DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2007/1 (12)

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/85

2829 S.HBK/8

Esas No: 2006/21-363

Karar No: 2006/466

Tarihi: 21.06.2006

 • ÇAKIŞAN SİGORTALIK

 • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKLA ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASI

 • SİGORTALININ TÜM SOSYAL SİGORTA KURUMLARINA TABİ HİZMETLERİNİN BİRLEŞTİRMEYE ZORUNLU KILINAMAYACAĞI

 • BAĞ-KUR’UNDA DAVAYA KATILMASININ SAĞLANMASININ GEREKMESİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

1479S.BAĞ KURK/EK 11

2829 S.HBK/8

Esas No: 2006/21-365

Karar No: 2006/467

Tarihi: 21.06.2006

 • SSK SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANANLARIN BAĞ-KUR’DAN DA 2000 YILINDAN SONRA YARARLANABİLECEĞİ

 • BAĞ-KUR VE SSK BİRLEŞMESİYLE ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ

 

SAKARYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI


 

İlgili Kanun / Madde

818S.BK/41

Esas No: 2006/165

Karar No: 2006/285

Tarihi: 17.05.2006

 • İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMESİNİN GEREKMESİ

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/11,17

Esas No: 2006/5882

Karar No: 2006/27048

Tarihi: 16.10.2006

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ AŞAMASINDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINI GEREKTİRİR OBJEKTİF NEDENLERİN OLMAMASI

 • BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41,49

Esas No: 2006/5032

Karar No: 2006/26967

Tarihi: 12.10.2006

 • MAKTU ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ

 • MAKTU ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN GENEL TATİL ÜCRETİNİN BİR KATI OLMASI

 • YILLIK İZİN KONUSUNDA TEKLİF EDİLEN YEMİN TEKLİFİNİN KABUL EDİLMEMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN REDDİNİ GEREKTİRMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

2821 S.SK/6

Esas No: 2006/27816

Karar No: 2006/26827

Tarihi: 10.10.2006

 • SENDİKALAR YASASINA GÖRE KURULMAMIŞ OLAN SENDİKA

 • İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/65

Esas No: 2006/24775

Karar No: 2006/26831

Tarihi: 10.10.2006

 • TİS’E AYKIRI HİZMET AKİTLERİNİN GEÇERSİZ OLMASI

 • ÜCRETSİZ İZİN

 • İŞÇİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN ÜCRETSİZ İZNİN İŞVERENİN FESİHİ ANLAMINA GELMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21,25

Esas No: 2006/18364

Karar No: 2006/26051

Tarihi: 09.10.2006

 • GEÇERLİ FESİH HAKLI FESİH NEDENLERİ

 • İŞVERENİN İŞ İÇİN TAHSİS ETTİĞİ ARACIN İŞYERİ NİTELİĞİNDE OLMASI

 • İŞVERENİN İŞ İÇİN TAHSİS ETTİĞİ ARACIN ALKOLLÜ KULLANILMASI

 • GEÇERLİ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

Esas No: 2006/4886

Karar No: 2006/26692

Tarihi: 09.10.2006

 • ÜCRETİN FİİLEN YAPILAN İŞ VE ÇALIŞILAN SÜRE BELİRTİLEREK MESLEK ÖRGÜTÜNDEN SORULMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

Esas No: 2006/4253

Karar No: 2006/25767

Tarihi: 04.10.2006

 • SİGORTASIZ ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞVERENİ ŞİKAYETİ

 • ŞİKAYET ÜZERİNE İŞTEN ÇIKARTMA

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

Esas No: 2006/4410

Karar No: 2006/25778

Tarihi: 04.10.2006

 • ÜCRETİN PROTOKOLLE EMSAL İŞÇİ DÜZEYİNE ÇIKARTILACAĞININ KARARLAŞTIRILMASI

 • PROTOKOLÜN UYGULANMAMASINA İŞÇİNİN UZUN SÜRE SES ÇIKARTMAMASI

 • DÜŞÜK ÜCRETİN İŞYERİ KOŞULU HALİNE GELMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/24

Esas No: 2006/4445

Karar No: 2006/25782

Tarihi: 04.10.2006

 • ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERKİ

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN DERHAL FESİH YETKİSİ VERMESİ

 • KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/24

Esas No: 2006/4445

Karar No: 2006/25782

Tarihi: 04.10.2006

 • ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞYERİNİ TERKİ

 • ÜCRETİN ÖDENMEMESİNİN DERHAL FESİH YETKİSİ VERMESİ

 • KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMASI DURUMUNDA İHBAR TAZMİNATI ALAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

2822 S.TSGLK/3

Esas No: 2006/26792

Karar No: 2006/25722

 • Tarihi: 03.10.2006

 • MERKEZ İŞYERİNİN SADECE FABRİKADA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞ VE DEPO-LAMA İŞİ YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • MERKEZ İŞYERİNİN İŞLETME KAPSAMINA GİRİP GİRMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

2822 S.TSGLK/38

Esas No: 2006/24785

Karar No: 2006/25725

Tarihi: 03.10.2006

 • GREV SÜRESİNCE BOZULACAK HAMMADDELERİN DE ÇIKARILAMAYACAĞI

 • BU HAMMADDELERİN BOZULMAMASI İÇİN GREV VE LOKAVT DIŞI BIRAKILAN İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ

 • GREVİ ETKİSİZ KILACAK ŞEKİLDE HAMMADDE ÇIKARTILAMAYACAĞI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32,41

Esas No: 2006/21842

Karar No: 2006/25608

Tarihi: 02.10.2006

 • RÖNTGEN TEKNİSYENİ OLARAK SSK’DA SÜREKLİ ÇALIŞMA

 • HİZMET AKDİ İLİŞKİSİNİN BULUNMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No: 2006/17515

Karar No: 2006/25658

Tarihi: 02.10.2006

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞMAYLA SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİASININ ÇELİŞMESİ

 • ANLAŞMALI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ DURUMUNDA KIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMENİN BULUNMADIĞI

 • İŞVERENCE FESİH

 • İŞÇİNİN HANGİ OBJEKTİF KRİTERLERE BAĞLI OLARAK İŞİNE SON VERİLDİĞİNİN ORTAYA KONULMUŞ OLMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18,25

Esas No: 2006/17602

Karar No: 2006/25668

Tarihi: 02.10.2006

 • DEVAMSIZLIĞIN ÜST ÜSTE İKİ GÜN OLMAMASININ HAKLI NEDEN OLUŞTURMAYACAĞI

 • GEÇERLİ NEDEN

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No: 2006/21833

Karar No: 2006/25166

Tarihi: 28.09.2006

 • İHTİRAZİ KAYIT KOYMADAN İMZA KARŞILIĞI ALAN İŞÇİNİN BU ALACAKLARI TALEP EDEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/21

Esas No: 2006/24896

Karar No: 2006/25173

Tarihi: 28.09.2006

 • İŞE İADE DAVASI KESİNLEŞTİKTEN SONRA FESHİN İŞE BAŞLATMAMAYLA GERÇEKLEŞECEĞİ

 • FARK KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN İŞE BAŞLATMAMA TARİHİNDEN BAŞLAMASININ GEREKMESİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

Esas No: 2006/3760

Karar No: 2006/25284

Tarihi: 28.09.2006

 • İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞIYLA VERDİĞİ ZARARIN FESİH NEDENİ OLABİLMESİ

 • ZARARIN BRÜT ÜCRETİN 10 GÜNLÜK (4857 GÖRE 30 GÜNLÜK) TUTARINI AŞMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/57

Esas No: 2006/3567

Karar No: 2006/25078

Tarihi: 27.09.2006

 • ÖDEME BELGELERİNİN HAKKI ORTADAN KALDIRAN NİTELİKTE OLMASI

 • YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/34

Esas No: 2006/20061

Karar No: 2006/24888

Tarihi: 26.09.2006

 • YABANCI İŞÇİ

 • ÇALIŞMA İZNİNİ UZATMAMA

 • FİİLİ ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİN KURULAMAMASI

 • ÜCRET İSTENEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/24

Esas No: 2006/3198

Karar No: 2006/24558

Tarihi: 25.09.2006

 • RAHATSIZLIK NEDENİYLE İŞİ BIRAKMANIN DOKTOR RAPORU VE SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYANMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

2822 S.TSGLK/61

Esas No: 2006/3541

Karar No: 2006/24567

Tarihi: 25.09.2006

 • TİS’DEN KAYNAKLANAN ALACAK

 • İŞLETME KREDİSİ FAİZİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

1475 S.İşK/14

Esas No: 2006/3261

Karar No: 2006/24577

Tarihi: 25.09.2006

 • İBRANAMEYLE İŞVEREN SAVUNMASININ ÇELİŞMESİ

 • KIDEM TAZMİNATI

 • FESHİN HAKLI NEDENLE GERÇEKLEŞTİĞİNİN KANITLANAMAMASI

 

 

İlgili Kanun / Madde

1475 S.İşK/14

Esas No: 2006/3263

Karar No: 2006/24578

Tarihi: 25.09.2006

 • MEMURİYETTEN İŞÇİLİĞE GEÇİŞ

 • KIDEM TAZMİNATI

 • MEMURİYETİN DİKKATE ALINMASI İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN FESHİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

Esas No: 2006/22213

Karar No: 2006/24598

Tarihi: 25.09.2006

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ

 • FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜRMEME

 • KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İSTENEMEYECEĞİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/25

Esas No: 2006/17667

Karar No: 2006/24630

Tarihi: 25.09.2006

 • ŞİKAYET VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

 • MANEVİ VARLIĞIN KORUNMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No: 2006/16798

Karar No: 2006/24747

Tarihi: 25.09.2006

 • KUSURLU DAVRANIŞIYLA ZARAR İDDİASININ GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLMESİ İÇİN KUSUR VE KUSUR ORANIN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • KUSUR ORANINA GÖRE ZARARIN BELİRLENMESİ

 • FESHİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ BU OLGULARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No: 2006/17480

Karar No: 2006/24768

Tarihi: 25.09.2006

 • GEÇERLİ NEDENİN VARLIĞI SONUCUNA SADECE TANIK ANLATIMLARIYLA ULAŞILAMAYACAĞI

 • İŞYERİ KAYITLARI ÜZERİNDE UZMAN BİLİRKİŞİLERCE ARAŞTIRMA YAPILMASININ GEREKMESİ

 • TİS’DE BELİRTİLEN ESASLARA UYULUP UYULMADIĞININ ARAŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

2821 S.SK/31

Esas No: 2006/18192

Karar No: 2006/23591

Tarihi: 21.09.2006

 • SENDİKAL NEDENLERLE FESHİNE KARAR VERİLEN EMSAL DOSYALARDAN BEŞ AY SONRA İHALE ALMAMA GEREKÇESİYLE FESİH

 • EMSAL DOSYALARIN SENDİKAL FESİH İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ OLMAMASI

 • İHALE KAYBETTİĞİ İŞYERİ DIŞINDA İŞVERENİN İŞYERİNİN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • TOPLAM KAÇ İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKARTILDIĞININ BUNLARDAN KAÇININ SENDİKALI OLDUĞUNUN BELİRLENEREK SENDİKAL NEDENİN VAR OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/8

Esas No: 2006/25052

Karar No: 2006/24544

Tarihi: 21.09.2006

 • MADDİ HATA NEDENİYLE KARARIN ORTADAN KALDIRILMASI

 • VİZEYE TABİ İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞINI YAZILI KANIT VEYA BORDRO TANIKLARIYLA KANITLAMASININ GEREKMESİ

 

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41,47

Esas No: 2006/18206

Karar No: 2006/22897

Tarihi: 18.09.2006

 • ÖDEME DEF’İNİN İTİRAZ NİTELİĞİNDE OLMASI

 • YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

2822 S.TSGLK/14

Esas No: 2006/21611

Karar No: 2006/22886

Tarihi: 15.09.2006

 • MEVSİMLİK İŞÇİ

 • İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLAN MEVSİMLİK İŞÇİLERİN YETKİ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAĞI

 • ASKI SÜRESİNİN NE ZAMAN SONA ERECEĞİNİN BELİRLENMESİ

 • İŞVERENİNDE DAVAYA DAHİL EDİLME-SİNİN GEREKMESİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2

Esas No: 2006/24492

Karar No: 2006/22445

Tarihi: 14.09.2006

 • ALT İŞVERENE VERİLEN İŞLERİN YASANIN ARADIĞI ANLAMDA TEKNOLOJİ GEREKTİRMEMESİ

 • ASIL İŞVERENİN İŞÇİSİ OLARAK KABUL EDİLMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

1475 S.İşK/14

Esas No: 2006/2954

Karar No: 2006/22308

Tarihi: 13.09.2006

 • GEÇERLİ SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

1475 S.İşK/14

Esas No: 2006/16831

Karar No: 2006/22127

Tarihi: 12.09.2006

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI TALEPLİ DAVADAN ÖNCE İŞE İADE DAVASI AÇILMIŞ OLMASI

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATININ İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN BAŞVURU YAPIP YAPMAMIŞ OLMASINA VE İŞVERENİN ALIP ALMAMASINA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • USULİ KAZANILMIŞ HAK

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/24

1474 S.İşK/14

Esas No: 2006/2390

Karar No: 2006/21317

Tarihi: 11.09.2006

 • İŞ KOŞULLARININ ESASLI BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ

 • İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

Esas No: 2006/23233

Karar No: 2006/21877

Tarihi: 11.09.2006

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENEN TENKİSAT SIRASINA UYULMAMASI

 • İŞÇİ ÇIKARTILDIĞI TARİHLERDE TAŞERON İŞÇİLERİNİN KADROYA ALINMASI

 • FAZLA ÇALIŞMALARIN AZALTILARAK DA OLSA SÜRMESİ

 • GEÇERSİZ FESİH

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17,41,46,47,57

1474 S.İşK/14

Esas No: 2006/14050

Karar No: 2006/20303

Tarihi: 10.07.2006

 • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE KIDEM TAZMİNATININ HER KIDEM YILI İÇİN 45 GÜN OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

 • SÜRESİ SONA EREN TİS’İN NORMATİF HÜKÜMLERİNİN HİZMET AKDİ OLARAK DEVAM EDECEĞİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18,25,57

Esas No: 2006/13929

Karar No: 2006/19697

Tarihi: 04.07.2006

 • İŞÇİNİN ÖDEVLERİ KENDİSİNE HATIRLATILDIĞI HALDE YAPMAKTAN KAÇINMASININ GEREKMESİ

 • İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞININ BELİRLENMESİNDE ÖNCEKİ AYLARIN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/57

Esas No: 2006/634

Karar No: 2006/19259

Tarihi: 03.07.2006

 • YILLIK İZİN ÜCRETİNİN ÇIPLAK ÜCRETTEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No: 2006/9818

Karar No: 2006/19560

Tarihi: 03.07.2006

 • İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ

 • İŞVERENİN AYNI İŞKOLUNDA BULUNAN YURT DIŞINDAKİ İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİNİN DE ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

Esas No: 2005/38007

Karar No: 2006/19111

Tarihi: 29.06.2006

 • RAPORLU İKEN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ

 • İŞÇİNİN KONTROLE GİTMEMESİNİN ÖNEMİNİN OLMAMASI

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

Esas No: 2006/1060

Karar No: 2006/19153

Tarihi: 29.06.2006

HAKLI NEDENLE İŞE GELMEME

DEVAMSIZLIK SAYILAMAYACAĞI

KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

Esas No: 2006/13504

Karar No: 2006/18949

Tarihi: 27.06.2006

 • İŞE İADE KAPSAMINDAKİ İŞÇİ AÇISINDAN TİS İLE GETİRİLEN İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ ÖNEMİNİN KALMAMASI

 • VİZELİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SÜRELERİN SSK KAYITLARININ AKSİNİN YAZILI DELİL YA DA BORDRO TANIKLARIYLA KANITLANMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17,22,69,70

1475 S.İşK/14

Esas No: 2006/11382

Karar No: 2006/18958

Tarihi: 27.06.2006

 • GECE ÇALIŞMALARININ 7,5 SAATİ AŞMASI

 • İŞ YASASI VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYMAMA

 • İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH

 • İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINI BİLİYOR OLMASININ ÖNEMİNİN OLMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21,25

Esas No: 2006/15117

Karar No: 2006/18653

Tarihi: 26.06.2006

 • ASIL İŞTE ASIL İŞVERENİN İŞÇİLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMA

 • MUVAZAA

 • HAKLI YA DA GEÇERLİ FESHİ KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İŞVERENE AİT OLMASI

 • TEK YANLI OLARAK İŞVERENCE TUTULAN TUTANAK VE TANIK ANLATIMLARININ ZARAR OLGUSUNU ORTAYA KOYMAYA YETMEYECEĞİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

Esas No: 2006/16835

Karar No: 2006/18809

Tarihi: 26.06.2006

 • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

 • YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİ-SİNİN YENİDEN YAPILANMA OLMASI

 • FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİNİN ARAŞTIRILMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

Esas No: 2006/13231

Karar No: 2006/18825

Tarihi: 26.06.2006

 • ASIL İŞ

 • ÜRETİLEN ÜRÜNÜN PAKETLEME YAPILMADAN MÜŞTERİYE ULAŞTIRILIYOR OLMASI

 • TORBALAMANIN YARDIMCI İŞ OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/41

Esas No: 2005/39088

Karar No: 2006/18303

Tarihi: 22.06.2006

 • FAZLA ÇALIŞMA

 • HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK

 • İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞÇİ TARAFINDAN FESİH

 • İHBAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/15

2821 S.SK/31

Esas No: 2006/15239

Karar No: 2006/18198

Tarihi: 20.06.2006

 • DENEME SÜRESİ İÇERİSİNDE FESİH

 • İŞÇİNİN ÜCRET DIŞINDA ALACAK TALEP EDEMEMESİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

1475 S.İşK/14

Esas No: 2005/35517

Karar No: 2006/17347

Tarihi: 15.06.2006

 • KIDEM TAZMİNATI

 • ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINA-MAMASI

 

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

Esas No: 2005/37634

Karar No: 2006/16200

Tarihi: 05.06.2006

 • KÖTÜ NİYETLİ FESHİ İŞÇİNİN KANITLANMASININ GEREKMESİ

 • KÖTÜ NİYETİ GÖSTERİR OLGULARIN ORTAYA KONULMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

Esas No: 2005/36433

Karar No: 2006/15927

Tarihi: 01.06.2006

 • ÜCRET KONUSUNDA BORDROLARLA TANIK ANLATIMI VE İŞVERENİN VERDİĞİ BELGENİN ÇELİŞMESİ

 • ÜCRETİN İŞÇİNİN KIDEMİ VE GÖREVİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

 • TANIKLARIN YETERSİZ BEYANLARINA İTİBAR EDİLMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/18-21

2821 S.SSK/31

Esas No: 2005/35647

Karar No: 2006/15502

Tarihi: 29.05.2006

 • İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINDIĞININ KANITLANAMAMASI

 • İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİ

 • İŞE İADE DAVASI AÇMADAN SENDİKAL TAZMİNAT İSTEYEMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/2,18-21

Esas No: 2006/11741

Karar No: 2006/14066

Tarihi: 15.05.2006

 • ASIL İŞVEREN İŞÇİLERİNİN ALT İŞVEREN YANINDA ÇALIŞTIRILMASI

 • YASAYA UYGUN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BİR TÜR YENİDEN YAPILANMA NİTELİĞİNDE OLMASI

 • İŞÇİNİN İŞYERİNİN BAŞKA BİRİMLERİNDE ÇALIŞTIRMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMA-SININ GEREKMESİ

 • FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/32

Esas No: 2005/31111

Karar No: 2006/13090

Tarihi: 09.05.2006

 • FERAGATİN AÇILAN DAVAYA KONU OLAN DÖNEMLE SINIRLI SONUÇ DOĞURMASI

 • DAVA KONUSU YAPILAN DÖNEM SONRASI ALACAKLARIN TALEP EDİLEBİLECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

Esas No: 2005/34222

Karar No: 2006/13100

Tarihi: 09.05.2006

 • FESİH İRADESİNİN BOZUCU YENİLİK DOĞURAN BİR HAK OLMASI

 • ÜCRETSİZ İZNİN HAKSIZ FESİH ANLAMINA GELMESİ

 • FESHİN ÜCRETSİZ İZNİN BAŞLADIĞI TARİHTE GERÇEKLEŞMİŞ SAYILACAĞI

 • ÜCRETSİZ İZİNDE İŞÇİNİN HAKSIZ FESHİN SONUÇLARINA İLİŞKİN TAZMİNATLARA HAK KAZANMASI

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

Esas No: 2005/35025

Karar No: 2006/13120

Tarihi: 09.05.2006

 • ALTI İŞ GÜNLÜK HAKLI FESİH SÜRESİNİN GEÇİRİLMİŞ OLMASI

 • İŞYERİNDE İŞÇİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE UYUMASI

 • UYUMA NEDENİYLE ZARAR OLUŞMAMASI İŞ GÜVENLİĞİNİN TEHLİKEYE DÜŞMEMİŞ OLMASI

 • FESHİN ÜCRETSİZ İZNİN BAŞLADIĞI TARİHTE GERÇEKLEŞMİŞ SAYILACAĞI

 • HAKSIZ FESİH

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/21

193 S.GVK/25

Esas No: 2005/34211

Karar No: 2006/13168

Tarihi: 09.05.2006

 • İŞE İADE TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLİP KESİLMEMESİ

 • UYUŞMAZLIĞIN İDARİ YARGIDA ÇÖZÜMLENMESİNİN GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857 S.İşK/17

1475 S.İşK/14

Esas No: 2005/39175

Karar No: 2006/19031

Tarihi: 28.06.2006

 • ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ BULUNMADAN KÜÇÜK YAŞTA ÇALIŞMA

 • YASAYA AYKIRIDA OLSA KÜÇÜK YAŞTA YAPILAN ÇALIŞMANIN İŞÇİLİK HAKLARININ İSTENEBİLECEĞİ

 • KIDEM İHBAR TAZMİNATI

 

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARLARI


 

İlgili Kanun / Madde

3201S.YHBK/5

Esas No: 2005/14050

Karar No: 2006/3722

Tarihi: 03.04.2006

 • FUZULİ ÖDEMELERİN TAHSİLİ TALEBİ

 • BU TALEPLE KURUM YAZISININ ÇELİŞMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/26

Esas No: 2006/760

Karar No: 2006/3090

Tarihi: 21.03.2006

 • HAK SAHİBİ DAVASINDA GERÇEK ZARARIN KAÇINILMAZLIK ORANI DÜŞÜLMEDEN BELİRLENMESİ

 • RÜCU DAVASINDA İŞVERENİN KAÇINILMAZLIKTAN SORUMLULUĞUNUN BULUNMASI

 

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/66,79

Esas No: 2005/12426

Karar No: 2006/2934

Tarihi: 20.03.2006

 • MAHKEMENİN HİZMET TESPİTİ KARARIYLA BELİRLENEN SÜRENİN PRİMLERİNİN YATIRILMIŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAKSIZIN SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENMESİ

 • ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLANMA İSTEMİNİN TALEP TARİHİNDEKİ PRİM ÖDENMİŞ GÜN SAYISINA GÖRE BELİRLENECEĞİ

 

 

İlgili Kanun / Madde

1479 S.Bağ KurK/Ek 11

Esas No: 2005/11021

Karar No: 2006/2298

Tarihi: 07.03.2006

 • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANMA DURUMLARI

 • SAĞLIK YARDIMI KAPSAMININ DIŞINDAYKEN EŞİ ÜZERİNDEN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMANIN OLANAKLI OLMASI

 

 

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/Ek 5

Esas No: 2006/170

Karar No: 2006/8930

Tarihi: 07.02.2006

 • ÇALIŞMALARININ HANGİ YASA KAPSAMINA GİRDİĞİNE SADECE KURUM MÜFETTİŞİNİN RAPORUYLA KARAR VERİLEMEMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

4857S.İşK/77

Esas No: 2006/8173

Karar No: 2006/7907

Tarihi: 11.07.2006

 • MESAİ SAATLERİYLE BAĞLI ÇALIŞMAYAN GAZETECİNİN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA İŞVERENİN KUSURUNUN DA ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ

 

İlgili Kanun / Madde

818S.BK/41

Esas No: 2006/8550

Karar No: 2006/7387

Tarihi: 04.07.2006

 • DAVA KONUSU OLMAYAN BİR İSTEMİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAMASI

 

İlgili Kanun / Madde

506 S.SSK/27

Esas No: 2006/3231

Karar No: 2006/6439

Tarihi: 13.06.2006

 • İŞ KAZASININ SSK BİLDİRİLMEMESİ

 • SSK’NIN İŞ KAZASI OLUP OLMADIĞINI BELİRLEMESİNİN GEREKMESİ

 • CEZA DOSYASINDAKİ KUSUR RAPORUYLA YETİNİLEMEYECEĞİ

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41

Esas No: 2006/3680

Karar No: 2006/5562

Tarihi: 30.05.2006

 • İŞVERENİN İLERİDE ÖDEYECEĞİ MADDİ MANEVİ TAZMİNATA MAHSUBEN HAK SAHİPLERİNE YAPTIĞI ÖDEMELERİN AVANS NİTELİĞİNDE OLMASI

 

İlgili Kanun / Madde

818 S.BK/41,55

Esas No: 2006/2011

Karar No: 2006/5370

Tarihi: 29.05.2006

 • PASİF DÖNEM HESABININ YAPILMASININ GEREKMESİ

 • BİLİNEN DÖNEM ÜCRETİN TİS ARTIŞLARI DA DİKKATE ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

 • MÜTESELSİL SORUMLUĞUN OLMASI

 
   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta