DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2007/4 (15)

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No: 2006/10-68

Karar No: 2006/100

Tarihi:22.03.2006                   

 • SAKATLIK ORANININ İNDİRİLMESİNE İTİRAZ

 • BEKLETİCİ MESELE YAPILMASININ GEREKMEMESİ

 

Esas No: 2006/21-43

Karar No: 2006/98

Tarihi: 22.03.2006                   

 • SİGORTALI SAYILMAK İÇİN İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN YANINDA EYLEMLİ ÇALIŞMASIN DA ARANMASI

 

Esas No:2007/8735

Karar No:2007/18678

Tarihi:11.06.2007

 • SENDİKADAN İSTİFA EDEN BİR İŞÇİYE İŞTEN ATILAN İŞÇİNİN DARP UYGULADIĞININ KANITLANAMAMIŞ OLMASI

 • SENDİKAL NEDENİN KANITLANAMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2007/16153

Karar No:2007/18647

Tarihi:11.06.2007

 • GEÇERLİ FESİH NEDENİN KANITLANAMAMIŞ OLMASI

 • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2007/8062

Karar No:2007/18375

Tarihi:11.06.2007

 • ASIL İŞLERİN MUVAZAALI OLARAK BAŞKA ŞİRKETLERE YAPTIRILMASI

 • İŞÇİLERİN ŞİRKETLER ARASINDA DEVİR EDİLMESİ

 • MUVAZAALI ŞİRKETLERİN İŞVEREN SIFATININ BULUNMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2007/7999

Karar No:2007/18356

Tarihi:11.06.2007

 • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

 • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No:2006/28891

Karar No:2007/18344

Tarihi:11.06.2007

 • MATBU OLARAK HAZIRLANAN İŞTEN AYRILMA DİLEKÇESİ VE İBRANAME

 • GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN KANITLANMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2006/32353

Karar No:2007/18337

Tarihi:11.06.2007

 • İŞÇİNİN BÇM ŞİKAYETİ

 • PSİKOLOJİK TACİZ

 • HAKSIZ FESİH

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

 

Esas No: 2006/32288

Karar No: 2007/18324

Tarihi:            11.06.2007

 • MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

 • FARKIN ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No:2006/30630

Karar No:2007/18174

Tarihi:06.06.2007

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN SİYASİ NEDENLERLE SONA ERDİRİLMESİ

 • AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİ TAZMİNATA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

 • TİS’DE BELİRLENEN TAZMİNATA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 • CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDEN DOLAYI İNDİRİM YAPILMASI

 

Esas No:2006/33700

Karar No:2007/18007

Tarihi:05.06.2007

 • ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMASININ GEREKMESİ

 • GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİNİN ARA DİNLENMESİNİN 1,5 SAAT OLARAK KABULÜNÜN GEREKMESİ

 

Esas No:2007/7891

Karar No:2007/17684

Tarihi:04.06.2007

 • FESİH SEBEBİNİN AÇIK KESİN OLARAK BELİRTİLMİŞ OLMASININ GEREKMESİ

 • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2007/7323

Karar No:2007/17668

Tarihi:04.06.2007

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ İÇİN ESASLI BİR NEDENİN BULUNMAMASI

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

 

Esas No:2006/27717

Karar No:2007/17414

Tarihi:30.05.2007

 • İŞYERİ DEVRİ

 • DEVREDEN İŞVERENİN DEVİR TARİHİ İTİBARI İLE SORUMLU OLACAĞI

 

Esas No:2006/30640

Karar No:2007/16360

Tarihi:24.05.2007

 • ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN TAZMİNAT VE ALACAK HESABINDA DİKKATE ALIN-MAMASININ GEREKMESİ

 

Esas No:2007/6468

Karar No:2007/16058

Tarihi:21.05.2007

 • İŞÇİNİN DAVRANIŞLARININ İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇMASI

 • GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH

 

Esas No:2006/27796

Karar No:2007/15292

Tarihi:16.05.2007

 • İŞÇİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ KENDİSİNİN SONA ERDİRMESİ

 • KIDEM TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

 

Esas No:2006/35660

Karar No:2007/15229

Tarihi:15.05.2007

 • AYNI DÖNEM İÇİN BİRDEN FAZLA KIDEM TAZMİNATI VERİLEMEMESİ

 • DOĞMAMIŞ BİR HAK İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLEMEYECEĞİ

 • İKRAMİYENİN 365’E BÖLÜNEREK ÜCRETE EKLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No:2007/3132

Karar No:2007/14914

Tarihi:14.05.2007

 • ASIL İŞİN BÖLÜNEREK ALT İŞVERENE VERİLMESİ

 • TEKNOLOJİK NEDENLER İLE UZMANLIK GEREKTİRME KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

 • MUVAZAA

 

Esas No:2007/6137

Karar No:2007/14537

Tarihi:08.05.2007

 • GEÇERLİ NEDENİ VE FESHİN SON ÇARE İLKESİNE UYULDUĞUNU KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 

Esas No:2006/27415

Karar No:2007/14484

Tarihi:07.05.2007

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİNİN TİS’DE DÜZENLENEN İŞE İADEDEN YARARLANA BİLMESİ İÇİN BİR AY İÇERİSİNDE DAVA AÇMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

 

Esas No:2006/27525

Karar No:2007/14135

Tarihi:07.05.2007

 • KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN YILLIK DÖNEMLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • BANKALARCA FİİLEN UYGULANAN FAİZ ORANLARININ ESAS ALINMASININ GEREKMESİ

 

Esas No:2006/27000

Karar No:2007/14111

Tarihi:03.05.2007

 • FESİH SEBEBİYLE BAĞLILIK

 • AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİ KEZ CEZA VERİLEMEMESİ

 • İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No:2006/27606

Karar No:2007/14024

Tarihi:03.05.2007

 • ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI

 • KAMU KURULUŞUNDAN EMEKLİ OLMA

 • BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİNİN BAĞ-KUR SÜRESİYLE ÇAKIŞMASININ ÖNEMİNİN OLMAMASI

 • FARK KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No:2006/26618

Karar No:2007/13985

Tarihi:02.05.2007

 • İHBAR ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ ARAMA İZNİNİN VERİLMEMİŞ OLMASININ ÖNEL VERİLMEDİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

 • İŞ ARAMA İZİN SÜRESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN %100 ZAMLI ÖDENECEĞİ

 

Esas No:2007/5725

Karar No:2007/13565

Tarihi:30.04.2007

 • TİCARET UNVANLARINDAKİ BENZERLİK NEDENİYLE UNVANDA YANILMA

 • DAVANIN GERÇEK İŞVERENE YÖNELTİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No:2007/16820

Karar No:2007/13551

Tarihi:30.04.2007

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEK TARAFLI OLARAK ASKIYA ALINMASININ FESİH NİTELİĞİNDE OLMASI

 • ASKIYA ALINMA İŞLEMİNE NEDEN GÖSTERİLMEMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2007/1308

Karar No:2007/13524

Tarihi:30.04.2007

 • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞE DAVET

 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH İRADESİNİN TEK TARAFLI OLARAK GERİ ALINAMAYACAĞI

 • DAVA AŞAMASINDA İŞVERENCE YAPILAN DAVETİN DAHA ÖNCEKİ FESHİ ORTADAN KALDIRAMAYACAĞI

 • DAVETİN ÖNCEKİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ YENİDEN KURAMAYACAĞI

 • DAVANIN KONUSUZ KALMAYACAĞI

 

Esas No:2007/12906

Karar No:2007/13308

Tarihi:26.04.2007

 • ÜCRETSİZ İZİN KONUSUNDA İŞVERENLE SENDİKA YETKİLİLERİ ARASINDA  PROTOKOL YAPILMASI

 • ÜCRETSİZ İZNİ PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE KABUL ETMEYEN İŞÇİLERİN DAVA AÇMALARININ FESİH ANLAMINA GELMESİ

 • İHBAR TAZMİNATINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

Esas No:2006/31873

Karar No:2007/13120

Tarihi:26.04.2007

 • ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMA 

 • İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRMEME

 • GÖREV

 • ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRENİN İŞÇİLİK HAKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

 

Esas No:2007/11016

Karar No:2007/11509

Tarihi:14.04.2007

 • ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ

 • ÇALIŞMAMA HAKKININ KULLANILMASI

 • YASA DIŞI GREV OLARAK NİTELEN-DİRİLEMEYECEĞİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2007/921

Karar No:2007/11001

Tarihi:16.04.2007

 • İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN TESPİTİNDE TİS’TE BELİRLENEN SIRAYA UYULMAMASI

 • OBJEKTİF KRİTERLERİ YERİNE GETİRMEDEN İŞÇİ ÇIKARTILMASI

 • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYULMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2007/9448

Karar No:2007/10719

Tarihi:16.04.2007

 • BİLDİRİM ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN FESİH

 • DAVA AÇMA SÜRESİNİN BİLDİRİMLE BAŞLAYACAĞI

 • BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI

 

Esas No:2007/3143

Karar No:2007/10684

Tarihi:16.04.2007

 • HER BİR İŞÇİ İÇİN FESİH YAZISINDA İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 •  YAPILAN EYLEMİN İŞİ BIRAKMA OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ

 • EKSİK SORUŞTURMA

 

Esas No:2007/9474

Karar No:2007/10635

Tarihi:16.04.2007

 • ALT İŞVEREN 

 • MUVAZAA

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESİH

 

Esas No:2007/7965

Karar No:2007/10625

Tarihi:16.04.2007

 • SEKTÖRDE YAŞANAN KRİZ

 • İŞLETMEYİ ETKİLEYEN OBJEKTİF NEDEN

 • GEÇERLİ FESİH

 

Esas No:2007/6094

Karar No:2007/10224

Tarihi:10.04.2007

 • BELEDİYE YASASINA DAYALI OLARAK İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİNİN MUVAZAA SAYILMAYACAĞI

 • ASIL İŞVERENİN İŞÇİLERİNİN ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞTIRILARAK HAKLARININ KISITLANMASININ MUVAZAA OLUŞTURACAĞI

 • BELEDİYE İLE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARASINDA YAPILAN İHALEDE YÖNETİM HAKKININ BELEDİYEDE OLMASI

 • İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLAN BU DURUMDA ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN DOĞAMAYACAĞI

 • MUVAZAANIN KABULÜNÜN GEREKMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2006/23918

Karar No:2007/10114

Tarihi:09.04.2007

 • HAKLI FESİH HAKKININ ALTI İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KULLANILMAMASI

 • FESHİN HAKSIZ FESHE DÖNÜŞMESİ

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

Esas No:2007/10760

Karar No:2007/9284

Tarihi:03.04.2007

 • SENDİKA OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İSTEMİ

 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLANMASINI GEREKTİRECEK CİDDİ VE OBJEKTİF NEDENLERİN VARLIĞININ KANITLANMAMIŞ OLMASI

 

Esas No: 2006/22698

Karar No: 2007/9235

Tarihi:            02.04.2007

 • İŞYERİNİN DEVRİ NEDENİYLE FARKLI İŞVERENLER YANINDA ÇALIŞMA

 • KIDEM TAZMİNATININ TOPLAM SÜRE ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 • KIDEM TAZMİNATINDAN DEVİR EDEN İŞVERENİN DEVİR TARİHİNDEKİ ÜCRET VE ÇALIŞTIRMA SÜRESİYLE ORANTILI OLARAK SORUMLU OLACAĞI

 

Esas No:2006/17703

Karar No:2007/9055

Tarihi:02.04.2007

 • RAPORLU OLUNAN SÜREDE AKSİ KARARLAŞTIRILAMAZ İSE ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEĞİ

 • YILLIK ÜCRETLİ İZNİN ALACAĞA DÖNÜŞMESİ NEDENİYLE YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

 • İKRAMİYENİN KALDIRILMASINA UZUN SÜRE SESİZ KALMANIN YENİ UYGULAMAYI KABUL ANLAMINA GELECEĞİ

 • İKRAMİYE ALACAĞINA EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ UYGULANACAĞINA İLİŞKİN YASADA HÜKÜM BULUNMADIĞI

 

Esas No:2006/23805

Karar No:2007/8901

Tarihi:02.04.2007

 • İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ MİKTAR İÇEREN İBRANAME

 • MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

 • HATA HİLE ZOR KULLANILARAK ALINDIĞININ BİR YIL İÇERİSİNDE İLERİ SÜRÜLMEMESİ

 • MAKBUZ NİTELİĞİNDEKİ BELGEDE ÖDENDİĞİ BELİRTİLEN ALACAKLARIN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ

 • ÜCRET, GENEL TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No:2007/76

Karar No:2007/8241

Tarihi:26.03.2007

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI

 • HAKLI NEDENLE İŞÇİNİN FESHİ

 • İŞÇİNİN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILI-YORUM DİYE VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇENİN ÖDENMEYEN İŞÇİLİK HAKLARI NEDENİYLE İŞÇİNİN FESHİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No:2006/22706

Karar No:2007/8208

Tarihi:22.03.2007

 • FAZLA ÇALIŞMANIN 1475 SAYILI YASA DÖNEMİNDE HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLMASI

 • GÜNLÜK 11 SAATİ VEYA HAFTALIK 45 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALARIN 4857 SAYILI YASAYA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA OLDUĞU

 

Esas No:2006/22097

Karar No:2007/8205

Tarihi:22.03.2007

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN ÖDENMEMİŞ OLMASI

 • İHTİRAZİ KAYIT KONULARAK İMZALANAN İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEYECEĞİ

 • ÇALIŞMALARIN BİR BAŞKA İŞYERİNDEN GÖSTERİLMESİ

 • İŞÇİNİN HAKLI FESİHİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No:2006/36997

Karar No:2007/8174

Tarihi:22.03.2007

 • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2006/22651

Karar No:2007/7995

Tarihi:21.03.2007

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

 • ÜCRET BORDROLARINDA TAHAKKUKU YAPILAN FAZLA ÇALIŞMALARIN AKSİNİN EŞ DEĞER BELGEYLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No:2006/21963

Karar No:2007/7504

Tarihi:19.03.2007

 • YEMEK ÜCRETİ

 • GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN TESPİTİNDE YEMEK ÜCRETİNİN YIL İÇERİSİNDE ÇALIŞILAN GÜNLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No:2006/36990

Karar No:2007/7441

Tarihi:19.03.2007

 • MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞU

 • FESHE GEREKÇE YAPILAN OLAYIN ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇMİŞ OLMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2006/37425

Karar No:2007/6511

Tarihi:13.03.2007

 • TARAFLARIN ANLAŞARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ (İKALE)

 • İKALE SÖZLEŞMESİNİN İSTİFA OLMADIĞI

 • İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN GEREKMEMESİ

 

Esas No:2006/16639

Karar No:2007/6494

Tarihi:12.03.2007

 • İBRANAMENİN SAVUNMAYLA ÇELİŞMESİ

 • EKSİK İNCELEME

 

Esas No:2006/35819

Karar No:2007/6314

Tarihi:12.03.2007

 • GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENECEK KONU DA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILAMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2006/21363

Karar No:2007/6171

Tarihi:08.03.2007

 • İŞİN YAPILMASININ İŞÇİNİN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHLİKELİ HALE GELMESİ

 • İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ŞARTLI OLARAK SONA ERDİRMESİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No:2006/22210

Karar No:2007/6065

Tarihi:07.03.2007

 • İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ “DEFOL GİT” DİYEREK FESHİ

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

Esas No:2006/20100

Karar No:2007/5911

Tarihi:05.03.2007

 • İŞÇİNİN GELİRİNİ DÜŞÜRECEK İŞE VERİLMESİ

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN FESHİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No:2006/32297

Karar No:2007/3272

Tarihi:12.02.2007

 • İŞVERENİN ÜLKE DIŞINDA DA İŞYERLERİNİN OLMASI

 • OTUZ İŞÇİ KOŞULUNUN ÜLKE DIŞINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER DE DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No:2006/30107

Karar No:2007/2011

Tarihi:05.02.2007

 • İŞYERİNİN BİLGİSAYARINI KİŞİSEL İŞİNDE KULLANMA

 • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH AYRIMI

 • FESHİN GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ OLMASI

 

Esas No:2006/29945

Karar No:2007/1216

Tarihi:29.01.2007

 • İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

 • AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN OLMASI

 • İŞYERLERİNİN AYNI İL SINIRLARI İÇERİSİNDE OLMASININ GEREKMEMESİ

 

Esas No:2006/37016

Karar No:2007/1180

Tarihi:29.01.2007

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEMESİ

 • İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No:2006/16730

Karar No:2007/1129

Tarihi:29.01.2007

 • İŞE İADE KARARININ KESİNLEŞMESİ

 • BAŞVURU TARİHİNDE İŞÇİNİN ASKERDE OLMASI

 • İŞÇİNİN ASKERDE OLMASININ İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA DAVETİ YAPMAMASININ GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI

 

Esas No: 2006/29128

Karar No: 2007/441

Tarihi: 23.01.2007       

 • ALT İŞVEREN İLİŞKİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ MUVAZAANIN ARAŞTIRILMASI

 • BİRLİKTE İSTİHDAM

 • ORTAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDEKİ TÜM İŞÇİLERİN 30 İŞÇİ SAYISINA DAHİL EDİLMELERİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/27648

Karar No: 2007/113

Tarihi: 22.01.2007       

 • İŞÇİNİN İSTİFA ETTİĞİ İDDİASIYLA İŞÇİYE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİN ÇELİŞMESİ

 • YILLIK İZNE ÇIKAN İŞÇİNİN İZNE BAŞLADIĞININ ERTESİ GÜNÜ İŞYERİNE GELİP İSTİFA DİLEKÇESİ VERMİŞ OLMASININ YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

 

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No: 2006/16003

Karar No: 2007/5486

Tarihi: 09.04.2007       

 • ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI

 • HALEFİYETİN ORTADAN KALKMIŞ OLMASI

 • BASİT RÜCU HAKKI

 • TAVANIN ORTADAN KALKMIŞ OLMASI

 

Esas No: 2006/16493

Karar No: 2007/4738

Tarihi: 27.03.2007

 • SİGORTALI SAYILMAK İÇİN HİZMET AKDİNE BAĞLI ÇALIŞMANIN GEREKMESİ

 • İŞ YASASINDAKİ İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMININ SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNU BAĞLAMAYACAĞI

 • HİZMET AKDİNİN BORÇLAR YASASINA GÖRE TANIMLANMASININ GEREKMESİ

 • SİGORTALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI İÇİN ÜCRET UNSURUNUN GERÇEKLEŞMESİNİN GEREKMEMESİ

 • BAĞIMLILIK VE ZAMAN UNSURLARI

 • İSTİSNA AKDİ

 

Esas No: 2006/12679

Karar No: 2007/1436

Tarihi: 01.02.2007                               

 • İŞE İADE DAVASI SONRASI ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE İÇİN TAKTİR EDİLEN DÖRT AYLIK ÜCRETE İLİŞKİN İŞ KAZASI SİGORTASI PRİMİNİN DE YATIRILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/7137

Karar No: 2006/11930

Tarihi: 21.09.2006                               

 • ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI NİTELİĞİNİ TAŞIDIKLARI HALDE KAYIT VE TESCİL YAPTIRMAYANLAR

 • BORÇLANMA

 

Esas No: 2006/7137

Karar No: 2006/11930

Tarihi: 02.10.2006                               

 • ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI

 • MESLEK ODASI KAYDI

 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

Esas No: 2006/13473

Karar No: 2007/1524

Tarihi: 08.02.2007                               

 • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

 • ANNEYE GELİR BAĞLANMIŞ OLMASI

 

Esas No: 2006/19857

Karar No: 2007/1345

Tarihi: 05.02.2007       

 • CEZA DAVASINDA BELİRLENEN KUSUR ORANININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI

 • KUSURUN İŞ YASASININ 77 MADDESİNDEKİ ESASLARA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 •  

Esas No: 2006/14803

Karar No: 2007/1120

Tarihi: 01.02.2007       

 • İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT

 • FAİZİN ZARARLANDIRICI OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEN İŞLEMEYE BAŞLAYACAĞI

 

Esas No: 2006/17136

Karar No: 2007/793

Tarihi: 29.01.2007       

             

 • AKTİF VE PASİF DÖNEM HESABININ YAPILMASI

 • İŞÇİNİN YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMASI ÜSTÜN OLASILIK İSE ZARAR HESABINA PASİF DÖNEMİN EKLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/20218

Karar No: 2007/544

 • Tarihi: 25.01.2007       

 • İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

 • KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ AÇIK ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNİN GEREKMESİ

 
   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta