DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2008/2 (17)                                                               

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No. 2007/9-119

Karar No. 2007/119

Tarihi: 07.03.2008                   

 • SÖZLEŞMELİ (4/C) STATÜSÜNE GEÇMEK İÇİN İSTİFA

 • SÖZLEŞMELİ STATÜSÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILAN İSTİFANIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKKI DOĞURMAYACAĞI

 

Esas No. 2008/21-53

Karar No. 2008/107

Tarihi: 06.02.2008 

 • İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELEN İŞÇİ

 • MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ADI ALTINDA İŞVEREN TARAFINDAN ÖDEME YAPILMASI

 • İŞÇİNİN İBRANAME VERMESİ

 • İBRANAMENİN MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN OLANININ MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ İLKESİ GEREĞİ GEÇERLİ OLDUĞU

 • İBRANAMEYE KARŞIN DAVA AÇAN İŞÇİNİN İLERİ SÜRMESE DE  BU DAVASININ İBRANAMENİN MÜZAYAKA HALİNDE VERİLDİĞİ İDDİASINI DA İÇERECEĞİ

 • EDİMLER ARASINDA MAKUL BİR DENGE BULUNMAYAN TARAFLARDAN BİRİSİNE AŞIRI YARARLANMA SAĞLAYAN SÖZLEŞMEYE KARŞI DAVA AÇILABİLECEĞİ

 • EDİMLER ARASINDA AÇIK BİR DENGESİZLİĞİN BULUNMASI HALİNDE İBRANAMENİN MAKBUZ OLARAK KABUL EDİLEBİLECEĞİ

 

Esas No. 2007/9246

Karar No. 2007/37349

Tarihi: 10.12.2007                               

 • GEÇİCİ GÖREV EK ÖDENEĞİ

 • İŞVERENİN GEÇİCİ GÖREVE İŞÇİNİN İSTEĞİ İLE GÖNDERMESİ

 • İŞÇİNİN EK ÖDENEĞİ HAK EDEMEYECEĞİ

 

Esas No. 2007/32136

Karar No. 2007/37354

Tarihi: 10.12.2007       

 • ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU

 • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİNİN İŞÇİ-SİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN MÜNHASIRAN ASIL İŞVERENİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞIYOR OLMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/20796

Karar No. 2007/37365

Tarihi: 10.12.2007       

 • TAHKİM SÖZLEŞMESİ

 • TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASININ İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİ KOŞULUNA BAĞLANMASI

 • BİR TARAFIN DİĞER TARAF ÜZERİNDE EKONOMİK GÜCÜNÜ KULLANARAK BASKI KURMASI

 • GEÇERSİZ TAHKİM SÖZLEŞMESİ

 • GEÇERSİZ TAHKİM SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ

 

Esas No. 2007/36032

Karar No. 2007/37214

Tarihi: 06.12.2007                               

 • İŞYERİNİN KAMU KURULUŞU OLMASI

 • RESMİ NİTELİKTEKİ İŞYERİ KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/8638

Karar No. 2007/37243

Tarihi: 06.12.2007       

 • FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİ ALACAKLARINA MEVDUAT FAİZİ UYGULANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/31491

Karar No. 2007/36852

Tarihi: 05.12.2007       

 • ARA DİNLENMESİ

 • İŞYERİNDEN AYRILMA OLANAĞININ BULUNMAMASI

 • ARA DİNLENMESİNDE ÇALIŞMADAN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN FİİLİ ÇALIŞMANIN OLMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/35738

Karar No. 2007/36888

Tarihi: 05.12.2007                               

 • KAZANILMIŞ HAK İLKESİ

 • KARŞI DAVA KISMEN KABUL EDİLDİĞİNDEN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/27497

Karar No. 2007/36892

Tarihi: 05.12.2007                               

 • MEVSİMLİK İŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

 • İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞ ÇALIŞMA SÜRELERİ DİKKATE ALINARAK MEVSİMLİK İŞÇİ OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI

 

Esas No. 2007/32034

Karar No. 2007/36903

Tarihi: 05.12.2007       

 • GEMİ ADAMI OLARAK ÇALIŞMA

 • TİS’DE DENİZ İŞ KANUNU’NA TABİ OLDUKLARININ KARARLAŞTIRILMASI

 • RESMİ İŞYERİ PUANTAJ KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 • FAZLA ÇALIŞMANIN DENİZ İŞ KANUNU’NA GÖRE HESAPLANMASI

 

Esas No. 2007/22476

Karar No. 2007/36807

Tarihi: 04.12.2007                               

 • İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI

 • İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ İSTEM DIŞI ALT SINIRDAN BELİRLENMESİNİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNİ GEREKTİRMEMESİ

 

Esas No. 2007/22480

Karar No. 2007/36809

Tarihi: 04.12.2007                               

 • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÜCRETSİZ FAZLA ÇALIŞMAYA KALMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN SONA  ERDİRİLMESİ

 • SOMUT OLARAK BELİRLENEN FESİH NEDENİ KARŞISINDA SENDİKAL NEDENİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ

 

Esas No. 2007/22866

Karar No. 2007/36816

Tarihi: 04.12.2007                               

 • İŞÇİNİN GİRDİ ÇIKTI YAPILARAK ÇALIŞTIRILMASI

 • YAZILI FESİH BİLDİRİMİNDE BELİRTİLEN SÜRELERDEN SONRADA İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞININ KANITLANMIŞ OLMASI

 • HAK  DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMEDİĞİ

 

Esas No. 2007/31124

Karar No. 2007/36310

Tarihi: 03.12.2007       

 • NEMA ALACAĞI

 • KOŞULLARI OLUŞMADAN SİSTEMDEN ÇIKMA İSTEMİNİN GEÇERSİZLİĞİ

 • İŞVERENİN CEZASIYLA BİRLİKTE YATIRDIĞI BÖLÜMDEN SSK’NIN SORUMLU OLACAĞI

 

Esas No. 2007/38880

Karar No. 2007/36640

Tarihi: 03.12.2007                                                       

 • DAVANIN İLK OTURUMDAN ÖNCE KABUL EDİLMESİ

 • YARGILAMA SIRASINDA ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ

 • ASIL ALACAK YÖNÜNDEN DAVANIN KONUSUZ KALMASI

 • ÖDEME TARİHİNE KADAR FAİZİ VE KISMEN VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/25124

Karar No. 2007/35726

Tarihi: 28.11.2007                               

 • MEMURLAR İÇİN ÖN GÖRÜLEN İKRAMİYEDEN İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN DAVACININ YARARLANAMAYACAĞI

 • MİKTARLARI BELİRLENEBİLEN ALACAKLAR İÇİN AÇILAN EK DAVALAR İÇİN AYRI AYRI VEKALET ÜCRETİNE HÜKME-DİLEMEYECEĞİ

 

Esas No. 2007/38695

Karar No. 2007/35306

Tarihi: 26.11.2007       

 • MUVAZAA

 • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN OLARAK GÖSTERİLEN İŞLETMEYİ KENDİSİNİN KURMASI

 • MUVAZAALI ALT İŞVERENİN İŞVEREN SIFATININ BULUNMAMASI

 

Esas No. 2007/37878

Karar No. 2007/35335

Tarihi: 26.11.2007                               

 • ÖZEL HAKEM

 • ÖZEL HAKEM ANLAŞMASININ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YAPILMIŞ OLMASININ TEK BAŞINA SERBEST İRADEYİ ORTADAN KALDIRDIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ

 • GÖREV YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNİN GEREKECEĞİ

 

Esas No. 2007/35466

Karar No. 2007/35351

Tarihi: 26.11.2007       

 •  NEMA ALACAĞI

 •  İŞÇİ ÜCRETİNDEN TASARRUF KESİNTİSİNİN KESİLMEMESİ

 •  KESİNTİ YAPILMAYAN İŞÇİDE KALAN KISIM İÇİN NEMA HESAPLANAMAYACAĞI

 

Esas No. 2007/16156

Karar No. 2007/30231

Tarihi: 15.10.2007       

 • ALTI AYLIK KIDEMİN HESABI

 • ÜCRETİN ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLMASI

 • ÜCRET ÖDENEN GÜNÜN ÇALIŞILDIĞININ KABULÜ

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLMA

 • KANIT YÜKÜ

 

Esas No. 2007/5961

Karar No. 2007/34812

Tarihi: 22.11.2007

 • MEMURLUKTA GEÇEN SÜRE

 • KIDEM TAZMİNATI İÇİN HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ

 • MEMURİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN TAVANDAN İKRAMİYE ÖDENMİŞ OLMASI

 • KIDEM TAZMİNATININ HESABINDA MEMURİYET SÜRESİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

Esas No. 2007/7830

Karar No. 2007/34898

Tarihi: 22.11.2007       

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • İHTARNAMEYLE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMENİN ZAMAN AŞIMINI KESMEYECEĞİ

 

Esas No. 2007/8406

Karar No. 2007/34928

Tarihi: 22.11.2007                               

 • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET

 • İKRAMİYENİN BİR YILLIK TUTARININ 365’E BÖLÜNEREK GÜNLÜK ÜCRETE EKLENMESİ

 

Esas No. 2007/7534

Karar No. 2007/34760

Tarihi: 21.11.2007                                

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN  DEVREDİLMESİ

 • ÜCRET VE İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

 • ŞARTLI İSTİFA DİLEKÇESİ ALINMASI

 • KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No. 2007/26287

Karar No. 2007/34662

Tarihi: 20.11.2007                               

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • ÇALIŞMA SAATLERİ DİKKATE ALINARAK ARA DİNLENME SÜRESİNİN GÜNDE 2 SAAT OLARAK BELİRLENMESİ

 • YILLIK İZİNDE OLUNAN DÖNEM İÇİN FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANAMAYACAĞI

 • ÜCRET BORDROSUNDA FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUK YAPILMIŞ İMZADA BULUNDUĞUNDAN BU DÖNEMLERDE DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ EŞ DEĞER YAZILI DELİL İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/26362

Karar No. 2007/34664

Tarihi: 20.11.2007                               

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN AYLIK ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILMASI

 • YILDA 270 SAAT İÇİN FAZLA ÇALIŞMALARIN ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILMASININ GEÇERLİ OLACAĞI

 

Esas No. 2007/27454

Karar No. 2007/34667

Tarihi: 20.11.2007       

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • İŞÇİNİN NOTERDEN İHTARNAME DÜZENLEYEREK YASAL HAKLARINI ALA-BİLMEK İÇİN İBRANAME İMZALADIĞINI BİLDİRMESİ

 • AYNI GÜN İSTİFA VE İBRANAMENİN İMZALANMASI

 • İBRA BELGESİYLE SAVUNMANIN ÇELİŞMESİ

 • İŞÇİLİK HAKLARINI ALABİLMEK İÇİN İSTİFA VE İBRA BELGESİNİN İMZALANMASI

 

Esas No. 2007/27457

Karar No. 2007/34668

Tarihi: 20.11.2007

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ

 • KALAN SÜRE İÇERİSİNDE İŞÇİNİN NİTELİKLERİ İŞ BULMAYA UYGUNKEN KASTEN İŞ ARAMAMASI

 • BU SOMUT DURUMA GÖRE KALAN SÜRE GELİRİNDEN %60 İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/7659

Karar No. 2007/34356

Tarihi: 19.11.2007

 • ISLAH DİLEKÇESİYLE MEVDUAT FAİZİ İSTENMESİ

 • İŞÇİLİK ALACAKLARINA YASAL FAİZ YÜRÜTÜLEMEYECEĞİ

 • İŞÇİLİK ALACAKLARINA MEVDUAT FAİZİ YÜRÜTÜLMESİNİN GEREKMESİ

Esas No. 2007/7672

Karar No. 2007/34357

Tarihi: 19.11.2007                                

 • KESİNTİSİZ ÇALIŞMA İDDİASI

 • SSK KAYITLARINDA FARKLI İŞYERLERİNDE GÖSTERİLME

 • FİİLİ ÇALIŞILAN İŞVERENE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/22408

Karar No. 2007/34414

Tarihi: 19.11.2007                                

 • İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN BELİRLENMESİNDE TİS’DE BELİRLENEN TENKİSAT KURALINA UYULMAMIŞ OLMASI

 • BAKANLAR KURULU KARARI İLE GETİRİLEN İSTİHDAM SINIRLAMASININ FESHE NEDEN OLAMAYACAĞI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No. 2007/2553

Karar No. 2007/30818

Tarihi: 18.10.2007      

 • İHALEYİ KAYBEDEN İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDEN BİR AY SONRA İHALEYİ KAZANAN İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMANIN İŞYERİ DEVRİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/22410

Karar No. 2007/34416

Tarihi: 19.11.2007

 • FESİH SEBEBİNİN AÇIK VE KESİN OLARAK BELİRTİLMEMİŞ OLMASI

 • EMEKLİLİĞİN TEK BAŞINA FESİH NEDENİ OLMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No. 2007/32998

Karar No. 2007/34482

Tarihi: 19.11.2007                                

 • İŞLETME İÇİ NEDENLERLE İŞÇİ FAZLALIĞININ OLUŞTUĞU İDDİASINA

 • EMEKLİLİĞE HAK KAZANMIŞ OLMANIN GENEL VE OBJEKTİF BİR ÖLÇÜT OLARAK UYGULANIP UYGULANMADIĞININ BELİRLENMESİ

 

Esas No. 2007/32233

Karar No. 2007/34649

Tarihi: 19.11.2007                                

 • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALACAKLARINDAN MÜTESELSİLEN SORUMLU OLMASI

 • VERGİ İADESİ ALACAĞININ DA BU KAPSAMDA OLMASI

 

Esas No. 2007/8381

Karar No. 2007/36152

Tarihi: 19.11.2007        

 • EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞME-SİNİN SONA ERDİRİLMESİ

 •  İŞÇİYE İHBAR ÖNELİ ÖDENMEYECEĞİ

 •  KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No. 2007/5954

Karar No. 2007/34175

Tarihi: 14.11.2007        

 • ARA DİNLENMESİ

 • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ 10 SAATTE KADAR OLAN DURUMLARDA 1 SAAT 10 SAATİ AŞAN DURUMLARDA 1,5 SAAT ARA DİNLENME-SİNİN  DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

 • İHTİRAZİ KAYIT KONULMAKSIZIN İMZALANAN BORDRO DÖNEMLERİ İÇİN FAZLA ÇALIŞMANIN HESAPLANAMAYACAĞI

 

Esas No. 2007/7418

Karar No. 2007/34213

Tarihi: 14.11.2007        

 • İŞE GİRERKEN SENET İMZALATTIRILDIĞI İDDİASI

 • SENET TEHDİDİ İLE İSTİFA DİLEKÇE-SİNİN İMZALATTIRILDIĞININ İLERİ SÜRÜLMESİ

 • SENET VE BASKIYLA İSTİFA İDDİALARININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/7436

Karar No. 2007/34222

Tarihi: 14.11.2007                                

 • YILLIK İZİN ALACAĞI

 • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 • YILLIK İZNİN İMZALI İZİN DEFTERİ YADA EŞ DEĞER BELGELERLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/5179

Karar No. 2007/30263

Tarihi: 31.10.2007                               

 • İBRANAME

 • İBRANAMENİN BASKI ALTINDA ALINDIĞI İDDİASI İLE BİR YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE DAVA AÇILMAMIŞ OLMASI

 • FESİHTEN SONRA ALINAN İBRANAMENİN GEÇERLİ OLACAĞI

 

Esas No. 2007/31525

Karar No. 2007/31767

Tarihi: 30.10.2007                               

 • MADDİ HATA NEDENİYLE YARGITAY KARARIN DÜZELTİLMESİ

 • İŞÇİNİN FESİH ÖNCESİ İŞVERENLE ANLAŞMA YAPMADIĞININ ANLAŞILMASI

 •  

Esas No. 2007/35668

Karar No. 2007/31775

Tarihi: 30.10.2007                               

 • İŞLETMESEL NEDENLERLE FESİH

 • İŞLETMESEL KARARININ TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANDIĞINI FESHE SON ÇARE OLARAK BAŞVURULDUĞUNU İŞVERENİN KANITLAYAMAMASI

 •  

 

Esas No. 2007/19022

Karar No. 2007/31935

Tarihi: 30.10.2007       

 • ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKEN GÜN İLE İŞ GÖRMEKTEN KAÇINMA HAKKININ KULLANILDIĞI TARİH ARASINDA 20 GÜNLÜK SÜRE GEÇME KOŞULUNUN GERÇEKLEŞ-MEMESİ

 • İKRAMİYELERİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN ÖDENMİŞSE TARİHLERİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/5276

Karar No. 2007/30868

Tarihi: 22.10.2007

 • DEVAMSIZLIĞIN HAKLI NEDENLERE DAYANMASI

 • FESİH HAKKININ SÜRESİ İÇERİSİNDE KULLANILMAMASI

 • KIDEMLİ İŞÇİNİN KIDEME BAĞLI HAKLARINI BIRAKARAK İŞTEN AYRILMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYMAMASI

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI

 

Esas No. 2007/16878

Karar No. 2007/30923

Tarihi: 22.10.2007                   

 • ŞÜPHE FESHİ

 • OBJEKTİF OLAYLARA DAYALI GÜÇLÜ BİR ŞÜPHENİN BULUNMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No. 2007/17124

Karar No. 2007/30941

Tarihi: 22.10.2007                               

 • BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNE BAŞVURABİLMEK İÇİN HAKİMİN GENEL HUKUK BİLGİSİYLE ÇÖZEMEYECEĞİ  ÇÖZÜMÜ TEKNİK VEYA ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN BİR DURUMUN OLMASININ GEREKMESİ

 • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESİHTE SAVUNMA ALINMASINA GEREK OLMAMASI

 • SALT İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ OLMANIN SENDİKAL NEDENLERLE FESİH ANLAMINA GELMEYECEĞİ

 • BELEDİYE YASASININ PERSONEL GİDERLERİNİN %30 AŞMAYACAĞI KURALININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN YETERLİ OLMAYACAĞI

 

Esas No. 2007/17135

Karar No. 2007/30948

Tarihi: 22.10.2007                               

 • İŞÇİNİN RAPOR SONRASI ESKİ İŞİNE BAŞLAMASINA İZİN VERİLMEMESİ

 • ESKİ İŞİNE BAŞLATMAMANIN EYLEMLİ FESİH OLMASI

 • İŞE İADE DAVASININ FESİHTEN SONRA BİR AY İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

 • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE İADE DAVASI AÇILAMAYACAĞI

 

Esas No. 2007/17306

Karar No. 2007/31062

Tarihi: 22.10.2007                               

 • ASIL İŞİN ALT İŞVERENE VERİLEBİLMESİ İÇİN İŞLETME VE İŞİN GEREĞİ İLE TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİREN BİR İŞ OLMASI

 • BELEDİYELERİN ASIL İŞLERİNİ İHALE EDEBİLECEKLERİ

 • YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN UYGULAMASININ YENİDEN YAPILANDIRMA NİTELİĞİNDE OLDUĞU

 • GENEL MUVAZAA HÜKÜMLERİNE GÖRE İHALENİN MUVAZAALI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/17449

Karar No. 2007/31073

Tarihi: 22.10.2007                               

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

 • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN KABUL EDİLMEMESİ ÜZERİNE FESİH

 • YAZILI YAPILMAMIŞ OLMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 •  

Esas No. 2007/5161

Karar No. 2007/30857

Tarihi: 18.10.2007                               

 • KESİN SÜRENİN İDDİA VE SAVUNMAYI KISITLAMAYACAK UYGUN BİR SÜRE OLMASININ GEREKMESİ

 • RE’SEN KARAR VERİLEN ARA KARARININ GİDERLERİNİN TARAFLARCA KARŞILAN-MAMASI HALİNDE DEVLET HAZİNESİNDEN ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ

 

Esas No. 2007/2624

Karar No. 2007/30654

Tarihi: 17.10.2007  

 • BİRLİKTE İSTİHDAM

 • MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

 • İŞİN NİTELİĞİ GEREĞİ SADECE KIŞ AYLARINDA FAZLA ÇALIŞMA YAPILABİLMESİ

 

Esas No. 2007/5178

Karar No. 2007/30721

Tarihi: 17.10.2007       

 • MEVSİMLİK İŞ

 • MEVSİMLİK İŞTE YILDA 11 AY VE DAHA FAZLA ÇALIŞILDIĞI KABUL EDİLEREK YILLIK İZİN HESABINDA BU SÜRELERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

Esas No. 2007/2530

Karar No. 2007/30141

Tarihi: 15.10.2007       

 • FAZLA ÇALIŞMA HESABI

 • TEKNİK OLARAK YIL SÜRESİNCE FAZLA ÇALIŞMANIN OLANAKLI OLMAMASI

 • TÜM YIL ÜZERİNDEN FAZLA ÇALIŞMA HESAPLANAMAYACAĞI

 

Esas No. 2007/16151

Karar No. 2007/30228

Tarihi: 15.10.2007                               

 • İŞLETMESEL NEDENE DAYALI FESİHLERİN YARGI DENETİMİNE TABİ OLMASI

 • İŞLETMESEL KARARIN AMACI YARGI DENETİMİNİN DIŞINDADIR

 • İŞLETMESEL KARAR TUTARLILIK DENETİMİNE TABİDİR

 • ÖLÇÜLÜLÜK VE GEREKLİLİK AÇISINDAN İŞLETMESEL KARARLARIN DENETLENE-BİLECEĞİ

 • ÖLÇÜLÜLÜK DENETİMİNİN TEKNİK DENETİM KAPSAMINDA OLMASI

 • GEREKLİLİK DENETİMİNİN İŞVERENCE ALINAN KARARLARIN YASA VE SÖZLEŞ-MELERE UYGUNLUĞUNU KAPSAMASI

 • EKSİK İNCELEME

 

Esas No. 2007/16224

Karar No. 2007/30518

Tarihi: 15.10.2007                               

 • l İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN KAPATILMASI

 • İŞÇİNİN İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞYERİNE NAKİL OLANAĞININ OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 • EKSİK İNCELEME

 

Esas No. 2007/16559

Karar No. 2007/30529

Tarihi: 15.10.2007                               

 • MUVAZAA

 • ASIL İŞİN TEKNOLOJİK NEDENLERLE UZMANLIK GEREKTİRMEDİĞİ HALDE ALT İŞVERENE VERİLMESİ

 • İŞVEREN SIFATININ BULUNMAMASI

 • İŞE İADE

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESHİN KANITLANAMAMASI

 

Esas No. 2007/16653

Karar No. 2007/30534

Tarihi: 15.10.2007                               

 • BELEDİYENİN KURDUĞU DERNEĞİN AYRI TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP OLMASI

 • FESİH TARİHİNDE OTUZ İŞÇİ ÇALIŞMA KOŞULU

 • OTUZ İŞÇİNİN BELİRLENMESİNDE AYNI İŞKOLUNDAKİ İŞVERENE AİT TÜM İŞYERLERİNDEKİ ÇALIŞANLARIN DİKKATE ALINMASI

 

Esas No. 2007/21597

Karar No. 2007/37367

Tarihi: 12.10.2007

 • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESHİ İŞVERENİN KANITLAYA-MAMASI

 • YETKİ TESPİTİ İLE SENDİKA ÜYELİKLERDEN HABERDAR OLAN İŞVERENİN ÜYELİKLERİN BİLDİRİLMEDİĞİ GEREKÇESİNE DAYANAMAMASI

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

 

Esas No. 2007/2198

Karar No. 2007/30019

Tarihi: 10.10.2007                               

 • YİRMİ DÖRT SAAT İŞYERİNDE KALAN İŞÇİNİN FİİLİ ÇALIŞMASININ 14 SAAT OLMASI

 • FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ HESABI

 

Esas No. 2007/29102

Karar No. 2007/36890

Tarihi: 05.12.2007       

 • İBRANAMENİN BORCU SONA ERDİREN BİR BELGE NİTELİĞİNDE OLMASI

 

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No. 2007/4568

Karar No. 2007/6387

Tarihi: 24.04.2007                               

 • KENDİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ AYLIĞI ALIRKEN SSK’DAN  ÖLÜM AYLIĞI ALINAMAYACAĞI

 • KURUMUN YANILTILMIŞ OLMASI

 • ZAMAN AŞIMI DEF’İNİN KABULÜNÜN OLANAKLI OLMAMASI

 

Esas No. 2006/16669

Karar No. 2007/5836

Tarihi: 12.04.2007       

 • KURUM TARAFINDAN RE’SEN PRİM TAHAKKUK ETTİRİLMESİ

 • İŞİN SİGORTA MÜFETTİŞİNE AKTARILMIŞ OLMASI

 • RE’SEN PRİM TAHAKKUKUNUN FATURALI MALZEME VE İŞÇİLİK ÖDEMELERİNİN DÜŞÜLECEĞİ

 

Esas No. 2006/16464

Karar No. 2007/3719

Tarihi: 15.03.2007                               

 • TEDAVİ SÜRESİNCE KULLANILACAK İLAÇLARIN SAĞLANMASI YÖNTEMİ

 • İLAÇ BEDELİNİN KURUMDAN İSTENİLMESİ

 • İLACIN KULLANILMASININ HAYATİ ÖNEME SAHİP OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/1352

Karar No. 2007/2668

Tarihi: 27.02.2007                               

 • ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN KURUMCA YAPILAN FAZLA ÖDEMELERİN KURUMUN GENEL DENETİM YETKİSİNE DAYANARAK GERİ İSTEYE-BİLECEĞİ

 

Esas No. 2006/13019

Karar No. 2007/1702

Tarihi: 06.02.2007       

 • BAĞ-KUR‘UN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE RÜCU ETMESİ İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILIR EYLEMİNİN OLMASI

 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No. 2006/10733

Karar No. 2007/8753

Tarihi: 29.05.2007

 • SSK’YA BAĞLI SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

 • İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ VE BORDROLARIN KESİNTİLİ ÇALIŞMANIN KARİNESİ OLMASI

 • İMZASIZ BORDRO DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2007/763

Karar No. 2007/8564

Tarihi: 24.05.2007       

 • MANEVİ TAZMİNATIN OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNA GÖRE DÜŞÜK OLMASI

 

Esas No. 2006/18008

Karar No. 2007/7460

Tarihi: 03.05.2007       

 • İŞVERENİN SORUMLULUK RİSKİNİ SİGORTA ETTİREBİLMESİ

 • YARARLA ZARARIN NAKDİ DENKLEŞTİRİLMESİ

 • ÖZEL SİGORTACA İŞÇİYE ÖDENEN MİKTAR İLE ZARAR ARASINDA ORANSIZ-LIĞIN BULUNMAMASININ GEREKMESİ

 

Esas No. 2006/6966

Karar No. 2007/6153

Tarihi: 09.04.2007       

 • TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ

 

Esas No. 2006/6968

Karar No. 2007/6154

Tarihi: 09.04.2007       

 • SSK’YA BAĞLI SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta