DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2009/2 (21)                                                               

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21-25

Esas No. 2007/42401

Karar No. 2008/20147

Tarihi: 14.07.2008

 • ALT İŞVEREN

 • FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYAN-DIĞININ KANITLANAMAMASI

 • KIDEMİ BEŞ YIL OLAN İŞÇİ İÇİN İADE TAZMİNATININ ÜST SINIRDAN BELİRLEN-MESİNİN HATALI OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21-25

Esas No. 2007/42697

Karar No. 2008/20143

Tarihi: 14.07.2008

 • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKININ KAPSAMI

 • SİGARA İÇMEME UYARISINI DİKKATE ALMAMA

 • HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

Esas No. 2007/42753

Karar No. 2008/20175

Tarihi: 14.07.2008

 • İŞE İADE DAVASININ İŞVEREN TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ

 • İŞE DAVETİN FESİHTEN ÖNCEKİ KOŞULLARI TAŞIMAMASI

 • İŞE BAŞLATMANIN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARINI GERİ ÖDEME KOŞULUNA BAĞLANMASI

 • İŞE DAVETTE SAMİMİ OLMAMA

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

Esas No. 2007/22569

Karar No. 2008/20482

Tarihi: 15.07.2008

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32,37

Esas No. 2007/25885

Karar No. 2008/20584

Tarihi: 18.07.2008

 • ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİN İSPAT YÜKÜ-NÜN İŞVERENDE OLMASI

 • UZUN SÜRE ÜCRET ÖDENMEMESİ İDDASI KARŞISINDA RE’SEN YEMİN TEKLİFİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/22

Esas No. 2007/23508

Karar No. 2008/26064

Tarihi: 18.07.2008

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

 • İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/21499

Karar No. 2008/2666

Tarihi: 21.07.2008

 • EMEKLİLİĞİ HAK EDEN İŞÇİ

 • GEÇERLİ FESİH İÇİN EMEKLİLİĞİ DOLAN İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARTILMASININ GENEL VE OBJEKTİF BİR UYGULAMA OLMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

2821 S.SK/30,31

Esas No. 2008/25552

Karar No. 2008/20932

Tarihi: 21.07.2008

 • SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ

 • İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN FESHİNDE İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARAR-LANMAK İÇİN ALTI AY VE OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN ARANAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/26678

Karar No. 2008/21167

Tarihi: 21.07.2008

 • MAĞAZA KAPATMA NEDENİYLE İŞGÜCÜ FAZLALIĞI OLUŞMASI

 • FESİH SONRASI YENİ İŞ ÖNERİLMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/16,17

1475 S.İşK/14

Esas No. 2007/20491

Karar No. 2008/21645

Tarihi: 22.07.2008

 • GERÇEK KİŞİ OLAN İŞVERENİN, KENDİSİNİN DE ORTAK OLARAK İŞYERİNİ TÜZEL KİŞİLİK ALTINDA İŞLETMESİ

 • İŞYERİ DEVRİ

 • İŞYERİ DEVRİNİN FESHİ ZORUNLU KILMAMASI

 • HAKLI FESİH SEBEBİNE DAYANAN İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ

 • İŞÇİNİN AFFEDİLMESİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/17

Esas No. 2008/16041

Karar No. 2008/21735

Tarihi: 22.07.2008

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLANLARIN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/57

Esas No. 2007/27438

Karar No. 2008/23567

Tarihi: 15.09.2008

 • YILLIK ÜCRETLİ İZİN

 • YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞINI İZİN DEFTERİ YA DA EŞ DEĞER BELGE İLE İŞVERENİN KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/19

Esas No. 2008/1868

Karar No. 2008/23538

Tarihi: 15.09.2008

 • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAK-LANAN FESİH

 • YAZILI SAVUNMA ALINMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

Esas No. 2007/27186

Karar No. 2008/23893

Tarihi: 16.09.2008

 • YILLIK İZİNDEYKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

 • İŞVERENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI

 • DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ YILLIK İZİN DÖNEMİNİ İÇERMESİ

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

Esas No. 2007/26413

Karar No. 2008/24096

Tarihi: 19.09.2008

 • ARALIKLARLA ÇALIŞMA

 • İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMİŞ OLMASI

 • İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMANIN TAZMİNAT GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE SONA ERMİŞ OLMASI

 • İLK DÖNEMDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT HAKKININ BU NEDENLE ORTADAN KALKMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No. 2007/25935

Karar No. 2008/24130

Tarihi: 19.09.2008

 • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ 10 SAAT’E KADAR İSE BİR 10 SAATİ AŞIYOR İSE 1,5 SAAT ARA DİNLENMESİNİN DÜŞÜLMESİNİN GEREK-MESİ

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • IHTİRAZİ KAYITSIZ ÖDENEN AYLAR İÇİN HESAPLANAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/2901

Karar No. 2008/24564

Tarihi: 24.09.2008

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN YIL ORTASINDA ASKIYA ALINMASI

 • UZUN SÜRE İŞE ÇAĞIRMAMA

 • ASKIYA ALMA İŞLEMİ FESİH ANLAMIN-DADIR

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/26

Esas No. 2007/27655

Karar No. 2008/24626

Tarihi: 24.09.2008

 • ZARAR NEDENİYLE HAKLI FESİH

 • BİR YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN ZARARA NEDEN OLAN OLAYDAN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI

 • ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRENİN ZARAR MİKTARININ ÖĞRENİLMESİNDEN BAŞLAYA-CAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

1088 S.HUMK/187-194

Esas No. 2008/29856

Karar No. 2008/25201

Tarihi: 06.10.2008

 • KISMİ DAVANIN ALACAĞIN TESPİTİ NİTELİĞİNDE OLMASI

 • KISMİ DAVANIN AÇILAN EK DAVA İÇİN DERDESTLİK İTİRAZINDA BULUNULAMA-YACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2

Esas No. 2008/32890

Karar No. 2008/25659

Tarihi: 07.10.2008

 • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ SON ERDİKTEN SONRADA İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ

 • DEVREDEN İŞVERENİN İZİN ÜCRETİN-DEN SORUMLU OLMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

Esas No. 2008/45501

Karar No. 2008/32931

Tarihi: 02.12.2008

 • AVUKATI ARACILIĞI İLE İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞE İADE BAŞVURUSUNUN GEÇERLİ OLACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/31193

Karar No. 2008/26516

Tarihi: 13.10.2008

 • İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN DAVA AÇMASI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

 • İŞE İADE TAZMİNATININ FESİH NEDENİ VE KIDEME GÖRE ALT SINIRDAN BELİRLENEMEYECEĞİ

 • İADE TAZMİNATININ 7 AYLIK ÜCRET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

Esas No. 2008/32916

Karar No. 2008/26551

Tarihi: 13.10.2008

 • ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ

 • İŞLETME VE İŞİN GEREĞİNİN ANCAK TEKNOLOJİK NEDENLER VARSA GÖZ ÖNÜNE ALINABİLECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

2821 S. SK/31

Esas No. 2008/36074

Karar No. 2008/26716

Tarihi: 13.10.2008

 • SENDİKADAN İSTİFA EDEN İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARTILMAMASI

 • NOTER MASRAFLARININ İŞVERENCE KARŞILANMASI

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/36250

Karar No. 2008/26725

Tarihi: 13.10.2008

 • EKONOMİK NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞ-MESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

 • SATIŞ VE MALİYETLERDE AZALMA OLMASINA KARŞIN KARLARIN ARTMIŞ OLMASI

 • İSTİHDAM FAZLALIĞININ VE FESHİN KAÇINILMAZLIĞININ KANITLANMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

Esas No. 2007/29446

Karar No. 2008/27965

Tarihi: 20.10.2008

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILARAK GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

1475 S.İşK/14

Esas No. 2008/25590

Karar No. 2008/26967

Tarihi: 14.10.2008

 • İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞTİRİLMEKSİZİN YAPILAN FESİH

 • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN ÖDENEN KIDEM TAZMİNATININ AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/3737

Karar No. 2008/27673

Tarihi: 20.10.2008

 • İŞÇİ HAKKINDA DEĞİŞİK ALACAKLILAR TARAFINDAN HACİZ UYGULANMASI

 • İŞÇİNİN ÜCRETİ ÜZERİNDEKİ HACİZLERİ KALDIRTMASI KONUSUNDA UYARILMASI

 • UYARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEME

 • GEÇERLİ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No. 2008/11058

Karar No. 2008/27690

Tarihi: 20.10.2008

 • EMEKLİLİĞİ DOLAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN İŞTEN ÇIKARTILMAMASI

 • BU DURUMUN UYGULAMANIN GENEL VE OBJEKTİF OLMA ÖZELLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

Esas No. 2008/5024

Karar No. 2008/27988

Tarihi: 21.10.2008

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEP EDEMEYECEĞİ

 • İŞÇİNİN RAPORUNUN İŞVERENCE KABUL EDİLMEMESİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİ-NATINI GEREKTİRMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

1475 S.İşK/14

Esas No. 2007/24770

Karar No. 2008/27999

Tarihi: 21.10.2008

 • MEMURLUKTAN İSTİFA EDEREK İŞÇİLİĞE GEÇİŞ

 • MEMURİYETTE GEÇEN SÜRENİN İSTİFA NEDENİYLE SONA ERMESİ NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜREDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/21,59

Esas No. 2008/25716

Karar No. 2008/28014

Tarihi: 21.10.2008

 • GÜNDE 24 SAAT ÇALIŞMA YAPILAN İŞYERLERİ

 • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 14 SAAT OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/21,59

Esas No. 2008/25729

Karar No. 2008/28027

Tarihi: 21.10.2008

 • İŞE İADE SONRASI İŞE BAŞLATMAMA

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞE İADE BAŞVU-RUSUNU TAKİP EDEN BİR AYLIK SÜRENİN SONUNDA SONA ERMESİ

 • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞ SÖZLEŞ-MESİNİN SONA ERMESİYLE ÜCRETE DÖNÜŞECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41,46

Esas No. 2007/29051

Karar No. 2008/28165

Tarihi: 21.10.2008

 • FAZLA ÇALIŞMA GENEL TATİL ÜCRETİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN BORDROLARA EKLENEN FAZLA MESAİ YAPMADIK VB. İBARELERİN GEÇERLİ OLMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

Esas No. 2008/30046

Karar No. 2008/28998

Tarihi: 28.10.2008

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÖDEME TARİHİNİN AÇIKÇA BELİRLENMİŞ OLMASI

 • FAİZİN HAK EDİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17,27

Esas No. 2008/27533

Karar No. 2008/29198

Tarihi: 28.10.2008

 • İHBAR ÖNELİ İÇERİSİNDE GÜNDE İKİ SAAT YENİ İŞ ARAMA İZNİ VERİLMESİ

 • YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN HESABINDA ÇALIŞILMAYAN CUMARTESİ GÜNLERİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

Esas No. 2007/32418

Karar No. 2008/31380

Tarihi: 19.11.2008

 • GERÇEK ÜCRETİN ÜCRET ARAŞTIR-MASIYLA BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

1475 S.İşK/14

Esas No. 2007/33301

Karar No. 2008/32887

Tarihi: 01.12.2008

 • İŞVERENE HAKARET

 • HAKLI FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

Esas No. 2007/31333

Karar No. 2008/33412

Tarihi: 04.12.2008

 • ÜCRETSİZ İZİN VERİLMESİNİN FESİH NİTELİĞİNDE OLMASI

 • ÜCRETSİZ İZNE ÇIKAN İŞÇİNİN BAŞKA BİR YERDE İŞ BULMUŞ OLMASININ FESİH NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI

 • ÜCRETSİZ İZİN BELGESİNİ İŞÇİNİN İMZALAMASININ TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLMASI KABUL ANLAMINA GELMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No. 2007/34409

Karar No. 2008/33551

Tarihi: 05.12.2008

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILMASI

 • YILDA 270 SAATİ AŞAN KISIMLARIN İSTENEBİLECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21,22

Esas No. 2008/6311

Karar No. 2008/33680

Tarihi: 15.12.2008

 • İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİSİNİ İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ

 • DEĞİŞİKLİĞİN FESHİ ZORUNLU KILDIĞI İDDASI İLE YAPILAN FESİH

 • DEĞİŞİKLİĞİN ZORUNLU OLUP OLMADI-ĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No. 2007/31409

Karar No. 2008/33718

Tarihi: 15.12.2008

 • FAZLA ÇALIŞMADA KANIT YÜKÜM-LÜLÜĞÜ

 • FAZLA ÇALIŞMAYI GÖSTEREN BELGELER

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

1475 S.İşK/14

Esas No. 2007/26159

Karar No. 2008/33763

Tarihi: 16.12.2008

 • İŞÇİYE İŞVEREN VEKİLİNCE HAKARET EDİLMESİ

 • İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

 • İŞVERENİN İHBAR TAZMİNATI İSTEYE-MEYECEĞİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No. 2008/40088

Karar No. 2008/33769

Tarihi: 16.12.2008

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMA İSTEYEMEYECEĞİ

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE TALİMAT VEREN AYNI YERDE BİR BAŞKA YÖNETİCİ VEYA ŞİRKET ORTAĞININ BULUNMASI

 • YASAL SINIRLARI AŞAN ÇALIŞMALAR İÇİN FAZLA ÇALIŞMA İSTENEBİLECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

1475 S.İşK/14

Esas No. 2008/40694

Karar No. 2008/33770

Tarihi: 16.12.2008

 • İŞYERİ DIŞINDA İŞLENMİŞDE OLSA DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH SEBEBİ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41,57

Esas No. 2007/34671

Karar No. 2008/33986

Tarihi: 17.12.2008

 • FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞININ KANIT YÜKÜ İŞVERENDEDİR

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENDİĞİNİ YILLIK İZİNLERİN KULLANILDIĞINI İŞVEREN KANITLAMALIDIR

 • RE’SEN BİLİRKİŞİ ATANABİLİR

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41,46,47

818 S.BK/126

Esas No. 2007/33357

Karar No. 2008/34106

Tarihi: 18.12.2008

 • İŞÇİLİK ALACAKLARI

 • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN BEŞ YIL OLMASI

 • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN HAKKIN DOĞDUĞU TARİHTEN BAŞLAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/57

Esas No. 2007/35475

Karar No. 2008/34209

Tarihi: 19.12.2008

 • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İŞ YASASININ 34. MADDESİ KAPSAMINDA ÜCRET OLMADIĞI

 • YILLIK İZİN ALACAĞINA YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25,34

Esas No. 2008/43146

Karar No. 2008/34348

Tarihi: 22.12.2008

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ

 • HAKLI FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17,57

1475 S.İşK/14

818 S.BK/23-31

Esas No. 2007/29852

Karar No. 2008/34628

Tarihi: 22.12.2008

 • İBRANAME

 • İŞ HUKUKU AÇISINDAN İBRANAMEYE SINIRLI BİR ŞEKİLDE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 • İBRANAMENİN GEÇERLİK KOŞULLARI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/4

Esas No. 2007/29878

Karar No. 2008/34630

Tarihi: 22.12.2008

 • İDARİ SÖZLEŞME

 • GÖREVLİ YARGI YOLUNUN İDARİ YARGI OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

657 S.DMK/4-C

Esas No. 2008/22104

Karar No. 2008/19977

Tarihi: 14.07.2008

 • FESİHTEN SONRA BİR BAŞKA İŞE YERLEŞTİRİLME

 • FESİHTEN SONRA YENİ İŞÇİ ALINMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/11

Esas No. 2008/1396

Karar No. 2008/34639

Tarihi: 22.12.2008

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ

 • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNDEN İNDİRİM YAPILMASI

 • KISMİ DAVANIN AYNI ZAMANDA TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI

 • İNDİRİMİN ASIL ALACAĞIN TAMA-MAMINDAN YAPILMASI

 • İNDİRİM NEDENİYLE RED EDİLEN MİKTAR İÇİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

1086 S.HUMK/427

Esas No. 2008/17370

Karar No. 2008/34643

Tarihi: 22.12.2008

 • KESİNLİK SINIRININ BELİRLENMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

1475 S.İşK/14

Esas No. 2008/39200

Karar No. 2008/34666

Tarihi: 22.12.2008

 • HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ

 • İLK DÖNEM HİZMETLERİN HIRSIZLIK İDDASIYLA SONA ERMESİ

 • İŞVERENİN İŞÇİYİ KISA SÜRE SONRA TEKRAR İŞE BAŞLATMASI

 • TÜM KIDEM SÜRESİ ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATI HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/4,18-21

Esas No. 2008/40711

Karar No. 2008/34678

Tarihi: 22.12.2008

 • HAVA TAŞIMA İŞİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞ YASASININ İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARAR-LANMANIN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI

 • İŞ MAHKEMLERİNİN GÖREVİNE GİRMESİ

 • GEÇERLİ FESHİN KANITLANAMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

Esas No. 2008/44175

Karar No. 2008/34718

Tarihi: 22.12.2008

 • BİRLİKTE İSTİHDAM

 • İŞÇİ FAZLALIĞI OLUP OLMADIĞININ GURUP ŞİRKETLERİNİN TAMAMINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

2821 S.SSK/31

Esas No. 2008/30647

Karar No. 2008/34757

Tarihi: 22.12.2008

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDASININ ARAŞTIRILMASI

 • SENDİKAL NEDENİN VARLIĞINI İŞÇİNİN KANITLAMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

3417 S.TKK/5

Esas No. 2008/44880

Karar No. 2008/34859

Tarihi: 22.12.2008

 • NEMA ALACAĞI

 • SORUMLULUĞUN HAZİNE MÜSTEŞAR-LIĞINDA OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

2926.S.T.BağK/2

10. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2008/7178

Karar No. 2008/10534

Tarihi: 14.07.2008

 • ÜRÜN BEDELLERİNE DAYALI SİGORTA-LILIK

 • KURUMA MAKUL BİR SÜRE VERİL-MEDEN DAVA AÇILAMAYACAĞI

 

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde

1479.S.BağK/11

Esas No. 2008/8407

Karar No. 2008/10152

Tarihi: 14.07.2008

 • ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUNAN DÖNEMDE ALINAN ÖLÜM AYLIKLARININ İADESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

1479.S.BağK/EK 19

Esas No. 2008/12545

Karar No. 2008/10156

Tarihi: 14.07.2008

 • BAĞ-KUR’A HİÇ PRİM YATIRILMAMIŞ OLMASI

 • SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI

 

İlgili Kanun / Madde

506.S.SSK/70

Esas No. 2008/11636

Karar No. 2008/10159

Tarihi: 14.07.2008

 • ÖLÜM AYLIĞI

 • ASKERLİK BORÇLANMASI YOLUYLA KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ

 • ASKERLİK BORÇLANMASINI TAKİP EDEN AYBAŞINDAN İTİBAREN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

5510.S.SGK/21

Esas No. 2007/20136

Karar No. 2009/18

Tarihi: 19.01.2009

 • MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE İŞ GÜCÜ KAYBININ 0’A DÜŞMESİ

 • FİİLİ ÖDEMELER

 • YENİ YASANIN GEÇMİŞE ETKİLİ UYGU-LANAMAYACAĞI

 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde

1088 S.HUMK/77

Esas No. 2007/23515

Karar No. 2008/7946

Tarihi: 26.05.2008

 • TEMSİLCİDE YANILMA

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

Esas No. 2008/6471

Karar No. 2008/8002

Tarihi: 26.05.2008

 • PASİF DÖNEM HESABININ YAPILMA-SININ GEREKMESİ

 • TAZMİNATA ESAS ÜCRETİN BELİRLEN-MESİNDE SOSYAL YARDIMLARINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

Esas No. 2008/7265

Karar No. 2008/8004

Tarihi: 26.05.2008

 • İŞ KAZASI NEDENİYLE BABANIN MADDİ TAZMİNATI

 • BABAYA GELİR BAĞLANIP BAĞLANMA-DIĞININ SORULMASI

 • BAĞLANMAMIŞSA SÜRE VERİLMESİ

 • BABAYA GELİR BAĞLANMIYORSA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41,46

506 S.SSK/26

Esas No. 2007/24634

Karar No. 2008/8129

Tarihi: 27.05.2008

 • ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ

 • MADDİ ZARARDAN TÜM PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN DÜŞÜLMESİNİN GEREK-MESİ

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

Esas No. 2008/4361

Karar No. 2008/10161

Tarihi: 01.07.2008

 • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANININ BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU

 

 
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta