DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2007/2 (13)

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


Esas No: 2006/26214

Karar No: 2006/33181

Tarihi: 18.12.2006

 • İŞE İADE DAVASI AÇMA SÜRESİNİN TEBLİĞDEN BAŞLAMASI

 • İŞE İADE DAVASININ İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRERKEN DE AÇILABİLECEĞİ

 

 

Esas No: 2006/26360

Karar No: 2006/33190

Tarihi: 18.12.2006

 • İKİ AYRI TÜZEL KİŞİNİN ORTAK GİRİŞİM ADI ALTINDA İŞ ALMALARI

 • ORTAK GİRİŞİM İÇERİSİNDE YER ALAN İŞVERENİN İŞVEREN SIFATININ DEVAM EDECEĞİ

 

Esas No: 2006/26514

Karar No: 2006/33393

Tarihi: 18.12.2006

 • PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE DIŞ ETKENLERİN DİKKATE ALINMAMASI

 • VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE YAPILMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/13839

Karar No: 2006/32776

Tarihi: 13.12.2006

 • MEVSİMLİK İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞI DÖNEMLER İÇİN YILLIK İZİN HAK EDEBİLECEĞİ

 

Esas No: 2006/13951

Karar No: 2006/32795

Tarihi: 13.12.2006

 • FESİH İŞLEMİNİN EYLEMİN NİTELİĞİNE GÖRE ORANTISIZ OLMASI

 • HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH

 

Esas No: 2006/28869

Karar No: 2006/32756

Tarihi: 12.12.2006

 • FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İŞYERİNDE ÇALIŞMAYAN TANIKLARLA KANITLANAMAYACAĞI
   

Esas No: 2006/14009

Karar No: 2006/32253

Tarihi: 11.12.2006

 • İŞVERENİN HAKARETİ ÜZERİNE İŞÇİNİN İŞİ TERK ETMESİ

 • TERKİN FESİH ANLAMINA GELMESİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 

Esas No: 2006/14021

Karar No: 2006/32256

Tarihi: 11.12.2006

 • İHBAR TAZMİNATINDAN SON İŞVERENİN SORUMLU OLMASI

 • ASIL İŞVERENİN DAYANIŞMALI SORUMLULUĞU

 

Esas No: 2006/25167

Karar No: 2006/32359

Tarihi: 11.12.2006

 • TOPLU İŞÇİ ÇIKARTMANIN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİ GEÇERSİZ KILACAK ŞEKİLDE KULLANILAMAYACAĞI

 • İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN TAMAMINA YAKININ SENDİKALI İŞÇİLERDEN SEÇİLMESİ

 • BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE İŞVERENCE TEK YANLI OLARAK SUNULAN BELGELERLE YETİNİLEMEYECEĞİ

 • İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN HANGİ OBJEKTİF KRİTERLERE GÖRE BELİRLENDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU

 

Esas No: 2006/25610

Karar No: 2006/32373

Tarihi: 11.12.2006

 • MEVSİMLİK İŞ

 • MEVSİMLİK İŞTE ASKIYA ALMA İŞLEMİNİN FESİH ANLAMINA GELMEDİĞİ

 

Esas No: 2006/25640

Karar No: 2006/32379

Tarihi: 11.12.2006

 • İŞYERİNDE AMİR KONUMUNDA OLAN İŞÇİNİN KENDİSİNE BAĞLI BAYAN İŞÇİYLE İŞYERİYLE İLGİLİ OLMAYAN BİR NEDENLE TARTIŞMAYA GİRMESİ

 • YETERSİZ TANIK ANLATIMLARIYLA YETİNİLMEMESİ

 • EKSİK İNCELEME

 

Esas No: 2006/24963

Karar No: 2006/32630

Tarihi: 11.12.2006

 • İŞYERİNDE İŞÇİ FAZLALIĞININ OLUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE UYGULANAN KRİTERLERİN HUKUKEN KORUNABİLİR OLMASININ GEREKMESİ

 • ÇIKARTILACAK İŞÇİLERİ BELİRLEYEN KRİTERLERİN GENEL VE OBJEKTİF OLARAK UYGULANMIŞ OLMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/24976

Karar No: 2006/32631

Tarihi: 11.12.2006

 • İŞ ORGANİZASYONUNDA DEĞİŞİKLİK

 • MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSUNUN KALDIRILARAK ŞEFLİK YAPILMASI

 • BİR BAŞKA İŞ ÖNERMEME

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/25024

Karar No: 2006/32633

Tarihi: 11.12.2006

 • İŞE İADE DAVASININ AMACI

 • İŞÇİNİN HAKLI BİR NEDEN OLMADAN İŞE BAŞLATMA DAVETİNE UYMAMASI

 • FESHİN GEÇERLİ HALE GELMESİ

 • SADECE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ALMA AMACININ İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİYLE KORUNAMAYACAĞI

 

Esas No: 2006/25666

Karar No: 2006/32643

Tarihi: 11.12.2006

 • İŞVERENİN TİCARİ İTİBARINI ZEDELEME İDDİASI

 • İHTARNAMENİN TİCARİ İTİBARI ZEDELER NİTELİKTE OLMAMASI

 • İHTARNAMEYİ RAKİP FİRMAYA DAVACININ FAKSLADIĞININ KANITLANAMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/25699

Karar No: 2006/32649

Tarihi: 11.12.2006

 • İSTİFADAN SONRADA İŞYERİNDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMANIN SÜRMESİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İSTİFAYLA SONA ERDİĞİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/24253

Karar No: 2006/32004

Tarihi: 05.12.2006

 • RAPORLU SÜRE

 • İHBAR ÖNELLERİNE ALTI HAFTA EKLENMESİYLE BULUNAN SÜREYİ AŞMAYAN RAPORLU SÜRENİN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLAMAYACAĞI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/23730

Karar No: 2006/31649

Tarihi: 04.12.2006

 • FESİH TARİHİNDEN SONRA SAVUNMA ALINMIŞ OLMASI

 • SONRADAN GÖNDERİLEN YAZILI FESHİN SONUCA ETKİLİ OLMAMASI

 

Esas No: 2006/23768

Karar No: 2006/31653

Tarihi: 04.12.2006

 • ASKERLİK SONRASI İŞE ALMAMA

 • ASKERLİK SÜRESİNİN ASKI HALİ OLMAMASI

 • ASKERLİK SONRASI İŞE ALINMAYAN İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇAMAYACAĞI

 

Esas No: 2006/23819

Karar No: 2006/31666

Tarihi: 04.12.2006

 • GEÇERLİ FESHİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 • BÖLÜM KAPATIP ALT İŞVERENE VERME

 • BAŞKA DEPERTMANLARDAN BU BÖLÜME İŞÇİ KAYDIRMA

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/13676

Karar No: 2006/31801

Tarihi: 04.12.2006

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ FARK ALACAKLARI

 • FAİZİN TEMERRÜD TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI

 • TEMERRÜD TARİHİNİN TİS KARARLAŞTIRILAN ÖDEME TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

 

Esas No: 2006/30340

Karar No: 2006/31894

Tarihi: 04.12.2006

 • BELEDİYELERİN İHALE YOLUYLA HİZMET ALMAK İÇİN İŞLERİ ALT İŞVERENE DEVİR EDEBİLMELERİ

 • ALT İŞVEREN NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN İŞÇİ FAZLALIĞININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLMASI İÇİN FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNE UYULMASININ GEREKMESİ

 • EMEKLİLİĞİ DOLAN İŞÇİNİN ÇIKARTILMASI UYGULAMASININ GENEL VE OBJEKTİF BİR UYGULAMA OLDUĞUNDA GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ

 

Esas No: 2006/23868

Karar No: 2006/31952

Tarihi: 04.12.2006

 • ALT İŞVEREN MUVAZAA

 • ALT İŞVERENLERİN ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 • SENDİKAL FESİH İDDİASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Esas No: 2006/11710

Karar No: 2006/31530

Tarihi: 30.11.2006

 • GENEL TATİL VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN AYRI AYRI TALEP EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 • FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILMASI

 

Esas No: 2006/11425

Karar No: 2006/31385

Tarihi: 29.11.2006

 • İŞE İADE SONRASI FARK KIDEM TAZMİNATI VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİ

 • ÜCRETİN EMSAL İŞÇİYE GÖRE BELİRLENEMEYECEĞİ

 • GERÇEK ÜCRETİN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU

 

Esas No: 2006/11724

Karar No: 2006/31396

Tarihi: 29.11.2006

 • İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA FAZLA ÇALIŞMANIN TAHAKKUK ETTİRİLMEMİŞ OLMASI

 • TANIKLARIN FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞINI SÖYLEMELERİ

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/23562

Karar No: 2006/31320

Tarihi: 28.11.2006

 • İŞYERİ DIŞINDA BİR SUÇ NEDENİYLE GÖZ ALTINA ALINMA

 • İŞVERENİN GÖZ ALTI SONRASI İŞE ALMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/12190

Karar No: 2006/31035

Tarihi: 27.11.2006

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTEYEMEYECEĞİ

 • FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN FAZLA ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI TARİHTEKİ ÜCRETLER ESAS ALINARAK YAPILMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/22752

Karar No: 2006/31085

Tarihi: 27.11.2006

 • FESİH İŞLEMİNDE GÖSTERİLEN GEREKÇEYLE İŞVERENİN ÇELİŞKİLİ UYGU-LAMA İÇERİSİNE GİRMESİ

 • GEÇERLİ FESİH NEDENİNİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENDE OLMASI

 • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/12228

Karar No: 2006/31176

Tarihi: 27.11.2006

 • İŞVERENİN İŞÇİYİ FESHE ZORLAMAK İÇİN İŞ KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRMASI

 • İŞÇİNİN FESİHİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 • İHBAR TAZMİNATININ HAK EDİLEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2006/12302

Karar No: 2006/31194

Tarihi: 27.11.2006

 • YEMİN

 • SAVUNMANIN YEMİNLE ÇELİŞMESİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 • HAKSIZ FESİH

 

Esas No: 2006/22866

Karar No: 2006/31254

Tarihi: 27.11.2006

 • İŞYERİ KONSEYİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYE İLİŞKİN TALEPLERİ

 • İŞVERENİN YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ETMİŞ OLMASI

 • BEŞ YILDIR ÇALIŞAN İŞÇİNİN FESHE KADAR YABANCI DİL YETERLİLİĞİNİN SORUN OLUŞTURMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 

Esas No: 2006/12162

Karar No: 2006/31032

Tarihi: 27.11.2006

 • KIDEM TAZMİNATINA BANKALARCA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/10146

Karar No: 2006/30926

Tarihi: 23.11.2006

 • DÖKÜLECEK YEMEK ARTIKLARININ GÖTÜRÜLMESİ

 • GENEL MÜDÜRÜN İZİN VERMİŞ OLMASI

 • HAKSIZ FESİH

 

Esas No: 2006/27232

Karar No: 2006/30964

Tarihi: 23.11.2006

 • YILLIK İZİN DEFTERİYLE İZİNLERİN KULLANILDIĞININ KANITLANAMAMASI

 

Esas No: 2006/11555

Karar No: 2006/31004

Tarihi: 23.11.2006

YILLIK İZİN ÜCRETİNİN İZNE ÇIKILDIĞINDA ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİNDEN FARKLI OLMASI

AKDİN FESHİNDE ÖDENEN YILLIK İZNE YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/9890

Karar No: 2006/30806

Tarihi: 22.11.2006

 • TİS SONA ERDİĞİ TARİHTE İSTİFA NEDENİYLE TARAF İŞÇİ SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMİŞ OLMASI

 • İSTİFA EDEN İŞÇİ AÇISINDAN TİS HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM EDEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2006/11483

Karar No: 2006/30849

Tarihi: 22.11.2006

 • İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞMEDEN İŞE BAŞVURUNUN GEÇERSİZ OLMASI

 • ON GÜNLÜK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE BAŞVURULDUĞUNDA İŞE İADE VE ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN HAK EDİLEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2006/29467

Karar No: 2006/30663

Tarihi: 21.11.200

 • İBRANAME

 • MİKTAR İÇEREN İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

 • İBRANAME SONRASI HAKLARIN İBRANAMEYE DAYANARAK RED EDİLEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2006/22120

Karar No: 2006/30720

Tarihi: 20.11.2006

 • FESİH TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISININ İŞE İADE DAVASI AÇAN İŞÇİLERLE BİRLİKTE BELİRLENMESİ

 • ALTI AYLIK KIDEMİN BELİRLENMESİNDE TANIKLARIN DİNLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/9775

Karar No: 2006/30758

Tarihi: 21.11.2006

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİ

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENEN CEZAİ ŞARTTAN YARARLANAMAYACAĞI

 

Esas No: 2006/11288

Karar No: 2006/30469

Tarihi: 20.11.2006

 • İBRANAME

 • İBRANAMEDEKİ İMZAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ İBRANAMENİN BAĞLAYICI OLMASI

 

Esas No: 2006/30579

Karar No: 2006/30470

Tarihi: 20.11.2006

 • EDA DAVASININ AÇILABİLECEĞİ DURUMLARDA TESPİT DAVASI AÇILAMAMASI

 

Esas No: 2006/9984

Karar No: 2006/30565

Tarihi: 20.11.2006

 • ÜCRET BORDROLARINDAKİ İMZANIN İNKAR EDİLMESİ

 • İMZA İNCELEMESİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ
   

Esas No: 2006/22029

Karar No: 2006/30614

Tarihi: 20.11.2006

 • İŞE İADE TAZMİNATININ YASANIN BELİRLEDİĞİ SINIRLAR İÇERİSİNDE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • YASAL SINIRLAR İÇERİSİNDE KALMASI KOŞULUYLA TALEPLE BAĞLI KALINACAĞI

 

Esas No: 2006/22036

Karar No: 2006/30615

Tarihi: 20.11.2006

 • İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN BİR GÜNDE OLSA İŞE BAŞLAMANIN DAVAYI KONUSUZ KILACAĞI

 • TANIK DİNLETİLMEYECEĞİ BEYANIN-DAN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLGULAR İÇİN TANIK DİNLENEBİLECEĞİ
   

Esas No: 2006/22067

Karar No: 2006/30622

Tarihi: 20.11.2006

 • HAKLI FESİH NEDENLERİNE DAYALI FESİHTE SAVUNMA ALMANIN GEREK-MEMESİ

 • FESİHTEN SONRA TUTULAN TUTANAKLARA DAYANILAMAYACAĞI

 • İŞİ YAVAŞLATMA EYLEMİNİN KANITLANAMAMASI

 • GEÇERSİZ FESİH

 • SENDİKAL NEDENİN VARLIĞININ NET OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/22123

Karar No: 2006/30722

Tarihi: 20.11.2006

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN OBJEKTİF KOŞULUN BULUNMAMASI

 • İŞİN SÜRELİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/22125

Karar No: 2006/30724

Tarihi: 21.11.2006

 • İŞE İADE DAVASINDA TALEPTEN DAHA AZINA HÜKMEDİLMESİ

 • RED VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ

 

Esas No: 2006/9739

Karar No: 2006/30251

Tarihi: 16.11.2006

 • DEVAMLILIK ARZ EDEN BİR İŞTE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMA

 • BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞMAYI GEREKTİRECEK OBJEKTİF NEDENİNİN BULUNMAMASI

 • İHBAR TAZMİNAT

 

Esas No: 2006/9741

Karar No: 2006/30253

Tarihi: 16.11.2006

 • İMZALI ÜCRET BORDROSU

 • İŞÇİNİN İMZALI ÜCRET BORDROSUYLA BAĞLI OLMASI
   

Esas No: 2006/9804

Karar No: 2006/30158

Tarihi: 15.11.2006

 • FESİH TARİHİNDE YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYI HAK ETMEMİŞ OLMA

 • İŞÇİNİN FESHİ

 • KIDEM TAZMİNATININ REDDİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/9861

Karar No: 2006/30167

Tarihi: 15.11.2006

 • AYNI İŞVEREN YANINDA FARKLI TARİHLERDE İKİ DÖNEM ÇALIŞMA

 • İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENEREK SONLANDIRILMASI

 • İLK DÖNEM ÇALIŞMANIN SON DÖNEMLE BİRLEŞTİRİLEREK KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANAMAYACAĞI

 

Esas No: 2006/9953

Karar No: 2006/30186

Tarihi: 15.11.2006

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN ARA DİNLENMESİ DÜŞÜLMEDEN HESAPLANMIŞ OLMASI

 • ARA DİNLENMESİ YAPILMADAN ÇALIŞMANIN YAŞAMIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLMASI

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN ARA DİNLENMELER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA HESAPLANMASININ GEREKMESİ
   

Esas No: 2006/26468

Karar No: 2006/30084

Tarihi: 14.11.2006

 • EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİHİ

 • İŞÇİNİN FESHİNDEN SONRA İŞVERENİN FESHİNİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ

 • İŞÇİNİN FESHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN SEBEPLERİN FESİH GEREKÇESİ OLAMAYACAĞI

 

Esas No: 2006/4647

Karar No: 2006/30096

Tarihi: 14.11.2006

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞÇİNİN FESHİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 • İHBAR TAZMİNATININ HAK EDİLEMEYECEĞİ
   

Esas No: 2006/20021

Karar No: 2006/29320

Tarihi: 06.11.2006

 • İŞ KOŞULLARININ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YÖNETMELİKLE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞÇİNİN DEĞİŞİKLİĞE ONAYININ GEREKMESİ

 • YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN OBJEKTİF VE GENEL OLARAK UYGULANIP UYGULANMADIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/19120

Karar No: 2006/26775

Tarihi: 10.10.2006

 • ALT İŞVERENLE ASIL İŞVERENİN BİRLİKTE SORUMLU OLMASI

 • İŞE İADE

 

Esas No: 2006/4452

Karar No: 2006/25787

Tarihi: 04.10.2006

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

 • YILLIK İZİN MAZERET VB. NEDENLERLE HAKKANİYET İNDİRİMİNİN YAPILMASININ GEREKMESİ
   

Esas No: 2006/3815

Karar No: 2006/25312

Tarihi: 28.09.2006

 • İBRANAMENİN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

 • KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN İKİ ADET ÖDEME BELGESİNİN OLMASI

 • YEMİN TEKLİFİNİN RE’SEN YAPILMA-SININ GEREKMESİ

 

YARGITAY 10. DAİRE KARARLARI


Esas No: 2006/165

Karar No: 2006/285

Tarihi: 17.05.2006

 • İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/728

Karar No: 2006/7859

Tarihi: 30.05.2006

 • SİGORTALININ BAĞLI OLDUĞU KURUMUN YASAYLA DEĞİŞTİRİLMESİ

 • HİZMET SÜRESİNİN GEÇTİĞİ SON KURUMCA YAŞLILIK AYLIĞININ BAĞLANMASININ GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/4957

Karar No: 2006/7462

Tarihi: 23.05.2006

 • RÜCU DAVASININ 1 VE 10 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRELERİNE TABİ OLMASI

 • MESLEKTE KAZANMA 2/3 ORANIN ALTINDA KAYBETMESİ DURUMUNDA PASİF DÖNEMİN TAVAN HESABINDA DİKKATE ALINMAMASI

 

Esas No: 2006/5805

Karar No: 2006/7465

Tarihi: 23.05.2006

 • KUSUR RAPORUNUN UZMAN BİLİR KİŞİLERCE HAZIRLANMASININ GEREKMESİ

 • MESLEKTE KAZANMA ORANINA İTİRAZ SÜRECİNİN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2005/12137

Karar No: 2006/2257

Tarihi: 06.03.2006

 • BAĞ-KUR PRİM BORÇLARININ BELİRLENMESİ

 

Esas No: 2005/11874

Karar No: 2006/1679

Tarihi: 21.02.2006

 • İDARİ PARA CEZASINDA ZAMAN AŞIMI

 • GECİKME ZAMMININ FAİZ NİTELİĞİNDE OLMASI AYRICA FAİZ UYGULANAMAYACAĞI
   

Esas No: 2006/8103

Karar No: 2006/7117

Tarihi: 29.06.2006

 • MALULİYET ORANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

 

Esas No: 2006/5897

Karar No: 2006/7047

Tarihi: 27.06.2006

 • ISLAHLA MANEVİ TAZMİNAT İSTENEMEMESİ

 

Esas No: 2006/6336

Karar No: 2006/6989

Tarihi: 26.06.2006

 • HAK SAHİPLERİNE DAVA DIŞI ÖDENEN TAZMİNATLAR İLE HAK EDİLEN TAZMİNAT ARASINDA AÇIK ORANSIZLIĞIN BULUNMASI

 • ÖDEME BELGESİNİN KISMİ İFAYI İÇEREN MAKBUZ NİTELİĞİNDE OLMASI

 

Esas No: 2006/3679

Karar No: 2006/5561

Tarihi: 30.05.2006

 • HAK SAHİPLERİNE DAVA DIŞI ÖDENEN TAZMİNATLAR

 • AVANS NİTELİĞİNDE OLMA

 

Esas No: 2006/4127

Karar No: 2006/5433

Tarihi: 29.05.2006

 • HAK SAHİBİ ANNE BABAYA GELİR BAĞLANIP BAĞLANMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 
   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta