DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2008/1 (16)                                                             

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI


 

Esas No: 2006/9-613

Karar No: 2006/644

Tarihi: 11.10.2006       

 • İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINI SAKLI TUTAN 1475 SAYILI YASA DÖNEMİNDEKİ KAYITLARIN 4857 SAYILI YASA DÖNEMİNDE DE GEÇERLİ OLMASI

 • DEĞİŞİKLİKLERİN HAKKANİYET DENE-TİMİNE TABİ OLACAĞI

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

E.2007/21611

K.2007/29866

T.09.10.2007

 • İŞE İADE KARARI KESİNLEŞEN İŞÇİNİN SÜRESİ İÇERİSİNDE BAŞVURMASI

 • İŞVERENİN SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİYİ İŞE DAVET ETMESİ

 • İŞÇİNİN İŞE GİTTİĞİ HALDE İŞ BAŞI YAPMAMASI

 • ÇALIŞTIRILMAYAN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER HAKLARIN TALEP EDİLEBİLECEĞİ

 

Esas No: 2007/11936

Karar No: 2007/29817

Tarihi: 08.10.2007                   

 • İŞVERENİN İZNİ İLE KISA SÜRELİ BAŞKA İŞVERENLER YANINDA ÇALIŞMA

 • FAZLA ÇALIŞMA İÇİN İZİN ALINMASA DA İŞÇİNİN DAHA ÖNCE FAZLA ÇALIŞMAYA KALMASI ÜCRETİNİN DÜZENLİ ÖDENMESİNE KARŞIN FAZLA ÇALIŞMA YAPMAMASI GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2007/2127

Karar No: 2007/28901

Tarihi: 03.10.2007                   

 • VERGİ İADESİ İÇİN İŞÇİNİN VERGİ İADESİNE HAK KAZANDIĞINI GÖSTERİR BELGELERİ İŞVERENE VERDİĞİNİ KANITLAMASININ GEREKMESİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN YAPILAN NOTER GİDERLERİNİN İŞVERENDEN İSTENEMEYECEĞİ

 

Esas No. 2007/9635

Karar No: 2007/28520

Tarihi: 01.10.2007                   

 • İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞIYLA İŞVERENİ ZARARA UĞRATMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2007/14018

Karar No: 2007/28523

Tarihi: 01.10.2007                   

 • FESİH YAZISINI ALMAKTAN KAÇINMA

 • DAVANIN BİR AYLIK SÜREDE AÇILMAMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2007/14029

Karar No: 2007/28533

Tarihi: 01.10.2007                   

 • İŞÇİNİN ALTI AYLIK KIDEMİNİN HESABI

 • FESİH BİLDİRİMİN YAPILDIĞI GÜN ÜCRET TAHAKKUK ETTİRİLMİŞ OLMASI

 • ÜCRETİN ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI OLDUĞU

 • ALTI AYLIK KIDEM KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ

 

Esas No: 2007/14067

Karar No: 2007/28540

Tarihi: 01.10.2007                   

 • FESİH BİLDİRİMİNDEN VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN ÖNCE İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SONA ERDİRİLMİŞ OLACAĞI

 

Esas No: 2007/1866

Karar No: 2007/28586

Tarihi: 01.10.2007                   

 • SENDİKADAN İSTİFA EDEN İŞÇİ AÇISINDAN TİS HÜKÜMLERİNİN HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM EDEMEYECEĞİ

 • KIDEM TAZMİNATININ TİS GÖRE HESAPLANAMAYACAĞI

 

Esas No: 2007/14259

Karar No: 2007/28745

Tarihi: 01.10.2007       

 • EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK

 • NAKİYETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILAMAYACAĞI

 • TİS’E AYKIRI NAKİYAPILAN İŞÇİNİN NAKİEDİLDİĞİ YERE GİTMEMESİNİN DEVAMSIZLIK SAYILAMAYACAĞI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2007/14264

Karar No: 2007/28749

Tarihi: 01.10.2007                   

 • ALT İŞVEREN UYGULAMASI NEDENİYLE YAPILAN FESİHLERDE DE FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

 • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA UYGUN KURULUP KURULMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 

Esas No: 2007/14272

Karar No: 2007/28755

Tarihi: 01.10.2007

 •  ŞİKAYET VE DAVA AÇMA HAKKININ KULLANILMASI NEDENİYLE NAKLE TABİ TUTMA

 • NAKİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILAMAYACAĞI

 • NAKİL EDİLDİĞİ YERDE İŞE BAŞLAMAMANIN DEVAMSIZLIK  SAYILAMAYACAĞI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/19489

Karar No: 2007/28243

Tarihi: 27.09.2007                   

 • ESNAF VE SANATKARLAR YASASI KAPSAMINA GİRMEK İÇİN EN FAZLA ÜÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYOR OLMA

 • İŞVERENİN GEÇİMİNİN MÜNHASIRAN BU İŞTEN SAĞLAMIŞ OLMASI

 

Esas No: 2007/437

Karar No: 2007/28441

Tarihi: 27.09.2007                   

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA

 • SÜRELERİN BİR YILI DOLDURMASI

 • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/37441

Karar No: 2007/28505

Tarihi: 27.09.2007                   

 • BİR BAŞKA İŞVERENİN İŞYERİNDE GÖREVLENDİRME

 • ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ VEYA İŞÇİ DEVRİ

 • İŞÇİNİN RIZASININ GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN GÖREVLENDİRMEYİ KABU ETMEMESİ

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

Esas No: 2007/9420

Karar No: 2007/28141

Tarihi: 26.09.2007                   

 • KIDEM TAZMİNATI

 • ASIL İŞVERENİN TÜM KIDEM SÜRESİNE GÖRE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU OLMASI

 

Esas No: 2007/1141

Karar No: 2007/28172

Tarihi: 26.09.2007                   

 • İŞVEREN YANINDA FASILALARLA ÇALIŞMA

 • İLK ÇALIŞMANIN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA NEDENİYLE FESİH EDİLDİĞİNİN KANITLANMAMIŞ OLMASI

 • SON FESİH TARİHİNE GÖRE ZAMAN AŞIMININ DOLMAMIŞ OLMASI

 • KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No: 2007/1693

Karar No: 2007/28191

Tarihi: 26.09.2007                   

 • İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞ VE KIDEM SÜRESİNİN ÜCRET İLE AÇIK ÇELİŞKİ OLUŞTURMASI

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/14666

Karar No: 2007/28095

Tarihi: 25.09.2007       

 • İŞ KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 • FAZLA ÇALIŞMAYA SOYUT TANIK ANLATIMLARIYLA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

İŞ SÖZLEŞMESİNDE GENEL TATİL ÇALIŞMALARININ ÜCRETİN İÇERİSİNDE KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI

 

Esas No: 2007/20016

Karar No: 2007/28104

Tarihi: 25.09.2007                   

 • CEZAİ ŞARTIN TEK TARAFLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

 • EĞİTİM SÜRESİNCE ÖDENEN ÜCRETLERİN GERİ İSTENEMEYECEĞİ

 • EĞİTİM GİDERLERİNDEN ÇALIŞILAN VE ÇALIŞILMASI GEREKEN SÜRELERE GÖRE İNDİRİM YAPILMASI

 

Esas No: 2007/24006

Karar No: 2007/28122

Tarihi: 25.09.2007                   

 • ZARARIN OLUŞUMUNDA İŞVERENİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • MÜŞTEREK VE MÜTESELSİSORUMLULUĞUN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • BAŞKA İŞÇİLERİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 

Esas No: 2007/1603

Karar No: 2007/26638

Tarihi: 24.09.2007       

 • FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/13965

Karar No:2007/27703

Tarihi:24.09.2007

 • ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ FESİH TARİHİ İTİBARI İLE TESPİTİNDE YASAYA UYGUN ÇALIŞAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YASAYA AYKIRI OLDUĞUNUN SAPTANMASI HALİNDE ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ASIİŞVEREN İŞÇİSİ SAYILACAĞI

 

Esas No: 2007/13995

Karar No: 2007/27723

Tarihi: 24.09.2007

 • İKALE VE TAHKİM SÖZLEŞMESİ YAPILMASI

 • İŞVERENİNİN EKONOMİK VE SOSYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BASKI OLARAK KULLANMASI

 • TAHKİM VE İKALENİN GEÇERSİZ OLACAĞI

 • İŞÇİNİN FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE İLİŞKİN İŞE İADE DAVASI AÇMAKTAN VAZ GEÇTİĞİ YOLUNDAKİ SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLDUĞU

 • PERFORMANS NEDENİYLE YAPILAN FESİH

 • YAZILI SAVUNMANIN ALINMAMIŞ OLMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2007/14002

Karar No: 2007/27728

Tarihi: 24.09.2007                               

 • FARKLI YARGILAMA USULLERİNE TABİ İSTEKLERİN AYRILMASININ GEREKMESİ

 • İŞE İADE DAVASI İLE BİRLİKTE İŞÇİLİK ALACAKLARININ TALEP EDİLEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2007/14004

Karar No:2007/27730

Tarihi:24.09.2007

 • İŞÇİNİN ÖRGÜTLÜ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN GÖZ ALTINA ALINMASI

 • İŞYERİ DIŞINDA UYUŞTURUCU KULLANMA

 • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2007/14009

Karar No: 2007/27734

Tarihi: 24.09.2007       

 • HAKLI FESİH GEÇERLİ FESİH AYRIMI

 • lŞÇİNİN İŞYERİ BELGELERİNİ İZİNSİZ DIŞARI ÇIKARTARAK DAVA AÇAN ARKADAŞINA VERMESİ

 • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH

 

Esas No:2007/14014

Karar No:2007/27738

Tarihi:24.09.2007

 • GEÇERLİ FESHİ İŞVERENİN KANITLA-YAMAMASI

 • FESİHTEN SONRA SENDİKA ÜYESİ OLMA

 • İŞYERİNDE ÖRGÜTLENEN SENDİKANIN TİS YETKİSİ ALMIŞ OLMASI

 • İŞYERİNDE ÇALIŞAN SENDİKA ÜYESİ İŞÇİLERİN BULUNMASI

 • FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANDIĞININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI

 

Esas No: 2007/13502

Karar No: 2007/27929

Tarihi: 24.09.2007

 • ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİYLE FESİH

 • İŞÇİNİN POZİSYONUNUN KALDIRILMIŞ OLMASI

 • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ BÖLÜMLERE YENİ İŞÇİ ALINIP ALINMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/13940

Karar No:2007/27942

Tarihi:24.09.2007

 • TOPLU İŞTEN ÇIKARTMADA SENDİKAYLA ANLAŞMA

 • ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE EMEKLİLİĞİ DOLUP ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇIKARTILMIŞ OLMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2007/13954

Karar No: 2007/27949

Tarihi: 24.09.2007       

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞÇİNİN BASKI ALTINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH ETTİĞİNİ İLERİ SÜRMESİ

 • BASKININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No:2007/13961

Karar No:2007/27954

Tarihi:24.09.2007

İKALE

 • HAKLARIN ÖDENMEYECEĞİ ŞARTININ TEK BAŞINA İRADEYİ SAKATLADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2007/13962

Karar No: 2007/27955

Tarihi: 24.09.2007

 • ORGANİZASYON YAPISININ DEĞİŞMESİ

 • YENİDEN YAPILANDIRMA SONUCU BAZI BİRİMLERİN KALKMASINA BAĞLI İŞÇİ FAZLALIĞININ OLUŞMASI

 • İŞÇİYE BİR BAŞKA İŞ ÖNERİLMESİ

 • İŞLETMESEL KARARIN TUTARLI BİR ŞEKİLDE UYGULANMIŞ OLMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2007/13961

Karar No:2007/27954

Tarihi:25.09.2007

İBRANAME

 • İRADE SAKATLIĞININ İLERİ SÜRÜL-MEMESİ

 • İBRANAMAYE DEĞER VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/16795

Karar No:2007/27508

Tarihi:20.09.2007

 • HAFTA TATİLİ

 • HAFTA TATİLİNİN HAFTANIN HERHANGİ BİR GÜNÜ 24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞTIRILMAYARAK KULLANDIRILABİLECEĞİ

 

Esas No: 2007/26494

Karar No: 2007/26906

Tarihi: 18.09.2007       

 • İŞLETMESEL KARARIN FESHİ ZORUNLU KILDIĞINI KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 • İŞLETMESEL KARARIN KEYFİLİK DENETİ-MİNE TABİ OLMASI

 

Esas No:2007/29103

Karar No:2007/26743

Tarihi:17.09.2007

 • DOĞUM İZNİ SÜRELERİNİN KIDEM SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAĞI

 • HAMİLELİĞİ NEDENİYLE İŞÇİNİN İSTİFAYA ZORLANMASI

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/30166

Karar No: 2007/26744

Tarihi: 17.09.2007                               

 • SENDİKAL NEDENLE FESİH İDDİASININ KANIT YÜKÜNÜN İŞÇİDE OLMASI

 • SENDİKA ÜYELİĞİNİN TEK BAŞINA FESHİN SENDİKAL NEDENE DAYANDIĞINI KANITLAMAYACAĞI

 

Esas No: 2007/29639

Karar No: 2007/26745

Tarihi: 17.09.2007                               

 • İŞE İADE DAVASININ AÇILDIĞI TARİHTE İŞÇİNİN YILLIK İZİNDE OLMASI

 • DAVA TARİHİNDE FESİH GERÇEKLEŞMEMİŞ OLDUĞUNDAN İŞE İADE DAVASI AÇILAMAYACAĞI

 • DAVA TARİHİNDEN SONRAKİ FESİH İÇİN YENİ BİR DAVA AÇILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/30305

Karar No: 2007/26756

Tarihi: 17.09.2007       

 • İKALE YOLU İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

 • TAZMİNATLARIN ÖDENMEYECEĞİ KOŞULUNUN TEK BAŞINA İRADE SAKATLIĞI OLUŞTURMAMASI

 • DAVA SONUCUNDAN MENFAATİ BULUNAN TANIK ANLATIMLARI

 

Esas No: 2007/8536

Karar No: 2007/25513

Tarihi: 19.07.2007

 • KIDEM SÜRESİNİN BELİRLENMESİ İÇİN KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN VARLIĞININ KANITLANMASI

 • KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRETİN BİR YIL İÇERİSİNDE ÖDENEN PARASAL HAKLARIN MİKTARLARININ 365’E BÖLÜNEREK HESAPLANMASI

 • İŞE İADE SONRASI YAPILAN İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSUNDA BAŞLATMAMA HALİNDE YILLIK İZİN TALEBİ

 • YILLIK İZNİN BAŞLATMAMA TARİHİNDE DOĞACAĞI

 • DOĞMAMIŞ BİR HAK NEDENİYLE İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2007/14473

Karar No: 2007/21553

Tarihi: 03.07.2007       

 • EŞİT İŞLEM BORCU

 • EŞİT İŞLEM BORCUNUN AYNI DURUMDAKİ İŞÇİLER AÇISINDAN ANLAM İFADE ETMESİ

 • LİYAKAT PRİMİ İÇİN İŞÇİNİN LİYAKAT SAHİBİ OLMASININ GEREKMESİ

 

Esas No:2007/14601

Karar No:2007/19850

Tarihi:21.06.2007

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

 • İŞÇİLERİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜMLERİN FARKLI OLMASI

 • İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI BÖLÜMÜN SAPTANARAK FAZLA ÇALIŞMANIN BU BÖLÜMDEKİ ÇALIŞMAYA GÖRE BELİRLENMESİ

 

Esas No: 2007/8731

Karar No: 2007/19711

Tarihi: 20.06.2007

 • FAİZ

 • ZAMAN AŞIMI DEFİ

 • TİS KAYNAKLANAN ALACAKLAR DA FAİZİN TİS Kİ ÖDEME TARİHLERİNDEN BAŞLAYA-CAĞI

 • DİĞER ALACAKLARA İHTARNAME TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/11049

Karar No: 2007/19514

Tarihi: 19.06.2007

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ DOLMADAN SONA ERMESİ

 • İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA NEDENİYLE TASARRUF EDECEĞİ MİKTARIN ÜCRETİNİN YÜZDE BEŞİNİ GEÇEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2007/8961

Karar No: 2007/19207

Tarihi:            18.06.2007

 • KESİN SÜRENİN USULE AYKIRI OLARAK VERİLMİŞ OLMASI

 • KESİN SÜREDEN BEKLENEN AMACIN GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI

 

Esas No: 2007/9560

Karar No:2007/19225

Tarihi:18.06.2007

 • İŞE İADE TAZMİNATININ BELİRLENMESİ

 • İŞÇİNİN KIDEMİNİN FESİH NEDENİNİN ÜCRETİN İŞE İADE TAZMİNATININ BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No:2007/9567

Karar No:2007/19231

Tarihi:18.06.2007

 • DAVRANIŞLARIN İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOAÇMASI

 • SIK SIK RAPOR ALMA

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2006/31645

Karar No:2007/18784

Tarihi:13.06.2007

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

 • FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKUNUN BULUNMADIĞI İMZALI ÜCRET BORDROLARININ FAZLA ÇALIŞMA YAPILMADIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ

 • FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKU BULUNAN İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALI ÜCRET BORDROLARININ AKSİNİN ANCAK EŞ DEĞER DELİLLE KANITLANABİLECEĞİ

 

Esas No: 2006/31732

Karar No:2007/18798

Tarihi:13.06.2007

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN TAZMİNATI GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE SONA ERDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 • DELİLLERİN TAKTİRİNDE HATA

 • İŞÇİNİN BOŞ SENET İMZALAMAMAK İÇİN İŞYERİNİ TERK ETMESİNİN İŞÇİNİN HAKLI FESHİ ANLAMINA GELMESİ

 

Esas No:2007/4440

Karar No:2007/18722

Tarihi:12.06.2007

 • ÜCRET ÖDEME GÜNÜNDEN 20 GÜN GEÇMEDEN ÇALIŞMAMA

 • İŞÇİNİN VARDİYAYA ÇIKMAYAN İŞÇİLER ARASINDA OLDUĞUNUN KANITLANAMAMIŞ OLMASI

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATLARININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/8739

Karar No: 2007/18742

Tarihi: 12.06.2007                               

 • İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BÜYÜK BİR KISMININ SENDİKAYA ÜYE OLMASI

 • İŞYERİNDE TİS DÜZENİNİN SÜRÜYOR OLMASI

 • İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNDEN KISA BİR SÜRE SONRA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMİŞ OLMASININ SENDİKAL NEDENİN KANITLANMASI İÇİN YETERLİ OLMAYACAĞI

 

Esas No: 2006/29243

Karar No: 2007/15688

Tarihi:            21.05.2007

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ

 • İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINA GİRMEMESİ DURUMUNDA TİS BELİRLENEN İŞE İADE TAZMİNATININ 21. MADDEDEKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE KALMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/27830

Karar No: 2007/14717

Tarihi: 10.05.2007                               

 • TİS ZAMMININ UYGULANMAMASINA UZUN SÜRE SES ÇIKARTMAMA

 • TİS ZAMMININ UYGULANMASINDAN İŞÇİNİN BİREYSEL OLARAK VAZGEÇEMEYECEĞİ

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞME DÜZENİNİN BULUNDUĞU İŞYERİ

 • l İŞ SÖZLEŞMESİYLE İŞÇİ ALEYHİNE DÜZENLEME GETİRİLEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2007/15518

Karar No: 2007/14611

Tarihi:            08.05.2007

 • İŞKOLU TESPİTİ

 • İŞYERİNİN MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİK OLMASI

 • ASIL İŞE YARDIMCI İŞ

 • İŞYERİ MERKEZİNİN BULUNDUĞU İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI 

 

Esas No: 2006/27619

Karar No:2007/14145

Tarihi:07.05.2007

 • İHBAR ÖNELİ SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİNİ KULLANDIRMAMA

 • İZİN KULLANDIRMASA DAHİ ÖNELİN GEÇERLİ OLMASI

 • YENİ İŞ ARAMA İZİNİ SÜRESİNCE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN BU ÇALIŞMALARININ %100 ZAMLI ÖDENMESİ

 

Esas No: 2007/1452

Karar No: 2007/14245

Tarihi: 07.05.2007                               

 •  İŞÇİ ÇIKARTILMASINDA TİS’DE BELİRLENEN TENKİSAT SIRASINA UYMAMA

 •  FESİH NEDENİYLE ÇELİŞEN DAVRANIŞ-TA BULUNMA

 •  YENİ İŞÇİ ALMA

 •  OBJEKTİF KRİTERLER GETİREMEME

 •  GEÇERSİZ FESİH

 •  

Esas No: 2006/26338

Karar No: 2007/11199

Tarihi:            18.04.2007

 • İKRAMİYENİN UZUN SÜRE ÖDENMEMESİ

 • İŞYERİ KOŞULU HALİNE GELME

 

Esas No: 2006/25175

Karar No:2007/11224

Tarihi:18.04.2007

 • MAKTU (AYLIK ÜCRETLİ) ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ

 • GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNİN MAHSUBUNUN GEREKMESİ

 

Esas No: 2007/2602

Karar No:2007/11122

Tarihi:17.04.2007

 • FİİLEN ÇALIŞMASA DA MESLEK UNVANI NEDENİYLE SORUMLULUK ÜSTLENME

 • ÜCRETE HAK KAZANMA

 

Esas No: 2006/35040

Karar No: 2007/9424

Tarihi:            04.04.2007

 • İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAMAMININ TEK MİKTARLA TALEP EDİLEMEYECEĞİ

 • HER ALACAK İÇİN NE KADAR TALEP EDİLDİĞİNİN AÇIKLANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/14061

Karar No: 2006/34861

Tarihi: 27.12.2006                               

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞME DÜZENİNİN BULUNDUĞU İŞYERİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİYLE İŞÇİ ALEYHİNE DÜZENLEME GETİRİLEMEYECEĞİ

 

YARGITAY 10 VE 21. DAİRE HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No: 2006/18045

Karar No: 2007/7179

Tarihi: 10.05.2007                   

 • BAĞ-KUR SİGORTALISININ İŞ KAZASI

 • SSK YASASININ KIYASEN UYGULANARAK İŞ KAZASININ TANIMLANMASI

 • İŞ KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN HASTALIĞIN TEDAVİSİNİN KARŞILANMASI İÇİN PRİM BORCUNUN OLMAMASI KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI

 

Esas No: 2006/15967

Karar No: 2007/6285

Tarihi: 19.04.2007       

 • HALEFİYET İLKESİNİN KANUNDAN DOĞAN BASİT RÜCU HAKKINA  DÖNÜŞMESİ

 • KURUMUN RÜCU ALACAĞININ İLK PEŞİN DEĞERİN KUSURA TEKABÜL EDEN MİKTARIYLA SINIRLI OLMASI

 

Esas No: 2006/15106

Karar No: 2007/3310

Tarihi: 08.03.2007       

 • TEDAVİDE KULLANIM İZNİ BULUN-MAYAN İLACIN KULLANILMASI

 • İLAÇ BEDELİNİN KURUMDAN İSTENİLMESİ

 • İLACIN KULLANILMASININ HAYATİ ÖNEME SAHİP OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/19646

Karar No: 2007/1618

Tarihi: 06.02.2007                   

 •  OTUZ GÜN İÇERİSİNDE KURUMA BAŞVURU SÜRESİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE OLMADIĞI

 •  İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN OTUZ GÜNLÜK SÜREDEN SONRA ANCAK ÖDENEĞE HAK KAZANILAN SÜRE İÇERİSİNDE BAŞVURMA

 

Esas No: 2006/13161

Karar No: 2007/1700

Tarihi: 06.02.2007

 • MALÜLÜK YAŞLILIK ÖLÜM SİGORTALARI İLE İŞ KAZALARI MESLEK SİGORTALARININ BİRLEŞMESİ

 

Esas No: 2006/7764

Karar No: 2007/6123

Tarihi: 09.04.2007       

 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN PRİM BORCU

 • KAMU GÖREVLİLERİNİN KURULUŞLARININ PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUKLARI

 

Esas No: 2006/17139

Karar No: 2007/5679

Tarihi: 05.04.2007                   

 • İŞÇİNİN İLERİDE YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMASIN OLANAKLI OLMASI

 • PASİF DÖNEMİNDE ZARAR HESABINA DAHİL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 •  

Esas No: 2006/16566

Karar No: 2007/4784

Tarihi: 19.03.2007                   

 • İŞ KAZASININ KURUMA BİLDİRİLİP İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

 • MALULİYET ORANLARI VE KUSUR DURUMU BELLİ OLMADAN OLAYDAN KISA SÜRE SONRA VERİLEN İBRANAMEYİ TÜMÜYLE GEÇERLİ SAYMANIN OLANAKLI OLMAMASI

 • KAZALIYA YAPILAN ÖDEMEYLE ÖDE-MENİN YAPILDIĞI TARİHTEKİ VERİLERE GÖRE GERÇEK ZARARININ KARŞILAŞTIRILMASI

 • GERÇEK ZARARLA ÖDEME ARASINDA AÇIK ORANSIZLIK BULUNMASI HALİNDE İBRANAMEYİ KISMİ İFAYI İÇEREN MAKBUZ OLARAK KABUL EDİLMESİ

 

Esas No: 2006/18030

Karar No: 2007/2541

Tarihi: 22.02.2007

 • İŞ KAZASI NEDENİYLE AÇILAN DAVA SÜRERKEN İŞÇİNİN ÖLMESİ

 • MİRASCILARIN MANEVİ TAZMİNAT DAVASINA DEVAM ETMELERİ

 • MİRASCILARIN PAYLARI ORANINDA ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 • FAİZE MALÜLİYETİN TESPİT EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN HÜKMETMENİN GEREKMESİ

 •  

Esas No: 2006/19242

Karar No: 2007/1779

Tarihi: 12.02.2007                   

 • İŞ KAZASI

 • KUSUR RAPORUNUN HÜKME DAYANAK OLUŞTURACAK NİTELİKTE OLMAMASI

 • KUSURA DAYALI SORUMLULUK

 • İLLİYET BAĞININ KESİLMESİ

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta