DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2008/3 (18)                                                               

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No. 2007/30777

Karar No. 2008/9219

Tarihi: 21.04.2008                               

 • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH

 • İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI

 • SAVUNMA İÇİN MAKUL BİR SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2008/12851

Karar No. 2008/8003

Tarihi: 10.04.2008                               

MUVAZAA

 • YETKİ DAVASININ KAMU DÜZENİNDEN OLMASI

 • ASIL İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

 • ALT İŞVERENLERLE BİRBİRİNİN AYNISI TİS YAPILMIŞ OLMASINI HUKUKA AYKIRILIĞI ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI

 • ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ SAYILMA

 

Esas No. 2007/18589

Karar No. 2008/7133

Tarihi: 01.04.2008                               

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

 

Esas No. 2007/32439

Karar No. 2008/7134

Tarihi: 01.04.2008                               

 • İŞYERİNİN DEVİRLE ALINMASI

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Esas No. 2007/33244

Karar No. 2008/7135

Tarihi: 01.04.2008                               

 • BANKAYA YATIRILAN ÜCRETE İHTİRAZI KAYIT KONULMAMIŞ OLMASI

 • FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİLLERİN BANKAYA YATIRILANLARINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 • BİLİRKİŞİ TARAFINDAN %30 İNDİRİM YAPILAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE İLAVE %10 İNDİRİM YAPILMASININ İSABETSİZ OLMASI

 

Esas No. 2007/15191

Karar No. 2008/7266

Tarihi: 01.04.2008                               

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE AYNI YERDE GÖREV VE TALİMAT VEREN BİR YÖNETİCİ YA DA ŞİRKET ORTAĞININ OLMASI

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • HAKKANİYET İNDİRİMİ

 • İNDİRİLEN KISIM İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİ

 

Esas No. 2007/14425

Karar No. 2008/6670

Tarihi: 28.03.2008       

 • SENDİKA AİDATI

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE KESİLEN AİDATIN NE ZAMAN YATIRILACAĞININ DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE İHTARA GEREK KALMAMASI

 

Esas No. 2008/828

Karar No. 2008/6866

Tarihi: 31.03.2008                               

 • DÖRT AYLIK ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRENİN KIDEME EKLENMESİ

 • FAİZİN İŞE BAŞLATILMAMA YA DA BİR AYLIK SÜRENİN DOLMASINDAN İTİBAREN İŞLEYECEĞİ

 

Esas No. 2008/4517

Karar No. 2008/6908

Tarihi: 31.03.2008                               

 • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • DAHİLİ DAVALI KURUMUNUN BULUN-MAMASI

 • ISLAH YOLUYLA DA OLSA HASIM DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ

 

Esas No. 2007/29949

Karar No. 2008/7007

Tarihi: 31.03.2008                               

 • İŞE İADE TAZMİNATININ KIDEME GÖRE BELİRLENMESİ

 • HAKİMİN GENEL HUKUK BİLGİSİYLE ÇÖZÜMLEYEBİLECEĞİ KONULARDA BİLİR-KİŞİYE BAŞVURULAMAYACAĞI

 

Esas No. 2007/29966

Karar No. 2008/7020

Tarihi: 31.03.2008                               

 • İŞÇİNİN TALİMATLARA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • HER HATANIN GEÇERLİ YA DA HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURMAYACAĞI

 • İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİNDEN AZ OLMASI FESHİN HAKSIZLIĞINI KALDIRACAĞI ANCAK GEÇERLİ FESHİ KALDIRMAYACAĞI

 

Esas No. 2008/7443

Karar No. 2008/7075

Tarihi: 31.03.2008                               

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 • ESNEK ÇALIŞMANIN ÖZENDİRİLMESİNİN ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINA YOL AÇMAMASININ GEREKMESİ

 • BELİRLİ SÜRELİ OLUP OLMADIĞININ İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

 

Esas No. 2008/4328

Karar No. 2008/6932

Tarihi: 31.03.2008                               

 • İŞE İADE İÇİN SÜRESİNDE BAŞVURU YAPILMIŞ OLMASI

 • İŞVERENİN İŞE DAVETİNE KARŞIN BAŞLAMAMA

 • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/29950

Karar No. 2008/7008

Tarihi: 31.03.2008                               

 • OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENMESİ

 • İŞÇİLERİN AYNI GRUBA GİREN FARKLI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP İŞYERLERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞTIRILDIĞININ İLERİ SÜRÜLMEMESİ

 • SALT FARKLI TÜZEL KİŞİLİKLER ARASINDA ORGANİK BAĞ BULUNDUĞU İÇİN İŞÇİ SAYISININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

Esas No. 2008/4429

Karar No. 2008/6641

Tarihi: 28.03.2008                               

 • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/14392

Karar No. 2008/6663

Tarihi: 28.03.2008                               

 • ÜCRETİN TANIK YA DA İMZALI BORDRO İLE BELİRLENEMEMESİ

 • MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/14643

Karar No. 2008/6770

Tarihi: 31.03.2008                               

 • FAZLA ÇALIŞMADA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/14428

Karar No. 2008/6672

Tarihi: 28.03.2008                               

 • TENKİSAT SIRALAMASINA UYULMAMASI

 • TİS GETİRİLEN YAPTIRIMIN İŞÇİNİN İŞE İADE KAPSAMINDA OLUP OLMAMASINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/27844

Karar No. 2008/6677

Tarihi: 28.03.2008                               

 • ÖRTÜLÜ İŞLETMESEL KARAR

 • TEKNOLOJİ YENİLENMESİNİN İŞÇİ AZALMASI GETİRDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/27844

Karar No. 2008/6677

Tarihi: 28.03.2008                               

 • GEÇERSİZ NEDEN

 • SENDİKAL FESİH İDDİASININ YETERİNCE ARAŞTIRILMAMASI

 

Esas No. 2007/29135

Karar No. 2008/6700

Tarihi: 28.03.2008                               

 • ÖZELLEŞTİRME SONRASI ALT İŞVEREN UYGULAMASINA GEÇME

 • KADROLU İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARTMA

 • MUVAZAANIN BELİRLENMESİ ÜZERİNE YÜKSEK ÜCRETLİ İŞÇİLERİ ÇIKARTMAK İÇİN BÖLÜM KAPATILMASI

 • KAPATMANIN SÜREKLİ OLMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No. 2007/14312

Karar No. 2008/6730

Tarihi: 28.03.2008                               

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

 • ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN GÖZETİLME-SİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/14313

Karar No. 2008/6731

Tarihi: 28.03.2008                               

 • İBRANAMENİN SERBEST İRADE İLE İMZALANMADIĞI İDDİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/13508

Karar No. 2008/6747

Tarihi: 28.03.2008                               

 • HAKLI NEDENİ İŞVERENİN KANITLAYA-MAMASI

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

Esas No. 2007/14057

Karar No. 2008/6618

Tarihi: 27.03.2008                   

 • İŞE İADE KARARININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ

 • İŞE İADE KARARI VERİLEN İŞÇİ İÇİN AYRICA KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

 • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN İŞE İADE KARARINA KARŞIN İŞE BAŞLATILMADIĞI TARİHTEN İŞLEYECEĞİ

 

Esas No. 2008/10241

Karar No. 2008/6580

Tarihi: 27.03.2008                               

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/9975

Karar No. 2008/6368

Tarihi: 25.03.2008                               

 • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

 • YEMİN

 • KESİN YEMİN

 • TAMAMLAYICI YEMİN

 • TÜZEL KİŞİYE YEMİN TEKLİFİ

 

Esas No. 2007/9975

Karar No. 2008/6368

Tarihi: 25.03.2008                               

 • ELLİDEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TARIM VE ORMAN İŞLERİ

 • GÖREV

 • İŞÇİNİN UYUMASI

 • UYUMAYA KULLANILAN İLACIN YOL AÇIP AÇMADIĞININ UYUMANIN İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇIP AÇMADIĞININ BELİRLENMESİ

 • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

 

Esas No. 2007/37108

Karar No. 2008/6384

Tarihi: 25.03.2008       

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİ OLGUSUNUN GENİŞ ANLAMDA ÜCRETİ KAPSAMASI

 • FAZLA ÇALIŞMALARINDA BU KAPSAMA GİRMESİ

 • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

 • BİRİM AMİRİ OLARAK ÜSTÜ BULUNAN İŞÇİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİSİ BELİRLEYEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

 

Esas No. 2007/37113

Karar No. 2008/6385

Tarihi: 25.03.2008                               

 • MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞU

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNMA

 • KÖTÜ NİYET İSTENİLEMEYECEĞİ

 • FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILABİLECEK KISMININ YILDA 270 SAATİ GEÇEMEYECEĞİ

 • TANIKLA KANITLAMA

 • ZAMAN AŞIMI SÜRESİNİN FAZLA ÇALIŞMALARDA BEŞ YIL OLMASI

 • FAZLA ÇALIŞMALARDAN %60 OLARAK YAPILAN İNDİRİMİN YÜKSEK OLMASI

 

Esas No. 2007/37200

Karar No. 2008/6387

Tarihi: 25.03.2008

 • İHBAR TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN AYLIK GİYDİRİLMİŞ ÜCRETE GÖRE HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 • İKRAMİYE VE İZİN ÜCRETİN ÇIPLAK ÜCRETE GÖRE HESAPLANACAĞI

 

Esas No. 2007/27596

Karar No. 2008/5990

Tarihi: 24.03.2008                               

 • TENKİSAT

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN SIRALAMAYA UYULMASININ GEREKMESİ

 • EMEKLİLİĞİ DOLANLARIN ÇIKARTILMASINDA OBJEKTİF DAVRANILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/27683

Karar No. 2008/5996

Tarihi: 24.03.2008                               

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEÇERLİ NEDENİN BULUNMAMASI

 

Esas No. 2007/27699

Karar No. 2008/6006

Tarihi: 24.03.2008                               

 • İŞ YERİNDE OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİ

 • İŞYERİ

 • BELİRLİ BELİRSİZ SÜRELİ ÇALIŞANLAR

 • İŞE İADE DAVASI AÇMIŞ İŞÇİLER OTUZ SAYISINDA DİKKATE ALINIRLAR

 • ÇIRAK, STAJER KONUMUNDA ÇALIŞANLAR, SÜREKSİZ İŞLERİ YAPANLAR ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ OTUZ SAYISINDA DİKKATE ALINMAZLAR

 • BİRLİKTE İSTİHDAMDA TÜM ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLARIN OTUZ SAYISININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2008/10363

Karar No. 2008/6019

Tarihi: 24.03.2008                               

 • GEÇERLİ NEDEN

 • İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KASTEN İHMAL ETMESİNİN ŞART OLMAMASI

 • İŞÇİNİN KUSURUNA DAYANMAYAN DAVRANIŞLARIN KURAL OLARAK GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURMAMASI

 

Esas No. 2008/7977

Karar No. 2008/6091

Tarihi: 24.03.2008                               

 • İŞLETMESEL KARAR

 • SENDİKAYLA YAPILMIŞ TENKİSATA İLİŞKİN PROTOKOLÜN BULUNMAMASI

 • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜMÜN KAPATILMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No. 2008/923

Karar No. 2008/5603

Tarihi: 21.03.2008                               

 • FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI

 • ÜCRET BORDROLARI

 • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENMESİ

 • GÜNDE 11 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİ AŞMASA DA FAZLA ÇALIŞMA SAYILACAĞI

 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

 • FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILMASI

 • YILDA 270 SAATİ AŞAN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KABUL EDİLEMEYECEĞİ

 • FAZLA ÇALIŞMADAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ KOŞULLARI

 

Esas No. 2007/26223

Karar No. 2008/3035

Tarihi: 03.03.2008                               

 • İŞÇİNİN İŞVEREN ALEYHİNE İCRA TAKİBİNDE BULUNMASI

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ

 • DEĞİŞİKLİK FESHİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No. 2007/9302

Karar No. 2008/2652

Tarihi: 27.02.2008                               

 • İŞÇİNİN ÖZEN BORCU

 • OTUZ GÜNLÜK ÜCRET TUTARINDA ZARAR

 • İŞÇİNİN KUSURUNUN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • İSPAT YÜKÜ

 

Esas No. 2007/9789

Karar No. 2008/2664

Tarihi: 27.02.2008                               

 • EMARE (KARİNE)

 • DOLAYISIYLA İSPAT

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

Esas No. 2007/11991

Karar No. 2008/2566

Tarihi: 26.02.2008                               

 • İMZALI ÜCRET BORDROSUNUN BAĞLAYICILIĞI

 • UZUN SÜRE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN TEK DÜZE ÜCRETLE DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

 

Esas No. 2008/1289

Karar No. 2008/1991

Tarihi: 25.02.2008

 • İŞYERİ

 • İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİNE ESAS İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

 

Esas No. 2008/3735

Karar No. 2008/2001

Tarihi: 25.02.2008                               

 • İŞLETMESEL KARAR

 • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI UYGULANIP UYGULANMADIĞI

 • İŞLETMESEL KARARDA İŞVERENİN KEYFİ DAVRANIP DAVRANMADIĞI

 

Esas No. 2008/1246

Karar No. 2008/1880

Tarihi: 22.02.2008                               

 • GREV VE LOKAVT DIŞI KALACAK PERSONELİN BİR KEZ TESPİT EDİLİP KESİNLEŞMESİ

 • GREV VE LOKAVT DIŞI KALACAK PERSONEL İÇİN EK TESPİT YAPILAMAYACAĞI

 • YAPILACAK HER EK TESPİTİN GREVİ ETKİSİZLEŞTİRMESİ NEDENİYLE YASAYA AYKIRI OLMASI

 

Esas No. 2007/41771

Karar No. 2008/1374

Tarihi: 21.02.2008                               

 • ARA DİNLENMESİ

 • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN 10 SAATİ AŞMASI DURUMUNDA ARA DİNLENMESİNİN 1,5 SAAT OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/10432

Karar No. 2008/1595

Tarihi: 21.02.2008                               

 • İMZALI ÜCRET BORDROSU

 • FAZLA ÇALIŞMA VE GENEL TATİL SÜTUNLARINDA “0” YAZMASI

 • İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPTIĞINI GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞINI KANIT-LAMASI DURUMUNDA BU ALACAKLARA HAK KAZANACAĞI

 

Esas No. 2007/9343

Karar No. 2008/1730

Tarihi: 21.02.2008                               

 • DEVAMSIZLIĞIN AÇIKÇA KANITLANA-MAMASI

 • İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ

 

Esas No. 2007/24530

Karar No. 2008/171

Tarihi: 18.02.2008                               

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASININ, YENİLENMESİNİN KOŞULLARI

 • OBJEKTİF NEDENLER

 • İŞİN SÜREKLİ OLMASI

 • BELİRSİZ SÜRELİ SAYILMA

 • HASTALIK VEYA KAZA NEDENİYLE İŞ BEKLEME SÜRESİNDE İŞE GEÇİCİ DEVAMSIZLIĞIN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLMAMASI

 

Esas No. 2007/24556

Karar No. 2008/182

Tarihi: 18.02.2008                               

 • İŞE İADE DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ

 • FESİH TEBLİĞ EDİLMEMİŞSE DAVA AÇMA SÜRESİ

 • FESİH TEBLİĞ EDİLMİŞ İŞÇİ TEBLİĞDEN İMTİNA ETMİŞSE DAVA AÇMA SÜRESİ

 • EYLEMLİ FESİHTE DAVA AÇMA SÜRESİ

 • BİLDİRİMLİ FESİHTE DAVA AÇMA SÜRESİ

 • İŞÇİNİN FESİH BİLDİRİMİNE İDARİ İTİRAZININ YA DA RAPORLU OLMASININ SÜREYİ KESMEMESİ

 

Esas No. 2007/24560

Karar No. 2008/186

Tarihi: 18.02.2008                               

 • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU

 

Esas No. 2007/24595

Karar No. 2008/193

Tarihi: 18.02.2008                               

 • FESİH HAKKININ NİTELİĞİ

 • ŞARTLI İSTİFA OLAMAYACAĞI

 • İSTİFANIN ŞARTLI İKALE NİTELİĞİNDE OLMASI

 • İRADENİN FESADA UĞRATILMASI OLASILIĞI

 • İŞVEREN VEKİLİNİN YETKİSİZDE OLSA YAPTIĞI FESHİN SONUÇLARINI DOĞURMASI

 

Esas No. 2008/2497

Karar No. 2008/258

Tarihi: 18.02.2008       

 • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

 • ALT İŞVERENE DEVRİN İŞLETMESEL KARAR NİTELİĞİNDE OLMASI

 • YARGISAL DENETİM

 • SENDİKAL NEDEN İDDİASININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2008/4545

Karar No. 2008/411

Tarihi: 18.02.2008                   

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN FESİH

 • DEĞİŞİKLİK FESHİNDE YAZILILIĞIN GEÇERLİLİK KOŞULU OLMASI

 • YÖNETİM HAKKI VE YÖNETİM HAKKININ SINIRLARI

 • İŞLETMESEL KARARLARIN YARGISAL DENETİMİ

 • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • DEĞİŞİKLİK FESHİ YAPILMADAN ÖNCE İŞÇİLERİ DİĞER BÖLÜMLERDE ÇALIŞTIRMA OLANAĞININ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 

Esas No. 2007/31303

Karar No. 2008/106

Tarihi: 12.02.2008                   

 • İŞYERİ DEVRİ

 • EVREDEN İŞVERENİN FESHE BAĞLI HAKLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞI

 • DEVİR SONRASINDA DOĞAN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DEVREDEN İŞVERENİN SORUMLU OLMAYACAĞI

 • DEVREDEN İŞVERENİN KIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞUNUN DEVİR TARİHİNDEKİ KIDEM SÜRESİ VE ÜCRETLE SINIRLI OLACAĞI

 

Esas No. 2007/31462

Karar No. 2008/108

Tarihi: 12.02.2008                               

 • EŞİT İŞLEM BORCU

 • TAM SÜRELİ ÇALIŞANLA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ARASINDA AYRIMCILIK YAPILAMAYACAĞI

 • İŞYERİ HEKİMİ

 • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 • İHBAR TAZMİNATI

 

Esas No. 2007/31668

Karar No. 2008/109

Tarihi: 12.02.2008                               

 • AMATÖR ŞUBELERİN HUZUR HAKKININ GENEL KURUL KARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK  DÜŞÜRÜLMESİ

 • SENDİKA YÖNETİM KURULU KARARININ GENEL KURUL KARARINA UYGUN OLUP OLMADIĞININ DENETLENMESİ

 

Esas No. 2007/33247

Karar No. 2008/114

Tarihi: 12.02.2008                   

 • BİRLİKTE İSTİHDAM

 • EŞİT İŞLEM BORCU

 • EŞİT İŞLEM BORCUNUN BİRLİKTE İSTİHDAM EDİLENLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  

Esas No. 2007/33250

Karar No. 2008/117

Tarihi: 12.02.2008                               

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

 • Ş GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMA

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ

 

Esas No. 2007/40188

Karar No. 2008/119

Tarihi: 12.02.2008                               

 • FAZLA ÇALIŞMA VE DİĞER İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENMEMESİ

 • İŞÇİLERİN İŞYERİNDEN AYRILMALARI

 • EYLEMLİ OLARAK HAKLI FESİH

 • KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No. 2007/30448

Karar No. 2007/39163

Tarihi: 25.12.2007       

 • İŞYERİNİN KAPATILMASI

 • KAPATILAN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN BİR BAŞKA KAMU KURULUŞUNA DEVRİ

 • KAPATILAN İŞYERİNDEKİ TİS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

 • TİS ART ETKİSİ

 

Esas No. 2007/24655

Karar No. 2007/37397

Tarihi: 10.12.2007                               

 • ÖNEL VERİLEREK YAPILAN FESİH

 • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN ÖNEL TARİHİNDE BAŞLAMASI

 • BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

 

Esas No. 2007/37366

Karar No. 2007/33647

Tarihi: 13.11.2007                                

 • İŞLETME KREDİSİ FAİZİ

 • UYGULAYAN BANKAYA SORULMASININ ZORUNLU OLMASI

 

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No. 2007/3634

Karar No. 2008/80

Tarihi: 21.01.2008       

 • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN HER-HANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAĞLI ÇALIŞMANIN BAŞLAMASIYLA SONA ERMESİ

 • YAZILI BAŞVURU OLMASA DA PRİM ÖDEMEK SURETİYLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İRADESİNİN ORTAYA KONULA-BİLECEĞİ

 

Esas No. 2007/4129

Karar No. 2008/756

Tarihi: 31.01.2008

 • İŞ KAZASI SONRASI İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNE GÖRE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

 

Esas No. 2007/3631

Karar No. 2007/7907

Tarihi: 15.05.2007                               

 • KIZ ÇOCUKLARINA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ ANCAK KENDİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SİGORTALI OLMALARI HALİN-DE KESİLEBİLECEĞİ

 • ANA BABA ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARINA VEFAT EDEN EŞLERİNDEN DOLAYI DA AYLIK BAĞLANABİLECEĞİ

 

Esas No. 2006/3686

Karar No. 2006/11161

Tarihi: 19.09.2006

 • EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ

 • YETKİLİ MAHKEMENİN ALACAĞIN 6183 YASA UYGULANMASINDAN DOĞMASI HALİNDE ALACAKLI SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNÜN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ OLACAĞI

 • 6183 SAYILI YASADAN KAYNAKLANMAYAN ALACAKTA YETKİLİ MAHKEMENİN KURUM BAŞKANLIĞININ BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ OLACAĞI

 

Esas No. 2006/3174

Karar No. 2006/10443

Tarihi: 06.07.2006                               

 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ BİRLEŞMİŞ OLMASI

 • ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİR ŞAHISTA BİRLEŞMESİYLE BORCUN SONA ERECEĞİ

 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No. 2007/19869

Karar No. 2007/6065

Tarihi: 17.04.2008       

 • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

 • KUSUR RAPORUNUN ILO VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN BELİRLEDİĞİ İLKELERE UYGUN DAĞITILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2006/16841

Karar No. 2007/10423

Tarihi: 27.06.2007

 • ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİNE Mİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE Mİ ÇALIŞILDIĞININ TESPİTİ

 • ÇIRAĞIN ÇIRAKLIK YASASINDAKİ TANIMA UYGUN OLMASININ YANINDA MESLEĞİ ÖĞRENME İLE EMEKTEN YARARLANMA UNSURLARINDAN HANGİSİNİN BASKIN OLDUĞUNUN TESPİTİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2006/18008

Karar No. 2007/7460

Tarihi: 03.05.2007

 • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

 • ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUK RİSKİNİ SİGORTA ETTİRMESİ

 

Esas No. 2007/2485

Karar No. 2007/7459

Tarihi: 03.05.2007

 • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT HESABI

 • PASİF DÖNEMİN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMAYA DAHİL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2006/18008

Karar No. 2007/7460

Tarihi: 03.05.2007

 • İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT

 • MADDİ TAZMİNATIN HESAPLANMA YÖNTEMİ

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta