DİSK

Birleşik Metal-İş Sendikası

      ekonomi ve hukuk dergisi

Sociological Abstracts tarafından indekslenmektedir

 

   

anasayfa

yayın kurulu

hakkında

yazı koşulları

iletişim

english


İnternet Baskısı

ISSN 1305-2837


Yargıtay Kararları Arama Motoru
   

2004/1 (1)                                                             

  • SUNUŞ

“Çalışma ve Toplum”, üreten, değer yaratan, yarattığı değerle toplumu ayakta tutanların dünyasında olup bitene ışık tutmak amacıyla yayın yaşamına başlıyor.

Çalışma ve Toplum ekonomiye, çalışma yaşamına, topluma, çalışma hukukuna ilişkin dağarcığında sözü olanların, bilgiyi paylaşarak çoğaltmak isteyenlerin seslerini katacakları bir dergi olmak amacıyla yola çıkmıştır.

Dergimiz, bu alanda bilimsel çalışma yapan değerli bilim insanlarımızın,  Uzmanlarımızın tartıştığı; yargı kararları, karar incelemeleriyle, uygulama ve üniversitenin buluştuğu ortak adres olmaya çalışacaktır.

Dergimizde, hiçbir ön yargının, hiçbir müdahalenin kurbanı olmadan, önceden ilan edilen ilkeler çerçevesinde hakem kurulunun olurunu alan her görüş özgürce kendine yer bulacaktır.

Sendikamız, “Çalışma ve Toplum” dergisiyle bu alana, bir derece de olsa katkı sunabilirse kendisini görevlerinden birisini daha yerine getirmiş sayacaktır.

Saygılarımızla,

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu

 

   
       
   
       

Çalışma ve Toplum yılda dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir.

   
         

e-posta