DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2009/3 (22)                                                               

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

 

İlgili Kanun / Madde

2821 S.SK/12,14

Esas No. 2008/44883

Karar No. 2009/7331

Tarihi: 24.03.2009

 • SENDİKA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İSTEMİ

 • BEŞTE BİR DELEGE BAŞVURUSUNUN YANINDA OLAĞANÜSTÜ İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUNMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/18-21

2821 S.SK/31

Esas No. 2008/34202

Karar No. 2009/7718

Tarihi: 23.03.2009

 • İŞLETMESEL KARAR

 • SADECE İŞVEREN TARAFINDAN HAZIRLANAN BELGELERE DAYANILAMAYACAĞI

 • EKONOMİK NEDENLERE DAYALI BAĞLI İŞVEREN KARARI

 • TUTARLILIK KEYFİLİK DENETİMİ

 • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/57

Esas No. 2007/39574

Karar No. 2009/7318

Tarihi: 18.03.2009

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN İSTEYEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/57

Esas No. 2007/38031

Karar No. 2009/7181

Tarihi: 17.03.2009

 • İBRANAMENİN DAR YORUMLANMASININ GEREKMESİ

 • FESİHTEN SONRA ALINMIŞ İBRANAME

 • ALACAKLARIN İBRANAMEDE TEK TEK SIRALANMIŞ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/17

Esas No. 2007/41150

Karar No. 2009/6661

Tarihi: 12.03.2009

 • İHBAR TAZMİNATI

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN EMEKLİLİK ASKERLİK EVLİLİK NEDENİYLE SONA ERMESİNDE İŞÇİ VE İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

 • İŞE İADE DAVASI ÖNCESİ İHBAR ÖNELİ VERİLMİŞ OLMASININ İŞE İADE SONRASI FESİHTE VERİLMESİ GEREKEN İHBAR ÖNELİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

 • İHBAR TAZMİNATININ BÖLÜNEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/18-21

Esas No. 2008/17133

Karar No. 2009/3187

Tarihi: 23.02.2009

 • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH

 • İŞÇİNİN YETERLİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN FESİH

 • İŞÇİYE İHTAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU

 • İŞÇİNİN FESHE GEREKÇE GÖSTERİLEN DAVRANIŞININ İNANDIRICI VE YETERLİ DELİLLERLE KANITLANAMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

1475S.İşK/14

Esas No. 2007/33997

Karar No. 2009/3032

Tarihi: 19.02.2009

 • MEMURİYETTEN İSTİFA EDEREK İŞÇİLİĞE GEÇİŞ

 • MEMURİYETTE GEÇEN SÜRENİN KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜREDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

2004 S.İİFK/67,68

Esas No. 2008/38038

Karar No. 2009/2876

Tarihi: 18.02.2009

 • İCRA TAKİBİNİN KONUSUNU OLUŞTURAN ALACAĞIN İŞ YASASINDAN KAYNAKLANMASI HALİNDE İTİRAZIN İPTALİ DAVASININDA İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEĞİ

 • HAKKIN ÖZÜNE İTİRAZ OLMASI

 • LİKİT ALACAĞIN BULUNMAMASI

 • İCRA İNKAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17, 57

1086 S.HUMK/344, 356

Esas No. 2007/36278

Karar No. 2009/2894

Tarihi: 18.02.2009

 • YEMİN

 • KESİN YEMİN

 • TAMAMLAYICI YEMİN

 • YEMİN DELİLİNE DAYANMANIN KOŞULLARI

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/22

Esas No. 2007/36366

Karar No. 2009/2936

Tarihi: 18.02.2009

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞ KOŞULLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

 • DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN YAZILI YAPILMASI ZORUNLULUĞU

 • İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDASINI KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİ DE OLMASI

 

 

ilgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/8

Esas No. 2008/33883

Karar No. 2009/1887

Tarihi: 10.02.2009

 • SİGORTASIZ ÇALIŞILAN DÖNEMİN İŞÇİLİK ALACAKLARININ DA İSTENİLEBİLECEĞİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No. 2007/30707

Karar No. 2009/1788

Tarihi: 09.02.2009

 • ZAMAN AŞIMI İTİRAZI

 • ISLAH SONRASI İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No. 2007/31483

Karar No. 2009/1790

Tarihi: 09.02.2009

 • DAVANIN İHBAR EDİLMESİ

 • İHBAR EDİLENİN TARAF SIFATI KAZANAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

6772 S.K/1

Esas No. 2008/33967

Karar No. 2009/1799

Tarihi: 09.02.2009

 • İLAVE TEDİYE ALACAĞI

 • ÜNÜVERSİTENİN İLAVE TEDİYE ÖDEYECEK KURULUŞLAR İÇERİSİNDE OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

2821S.SK/31

Esas No. 2008/43768

Karar No. 2009/1802

Tarihi: 09.02.2009

 • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 • İŞÇİNİN FESHİN BİR BAŞKA SEBEBE DAYANDIĞI İDDASINI KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDASI

 • SENDİKADAN İSTİFA ETMEYEN İŞÇİLERİN İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMAMASI

 • İŞÇİLERİN İŞVERENCE NOTERE GÖTÜRÜLÜP SENDİKADAN İSTİFA ETTİRİLMELERİ

 • SENDİKAL FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2009/1186

Karar No. 2009/1832

Tarihi: 09.02.2009

 • İKİ BANKANIN BİRLEŞMESİ

 • YENİDEN YAPILANDIRMA KARARI

 • İSTİHDAM FAZLASI AVUKAT

 • GEÇERLİ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/16537

Karar No. 2009/1843

Tarihi: 09.02.2009

 • FESİHTEN SONRA YENİ İŞÇİ ALINMASI

 • FESİHTEN İTİBAREN SON 6 AYDA İŞÇİ ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21,25

Esas No. 2008/11037

Karar No. 2009/1879

Tarihi: 09.02.2009

 • GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞÇİNİN GÖREVİ SIRASINDA UYUMASI

 • UYUMA EYLEMİNİN BİR KEZ OLMUŞ OLMASI

 • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

2822 S.TSGLK/15

Esas No. 2009/1003

Karar No. 2009/1462

Tarihi: 03.02.2009

 • İŞYERİ-İŞLETME TİS YETKİ TESPİTİ AYRIMI

 • MERKEZDE YAPILAN İŞLERİN YARDIMCI İŞ NİTELİĞİNDE OLMASI

 • İŞYERİ DÜZEYİNDE YETKİ TESPİTİ

 • YETKİLİ MAHKEMENİN İŞYERİNİN BAĞLI OLDUĞU BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNÜN BULUNDUĞU YER İŞ MAHKEMESİ OLACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

2822 S.TSGLK/15

Esas No. 2009/2061

Karar No. 2009/1467

Tarihi: 03.02.2009

 • TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİNE ALTI İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE İTİRAZIN BÇM GEÇİRİLMEMESİ

 • AYNI SÜRE İÇERİSİNDE AYNI YETKİ TESBİTİNE İLİŞKİN BÇM GEÇİLEREK DAVA AÇILMASI

 • BÇM KAYIT KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMEİŞ OLACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/47

Esas No. 2007/36308

Karar No. 2009/761

Tarihi: 02.02.2009

 • GENEL TATİL ÜCRETİNİN HESABI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No. 2007/36411

Karar No. 2009/763

Tarihi: 02.02.2009

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • İHTİRAZİ KAYITSIZ FAZLA ÇALIŞMA ÖDENEN AYLAR İÇİN HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/57

Esas No. 2007/32544

Karar No. 2009/783

Tarihi: 02.02.2009

 • DEVLET MEMURLARI YASASININ 4/B MADDESİNDE DÜZENLENEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNDEN KAPSAM İÇİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇME

 • YILLIK İZNİ HAK ETMEK İÇİN GEREKLİ BEKLEME SÜRESİNİN HESABINDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE GEÇEN SÜRELERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/11540

Karar No. 2009/866

Tarihi: 02.02.2009

 • EMEKLİLİK NEDENİYLE FESHİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN GENEL VE OBJEKTİF BİR UYGULAMA OLMASININ GEREKMESİ

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN EMEKLİLİKLERİNİN GELDİĞİNDE AYRIK TUTULMASININ GENEL UYGULAMAYI ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

1088 S.HUMK/388

Esas No. 2008/9747

Karar No. 2009/891

Tarihi: 02.02.2009

 • YARGI KARARLARININ GEREKÇELİ OLARAK YAZILMASI ZORUNLULUĞU

 • FESİHTEN ÖNCE SÖZLEŞMEYE KOYULAN TAHKİM KOŞULUNUIN GEÇERSİZ OLACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/9749

Karar No. 2009/893

Tarihi: 02.02.2009

 • İŞE İADE DAVA AÇMA SÜRESİNİ FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ YOLU ÖNGÖREN PERSONEL YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNİN VE İŞÇİNİN ALDIĞI RAPORUN KESMEYECEĞİ

 • İŞE DAVASININ İTİRAZ YOLLARI ÖNGÖRÜLSE DE FESİH BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE AÇILMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21,22

Esas No. 2008/9758

Karar No. 2009/901

Tarihi: 02.02.2009

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • DEĞİŞİKLİĞİN YAZILI YAPILMAMASI

 • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞE ONAY VERMEMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25/II,26

Esas No. 2008/9790

Karar No. 2009/1003

Tarihi: 02.02.2009

 • HAKLI NEDENLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 • ALTI İŞGÜNLÜK SÜRENİN BAŞLANGICI

 • DEVAM EDEN HAKLI NEDENİN VARLIĞINDA ALTI GÜNLÜK SÜRENİN İŞLEMEYE BAŞLAMAYACAĞI

 • ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN RE’SEN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 • ALTI İŞGÜNLÜK SÜRE VEYA BİR YILLIK SÜREDEN BİRİSİNİN DOLMASI HALİNDE HAKLI FESİH HAKKININ KULLANILA-MAYACAĞI

 • SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA YAPILAN FESİH NEDENİYLE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKKININ DOĞACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/9800

Karar No. 2009/1012

Tarihi: 02.02.2009

 • İŞÇİNİN ÜCRETİNE HACİZ KONULMASININ KURAL OLARAK GEÇERLİ NEDEN OLUŞTUR-MAYACAĞI

 • İŞÇİNİN ÜCRETİNE HACİZ KONULMASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN BU UYGULAMANIN İŞYERİNDE OLUMSUZ-LUĞA YOL AÇMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/11046

Karar No. 2009/1031

Tarihi: 02.02.2009

 • İŞ ARKADAŞLARINDAN BORÇ ALMA

 • İŞÇİLERİN ŞİKAYETİ

 • ÇALIŞMA ORTAMININ OLUMSUZ ETKİLENMESİ

 • GEÇERLİ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

Esas No. 2007/36198

Karar No. 2009/650

Tarihi: 22.01.2009

 • ISLAH DİLEKÇESİNİN OKUNMADAN ELDEN TEBLİĞİ

 • ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI BEYANDA BULUNMAK ÜZERE KESİN SÜRE VERİLMESİ

 • KESİN SÜRE İÇERİSİNDE YAPILAN ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

Esas No. 2007/35288

Karar No. 2009/727

Tarihi: 22.01.2009

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

 • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17,57

Esas No. 2007/35299

Karar No. 2009/731

Tarihi: 22.01.2009

 • HİZMET TESPİTİ DAVASI AÇILMIŞ OLMASI

 • BEKLETİCİ MESELE

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

Esas No. 2007/34191

Karar No. 2009/554

Tarihi: 21.01.2009

 • İŞYERİ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRME

 • HAKLI FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

Esas No. 2007/34315

Karar No. 2009/567

Tarihi: 21.01.2009

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

 • VİZELİ İŞÇİ

 • VİZE VERİLMEMESİ NEDENİYLE FESİH

 • KÖTÜ NİYETİN BULUNMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/22

Esas No. 2007/34216

Karar No. 2009/111

Tarihi: 19.01.2009

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞVERENİN GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI

 • İŞYERİ UYGULAMASINDA İŞÇİ YARARININ GÖZETİLMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

Esas No. 2008/11072

Karar No. 2009/127

Tarihi: 19.01.2009

 • İŞYERİ DIŞINDA İŞLENEN SUÇ

 • İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLMA

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/57,60

Esas No. 2007/36176

Karar No. 2008/35550

Tarihi: 26.12.2008

 • YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YILLIK İZİN DEFTERİ İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

2821 S.SK/31

Esas No. 2008/16527

Karar No. 2009/50

Tarihi: 19.01.2009

 • ALT İŞVEREN

 • ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMESİ

 • İŞYERİ DEVRİ

 • SENDİKA ÜYESİ OLAN İŞÇİLERİN YENİ ALT İŞVEREN TARAFINDAN İŞTEN ÇIKARTIL-MALARI

 • SENDİKAL TAZMİNAT

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

818 S.BK/126

Esas No. 2007/33216

Karar No. 2008/35295

Tarihi: 25.12.2008

 • ÜCRET ALACAKLARININ HAK EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMINA BAĞLI OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,3

Esas No. 2007/33274

Karar No. 2008/35297

Tarihi: 25.12.2008

 • ALT İŞVEREN

 • SÜRESİ SONA EREN ALT İŞVERENLE İHALEYİ ALAN YENİ ALT İŞVEREN ARASINDA İŞYERİ DEVRİNİN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/11

158 S.İLO S/

1699/70 S.Kon.d

818 S.BK/338

Esas No. 2008/32877

Karar No. 2008/35265

Tarihi: 24.12.2008

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARI

 • ESNEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE GÜVENCE DENGESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/21

Esas No. 2007/32428

Karar No. 2008/35247

Tarihi: 23.12.2008

 • İŞE BAŞVURU

 • BAŞVURUNUN TOPLUCA İŞE GİDEREK YAPILMASI

 • İŞE KABUL İÇİN İŞÇİYE EK KÜLFET GETİRİLEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/27

Esas No. 2008/42707

Karar No. 2008/34977

Tarihi: 23.12.2008

 • YENİ İŞ ARAMA İZNİ

 • İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE ÇALIŞTIRILAN GÜNLER İÇİN YENİ İŞ ARAMA İZNİN VERİLECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/92

Esas No. 2008/32702

Karar No. 2008/35182

Tarihi: 23.12.2008

 • İŞ MÜFETTİŞLERİNCE TUTULAN TUTANAK-LARIN AKSİ KANITLANINCAYA KADAR GEÇERLİ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

1088 S.HUMK/381

Esas No. 2008/37895

Karar No. 2008/35192

Tarihi: 23.12.2008

 • KISA KARARDA HÜKÜM ALTINA ALINAN KALEMLERİN AÇIK OLARAK GÖSTERİL-MESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/4

Esas No. 2007/36599

Karar No. 2008/35213

Tarihi: 23.12.2008

 • GÖREV

 • KESİNLİK SINIRININ BELİRLENMESİ

 • İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRMEME

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

Esas No. 2008/36634

Karar No. 2008/34971

Tarihi: 23.12.2008

 • GERÇEK ÜCRETİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21,22

Esas No. 2008/13026

Karar No. 2008/33685

Tarihi: 23.12.2008

 • İŞ HUKUKUNUN TEMEL AMACI

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞE DAYALI FESİHLERDE YAPILMASI GEREKEN DENETİM

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32-34

2822 TSGLK/6,8

Esas No. 2008/41477

Karar No. 2008/34330

Tarihi: 22.12.2008

 • KAPSAM DIŞI PERSONELİN KAPSAM İÇİNE GEÇMESİ

 • KAPSAM DIŞINDAKİ HAKLARINI GEÇİŞTEN SONRA İSTEYEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

1080 S.HUMK/8

657 S.DMK/4

Esas No. 2008/14912

Karar No. 2008/34642

Tarihi: 22.12.2008

 • İDARİ SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÇALIŞMA

 • GÖREV

 • İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİRMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2

Esas No. 2008/41361

Karar No. 2008/34689

Tarihi: 22.12.2008

 • ALT İŞVEREN

 • ALT İŞVERENİN HUKUKSAL BAĞIMSIZ-LIĞININ OLMAMASI

 • İŞÇİ TEMİNİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/41184

Karar No. 2008/34773

Tarihi: 22.12.2008

 • FESİH ÖNCESİ VE SONRASI İŞÇİ ALINMASI

 • İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLEN İŞÇİNİN YENİ İŞÇİ ALINAN ALANLARDA ÇALIŞIP ÇALIŞAMAYACAĞININ BELİRLENMESİ

 • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

2821 S.SK/31

Esas No. 2008/39868

Karar No. 2008/34788

Tarihi: 22.12.2008

 • ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİ

 • İŞÇİNİN ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILMASI

 • YETKİ TESPİTİNDEN SONRA SENDİKA ÜYESİ BİR KISIM İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ

 • SENDİKAL NEDENİN KANITLANAMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

2821 S.SK/31

Esas No. 2008/39832

Karar No. 2008/34819

Tarihi: 22.12.2008

 • SENDİKAL TAZMİNAT

 • KANIT YÜKÜ

 • SENDİKAL NEDENİN KANITLANAMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/34693

Karar No. 2008/34830

Tarihi: 22.12.2008

 • İSTİHDAM FAZLALIĞININ BULUNMASI

 • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/21

Esas No. 2007/30406

Karar No. 2008/34836

Tarihi: 22.12.2008

 • İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

 • İŞE BAŞLAMA İSTEMİNİ SÜRESİ İÇERİSİNDE İLETEN İŞÇİNİN TEBLİGATIN GECİKMESİN-DEN SORUMLU OLMAYACAĞI

 • SÜRESİNDE İŞE BAŞLAMAYAN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI İLE BOŞTA GEÇEN SÜREYE AİT ÜCRET ALAMAYACAĞI

 • İŞVERENİN YASAL SÜRE İÇERİSİNDE İŞE BAŞLATMA DAVETİNİ GÖNDERMESİ

 • İŞÇİNİN ELİNE GEÇ ULAŞMASINDAN İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI

 • MAKUL BİR SÜRE İÇERİSİNDE İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMASININ GEREKMESİ

 • MAKUL SÜRENİN İŞVERENİN İŞYERİNİN BULUNDUĞU YERDE İKAMET EDEN İŞÇİ İÇİN İKİ GÜN AKSİ DURUMDA 4 GÜN OLMASI

 • İŞVERENİN İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ

 • İŞE BAŞLATILMAYAN İŞÇİNİN KIDEM İHBAR İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİNİN İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ ÜCRET OLMASI

 • İŞE BAŞLATMAMA ÜCRETİNİN BRÜT VE KESİNTİSİZ HESAPLANMASI

 • ÇALIŞTIRILMAYN 4 AYIN İŞÇİNİN KIDEMİNE EKLENMESİ

 • İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEKİ KIDEM TAZMİNATI TAVAN ARTIŞLARINDAN İŞÇİNİN YARARLANACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/39933

Karar No. 2008/34838

Tarihi: 22.12.2008

 • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ

 • İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE İSTİHDAM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

818 S.BK/161

Esas No. 2008/42231

Karar No. 2008/34239

Tarihi: 19.12.2008

 • MADDİ HATAYA DAYALI BOZMA

 • MADDİ HATAYA DAYALI BOZMA KARARINA UYULMASININ USULÜ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAYACAĞI

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BELERİLENEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI

 • TİS’DE BELİRLENEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATINDAN İNDİRİM YAPILIRKEN 4857 SAYILI YASANIN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No. 2007/30201

Karar No. 2008/33618

Tarihi: 15.12.2008

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN FAZLA ÇALIŞMA OLACAĞI

 • DENKLEŞTİRME DÖNEMİ

 • ONBİR SAATİ AŞAN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİNİN HER DURUMDA FAZLA ÇALIŞMA OLUŞTURACAĞI

 

 YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/26

Esas No. 2008/15736

Karar No. 2008/13933

Tarihi: 03.11.2008

 • ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI SONRASI OLUŞAN DURUM NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ

 • VEKALET ÜCRETİNDEN KURUMUN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

2926.S.SSK.T. BAĞ KUR/2

Esas No. 2008/12177

Karar No. 2008/10398

Tarihi: 15.07.2008

 • TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİNDEN SONRA KURUMA MAKUL SÜRE BIRAKILMADAN DAVA AÇILMASI

 • KURUMUN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

2926.S.SSK.T. BAĞ KUR/2

Esas No. 2008/8638

Karar No. 2008/10196

Tarihi: 14.07.2008

 • ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞINDAN SONRA TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/6

Esas No. 2008/16007

Karar No. 2009/11809

Tarihi: 28.04.2009

 • İŞYERİ DEVRİNİN ETKİLERİ

 • KIDEM TAZMİNATI VE KIDEME BAĞLI HAKLARDAN DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI

 

İlgili Kanun / Madde

3251.S.YHBHK/5

Esas No. 2008/7336

Karar No. 2008/9380

Tarihi: 01.07.2008

 • YURT DIŞINDAN HASTALIK VE İŞSİZLİK GELİRİ ALMA

 • YURDA KESİN DÖNÜŞ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/67,68

Esas No. 2007/10168

Karar No. 2008/8040

Tarihi: 10.06.2008

 • ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI

 • FUZULİ ÖDEMELERİN İADESİ

 

İlgili Kanun / Madde

2926.S.T.BağK/2

Esas No. 2008/19069

Karar No. 2009/3084

Tarihi: 10.03.2009

 • BAĞ KUR’DAN BASAMAK SATIN ALMA

 • BASAMAK SATIN ALANLARIN AYLIKLARININ GERİYE DOĞRU GÜNCELLEME YAPILARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

Esas No. 2008/9750

Karar No. 2008/10037

Tarihi: 30.06.2008

 • ZARAR MİKTARI BELİRLENİRKEN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

Esas No. 2008/2789

Karar No. 2008/8986

Tarihi: 12.06.2008

 • İŞYERİ DEVRİ

 • DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLULUĞU

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

Esas No. 2008/2802

Karar No. 2008/9720

Tarihi: 24.06.2008

 • PASİF DÖNEM HESABININ ASGARİ ÜCRETTEN YAPILMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

4857 S.İşK/77

Esas No. 2008/3521

Karar No. 2008/9670

Tarihi: 23.06.2008

 • KUSUR RAPORUNUN HÜKME DAYANAK ALINACAK NİTELİKTE OLMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

Esas No. 2008/3448

Karar No. 2008/9986

Tarihi: 26.06.2008

 • ZARAR HESABINDA GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

 
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta