DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

 

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama
 

Çalışma ve Toplum

32. sayıdan itibaren

 tarafından taranmaktadır

   

2014/ 4 (43)

·         Sunuş

Ufuk AYDIN-Burcu EZER

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırılık Sebebiyle Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Sorunlar

Pir Ali KAYA

·         Türk İş Hukukunda İşverenin İşçiyi Koruma Borcu (İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü) ve Bu Borçtan Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

M. Hakan KOÇAK

·         İşçi Hareketinin Örgütsel Kapasitesi ve Ölçeksel Strateji Bağlamında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Örneği (1948-1962)

Bahadır NUROL

·         Yatay Örgütlenmelerden Bileşik Denetime: Çağdaş Örgütlerde İşgücü Denetimi

Şenol ÖZTÜRK

·         Güney Afrika’nın Siyah Ekonomik Güçlendirme Stratejisi

Emre Eren KORKMAZ

·         Bangladeş Anlaşması Tekstil İşçilerinin Umudu Olabilir mi?

Cihan Selek ÖZ-Cavit ÇOLAKOĞLU

·         Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamasının Sakarya İli Özelinde İncelenmesi

Sidar ÇINAR

·         İnşaat İşçilerinin Örgütlenme Deneyimleri veya Dayatılan İş Barışı

Mesut GÜLMEZ

·         Karar İncelemesi: “Toplu Eylem Hakkına Dahil Protesto Grevleri, Yasa Dışı Grev Değildir” Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı Karar Eleştirisi

Kitap Tanıtımı

Onur BAKIR

·         Gülmez’in Çalışmasına Soma’dan Bakmak: Sendikal Haklar, Hemen Şimdi! [Sendikal Hakların Ulusalüstü Kuralları, Oluşumu ve Uygulanması (1919- 2014) Cilt 1]

Yeni Çıkan Kitaplar

·         Uluslararası Sosyal Politika (Editör: Pir Ali KAYA)

·         Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Sigortalar Hukuku (Yusuf ALPER)

·         İnatçı Köstebek, Çağrı Merkezlerinde Gençlik, Sınıf ve Direniş (Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR)

·         Camın İşçileri (Paşabahçe İşçilerinin Sınıf Olma Öyküsü) (M. Hakan KOÇAK)

Alpay HEKİMLER

·         Alman Federal Mahkeme Kararları

   
       
   
   

ARŞİV

 
2015 2015/1 (44)      
2014 2014/1 (40) 2014/2 (41) 2014/3 (42) 2014/4 (43)
2013 2013/1 (36) 2013/2 (37) 2013/3 (38) 2013/4 (39)
2012 2012/1 (32) 2012/2 (33) 2012/3 (34) 2012/4 (35)
2011

2011/1 (28)

2011/2 (29) 2011/3 (30) 2011/4 (31)
2010

2010/1 (24)

2010/2 (25)

2010/3 (26)

2010/4 (27)
2009

2009/1 (20)

2009/2 (21)

2009/3 (22)

2009/4 (23)

2008

2008/1 (16)

2008/2 (17)

2008/3 (18)

2008/4 (19)

2007

2007/1 (12)

2007/2 (13)

2007/3(14)

2007/4 (15)

2006

2006/1 (8)

2006/2 (9)

2006/3 (10)

2006/4 (11)

2005

2005/1 (4)

2005/2 (5)

2005/3 (6)

2005/4 (7)

2004

--

2004/1 (1)

2004/2 (2)

2004/3 (3)

   
       
   
    Endeks/Veritabanı  

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta