DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

 

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Makale Arama

Yargıtay Kararı Arama

   

2004/3 (3)

İlyas KÖSTEKLİ'nin Anısına

 

·         Sunuş

Murat KOYUNCU ve  Fikret ŞENSES

·         Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri

Aziz ÇELİK

·         AB Ülkeleri ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliği: Piyasa Dağılımı-Yeniden Dağılım

Yüksel AKKAYA

·         “Küreselleşme” Versus Sendikasızlaştırma ve Yoksullaştırma

Nilgün TUNÇCAN ONGAN

·         Esneklik Yaklaşımının İstihdam Hacmi Açısından Değerlendirilmesi

Devrim ULUCAN

·         Karar İncelemesi

·         Yargıtay Kararları (arama-deneme)

Alpay HEKİMLER

·         Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Kararları

   
       
   
   

ARŞİV

 
2015 2015/1 (44)      
2014 2014/1 (40) 2014/2 (41) 2014/3 (42) 2014/4 (43)
2013 2013/1 (36) 2013/2 (37) 2013/3 (38) 2013/4 (39)
2012 2012/1 (32) 2012/2 (33) 2012/3 (34) 2012/4 (35)
2011

2011/1 (28)

2011/2 (29) 2011/3 (30) 2011/4 (31)
2010

2010/1 (24)

2010/2 (25)

2010/3 (26)

2010/4 (27)

2009

2009/1 (20)

2009/2 (21)

2009/3 (22)

2009/4 (23)

2008

2008/1 (16)

2008/2 (17)

2008/3 (18)

2008/4 (19)

2007

2007/1 (12)

2007/2 (13)

2007/3(14)

2007/4 (15)

2006

2006/1 (8)

2006/2 (9)

2006/3 (10)

2006/4 (11)

2005

2005/1 (4)

2005/2 (5)

2005/3 (6)

2005/4 (7)

2004

--

2004/1 (1)

2004/2 (2)

2004/3 (3)

   
       
   
    Endeks/Veritabanı  

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta