVEREN LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

44.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/18465

Karar No. 2012/336

Tarihi: 20.01.2012

·         GÜVENLİK HİZMETLERİNİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLECEĞİ

·         İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL

·         GEÇERLİ FESİH İÇİN İSTİHDAM FAZLASI PERSONELİN DAVALI İŞYERİ YA DA İŞLETMEDE DEĞERLENDİRİLME OLANAK-LARININ ARAŞTIRILMASI

·         AYNI HOLDİNG İÇİNDE ORTAK BİR İSTİHDAM POLİTİKASI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

45.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/4911

Karar No. 2012/331

Tarihi: 20.01.2012

·         OTUZ İŞÇİNİN TESPİTİNDE AYNI İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDAKİ TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINACAĞI

46.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/4921

Karar No. 2012/324

Tarihi: 20.01.2012

·         FESİH SEBEBİ İLE FESİH İŞLEMİ ARASINDA SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN BULUNMASININ GEREKMESİ

47.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/18310

Karar No. 2012/313

Tarihi: 20.01.2012

·         İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLAMAK İÇİN BAŞVURMAYAN İŞÇİNİN BOŞTA GEÇEN SÜRE VE İŞE İADE TAZMİNATI TALEP EDEMEYE-CEĞİ

·         KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALABİLECEĞİ

48.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/4954

Karar No. 2012/275

Tarihi: 19.01.2012

·         İŞLETMESEL KARARIN TUTARLILIK VE ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNE TABİ OLACAĞI

49.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/4931

Karar No. 2012/257

Tarihi: 19.01.2012

·         EMEKLİLİĞİ HAK ETMİŞ OLMANIN GENEL VE OBJEKTİF OLARAK UYGULANMASI DURUMUNDA GEÇERLİ NEDEN OLARAK KABUL EDİLEBİLECEĞİ

·         NORM KADRO UYGULAMASI SONRASI ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE OBJEK-TİF KRİTERLERİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

50.pdf

 İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/18594

Karar No. 2012/217

Tarihi: 19.01.2012

·         İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE EYLEMLİ ÇALIŞMANIN BAŞLAYIP BAŞLAMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

·         EYLEMLİ ÇALIŞMA BAŞLATILMAMASI HALİNDE İŞE İADEYE KARŞIN BAŞLAT-MAMANIN SONUÇLARININ UYGULANACAĞI

51.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/5056

Karar No. 2012/194

Tarihi: 19.01.2012

·         İŞE İADE İÇİN ARANAN OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN NİSBİ EMREDİCİ BİR DÜZEN-LEME OLDUĞU

·         TİS’DE OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN ARANMA-YACAĞINA İLİŞKİN HÜKMÜN GEÇERLİ OLACAĞI

52.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S. İş. K/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/5147

Karar No. 2012/152

Tarihi: 17.01.2012

·         OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE MERKEZ VE BAĞLI TÜM İŞYERLERİNİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

53.pdf

İlgili Kanun / Madde

5393 S.Tas.TK/5

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/12423

Karar No. 2012/134

Tarihi: 17.01.2012

·         TASARRUF TEŞFİK KESİNTİLERİNİN YATIRILMAMASI

·         BELEDİYENİN UZLAŞMA KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

·         UZLAŞMA KAPSAMINDA İSE DAVA DİLEKÇESİNİN HAZİNEYE TEBLİĞ EDİLME-SİNİN GEREKMESİ

·         SGK LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMEYECEĞİ

54.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/4985

Karar No. 2012/106

Tarihi: 17.01.2012

·         YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN FİİLEN İŞİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ OLDUĞU

55.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/18158

Karar No. 2012/104

Tarihi: 17.01.2012

·         İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANDIRMA OLUP OLMADIĞININ

·         İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞİN KALDIRILIP KALDIRILMADIĞININ

·         İŞYERİNDE İŞE YENİ ALINAN İŞÇİLERLE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN NİTELİKLERİNİN BENZER OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRIL-MASININ GEREKMESİ

56.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/17108

Karar No. 2012/103

Tarihi: 17.01.2012

·         İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVETİ

·         İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASI

·         DAVANIN KONUSUZ KALMAYACAĞI

·         BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

57.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/13096

Karar No. 2012/97

Tarihi: 17.01.2012

·         İŞE BAŞLATMA DAVETİNE İŞÇİNİN MAZERETSİZ UYMAMASI

·         İŞE BAŞLAMAMANIN GEÇERLİ FESHİN SONUÇLARINI DOĞURACAĞI

58.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

2821 s.sk/31

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/4521

Karar No. 2012/78

Tarihi: 17.01.2012

·         SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞ-MESİNİN SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

59.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/12388

Karar No. 2012/25

Tarihi: 16.01.2012

·         İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN VERGİ DAİRESİNDEN İSTENMESİNİN GEREKMESİ

60.pdf

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/4738

Karar No. 2012/17

Tarihi: 16.01.2012

·         İŞ HACMİNİN DARALMASINA BAĞLI FESİH

·         EKSİK İNCELEME

61.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/43,44

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2009/14693

Karar No. 2011/3301

Tarihi: 14.03.2011

·         HASTALIK SİGORTASINDAN YARARLANMA

·         ACİL OLARAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA KALDIRILAN SİGORTALININ EŞİNİN GİDER-LERİNİ KURUMUN KARŞILAMASININ GEREKMESİ

62.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/43,44

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/7793

Karar No. 2011/12024

Tarihi: 20.09.2011

·         SİGORTALININ USULÜNE UYGUN OLARAK SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMASI

·         GEREĞİNCE MUAYENE EDİLMEMESİ ÜZERİNE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA GÖTÜRÜLMESİ

·         KURUMUN TEDAVİ GİDERLERİNİ ÖDEMESİNİN GEREKMESİ

63.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/3

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2010/10880

Karar No. 2012/234

Tarihi: 16.01.2012

·         TERÖR MAĞDURU

·         TÜM SİGORTA KOLLARINA BAĞLI PRİM YATIRMIŞ OLMASI

·         GÖREV MALÜLLÜĞÜ

·         TÜM SİGORTA KOLLARINDAN PRİM YATIRILMIŞ OLMASININ YAZILI İRADE TALEBİ OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

64.pdf

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/101

3201 S.K/3

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2010/11403

Karar No. 2012/1454

Tarihi: 06.02.2012

·         EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI GEÇEN SÜRELERLE YURT DIŞI ÇALIŞMALARININ BORÇLANMAYLA BİRLEŞTİRİLMESİ

·         İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI

65.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/26

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2010/12957

Karar No. 2012/2892

Tarihi: 21.02.2012

·         01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİ İŞ KAZALARINA 5510 SAYILI YASADAKİ İLK PEŞİN SERMAYE KURALININ UYGULANMAYACAĞI

66.pdf

İlgili Kanun / Madde

2926 S.T.BaĞ-K/5,7

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/1941

Karar No. 2011/2624

Tarihi: 28.02.2012

·         TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ GERİYE DOĞRU TESPİTİNİN OLANAKLI OLMADIĞI

·         TARIMSAL FAALİYETİN TESPİTİNİN GEREKMESİ

67.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 SSK/79

5510 S.SGK/86

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2012/2292

Karar No. 2011/2579

Tarihi: 28.02.2012

·         SİGORTA BAŞLANGIÇ TESPİTİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEMENİN KURUM MERKEZİNİN VAYA HİZMETİN GEÇTİĞİ YER İŞ MAHKEMESİ OLACAĞI

68.pdf

İlgili Kanun / Madde

818 BK/47

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/17006

Karar No. 2011/1715

Tarihi: 14.02.2012

·         MANEVİ TAZMİNATI TAKTİR HAKKINI KULLANMADA GÖZETİLMESİ GEREKEN ÖLÇÜTLER

69.pdf

İlgili Kanun / Madde

506 SSK/79

5510 S.SGK/86

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/10205

Karar No. 2011/1579

Tarihi: 14.02.2012

·         SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ DAVALARI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARINA İLİŞKİN DAVALARIN BİRLİKTE AÇILA-MAYACAĞI

70.pdf

İlgili Kanun / Madde

5510 S.SGK/101

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/15818

Karar No. 2011/12530

Tarihi: 05.12.2011

·         EMEKLİ SANDIĞINA KARŞI AÇILAN DAVALARDA İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMADIĞI

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta